.
.

Đảng ủy VNPT tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Thứ Bảy, 10/09/2016|13:08

Trong 2 ngày (8-9/9/2016), tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu cho các đồng chí cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng tại các đơn vị trực thuộc, nhằm nắm vững các quy định mới của BCH Trung ương sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII để áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn VNPT, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhấn mạnh: Mới đây, sau Hội nghị BCH Trung Đảng lần thứ ba, ngày 25/7/2016 vừa qua, BCH Trung ương đã ban hành Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng (Thay thế quy định số 45-QĐ/TW) và ngày 26/7/2016 BCH Trung ương đã ban hành Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (Thay thế Quyết định số 46-QĐ/TW),… đây là những quy định, văn bản hướng dẫn quan trọng của Đảng cần được quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên các cấp.

Từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng của đơn vị, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, khẳng định vai trò chủ lực của VNPT trong  lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin của đất nước.

Báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW trình bày các nội dung tập huấn
Báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW trình bày các nội dung về nghiệp vụ công tác Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn trình bày các nội dung về nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy; nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung vào các vấn đề chính: Hướng dẫn kỹ năng tổng hợp, phân tích, biên tập và chuẩn bị nội dung Hội nghị cấp ủy; chế độ thông tin báo cáo; hướng dẫn chế độ chi tiêu hoạt động công tác Đảng và chế độ thu nộp Đảng phí; hướng dẫn thể thức Văn bản của Đảng; những điểm thay đổi trong Quy định số 45- QĐ/TW và Hướng dẫn số 01- HD/TW; kiện toàn chuyển giao tổ chức Đảng; nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; trao đổi, giải đáp vướng mắc và các tình huống nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; nghiệp vụ công tác Tuyên giáo; Những điểm thay đổi trong Quyết định 46-QĐ/TW; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; trao đổi, giải đáp vướng mắc và các tình huống nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; tình hình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn.

P.V

.
.
.
.