.
.

Đảng ủy VNPT tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chiến lược phát triển Tập đoàn

Thứ Sáu, 20/07/2018|16:20

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng), sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ công tác cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng cùng 250 đại biểu của Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT cho biết, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, song song với việc chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế kinh tế, cơ chế quản trị, cơ chế vận hành của VNPT theo mô hình  mới sau tái cơ cấu; Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mới của quá trình tái cấu trúc và cổ phần hóa doanh nghiệp; lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2020 và các năm tiếp theo, góp phần đắc lực trong việc khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, ngay đầu nhiệm kỳ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 09 Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó đã cụ thể hóa Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tập đoàn bằng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc. Đây là một bước tiến quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn. Kết quả SXKD của Tập đoàn ổn định, phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, việc xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển VNPT 3.0 được đánh giá là một bước đi đúng đắn giúp Tập đoàn bắt nhịp với sự phát triển của thị trường.

Đồng chí
Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 12.749 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch đặt ra, tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 22%, tăng 7% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 407.109 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch đặt ra, tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 6,7%. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến hết năm 2017 đạt 8,05%, tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 22,3%. Riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu đều tăng so với nghị quyết công tác năm và so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên trong điều kiện Tập đoàn thực hiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới sau tái cấu trúc, xây dựng đề án cơ cấu lại Tập đoàn, Chiến lược VNPT3.0 và chuẩn bị cho việc cổ phần hóa. Công tác đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp. Trong nửa nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ phát triển được 437 đảng viên mới, vượt 8,3% so với chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên được kết nạp là đoàn viên đạt trên 59,95%, tỷ lệ nữ đạt 40%.

Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong nửa đầu nhiệm kỳ.
Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tập đoàn được thực hiện đúng nguyên tắc, duy trì thường xuyên có hiệu quả đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực phòng ngừa biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữ vững ổn định góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn. Hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Tập đoàn có nhiều chuyển biến tích cực; văn hóa VNPT được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao.

Với tinh thần cầu thị, “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, “bài học của hôm nay là chìa khóa thành công cho tương lai”, các đại biểu đự Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những mặt còn hạn chế, tồn tại, làm rõ các nguyên nhân chủ quan; đối chiếu với thực tiễn để có sự điều chỉnh phù hợp; cập nhật các giải pháp, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, các cơ chế chính sách còn cần bổ sung, hoàn thiện, những kết quả Đảng bộ VNPT đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua là rất tích cực, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống VNPT. Đây là những thuận lợi cơ bản để Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, với những nhiệm vụ trọng tâm: Tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 8%/năm; lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15%/năm; nộp ngân sách hằng năm đạt và vượt mức kế hoạch nhà nước giao; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%.

Khen thưởng các cá nhân
Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018. 

Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò và trách nhiệm của một trong những doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ VNPT cần tiếp tục đổi mới mô hình và phương thức lãnh đạo, đưa Tập đoàn ngày càng phát triển vững chắc, góp phần cùng đất nước hội nhập thành công vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.   

Thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và Chiến lược phát triển VNPT3.0, hướng mục tiêu đầu tư phát triển để trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số (Digital Services) hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số (Digital Hub) tại thị trường khu vực và thế giới, Tập đoàn đã thành lập Tổng công ty Công nghệ thông tin (VNPT - IT). Trong ảnh: Đảng ủy Tập đoàn trao Quyết định thành lập Đảng bộ VNPT - IT.

P.V

 

.
.
.
.