.
.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập đúng dịp kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển (DAF).
.
Năm 2021 là năm quyết định để Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 (Đề án 48). Theo nội dung Đề án 48, VDB được tái cơ cấu toàn diện hoạt động từ tổ chức bộ máy đến hoàn thiện thể chế, lành mạnh hóa cân đối tài chính và từng bước tiêu chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ. Thách thức và áp lực đặt ra đối với VDB là không thể bàn cãi, đặc biệt trong làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tác động nặng nề lên mọi mặt kinh tế - xã hội. Tất nhiên, "Có nhiều rủi ro và mất mát khi ta hành động nhưng chúng còn kém xa vô số những lý do khi ta phởn phơ ù lì", tiến trình tái cơ cấu đòi hỏi sự đồng tâm và nỗ lực cao nhất của từng cá nhân và của cả tập thể VDB.
.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Cơ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia Quỹ Khí hậu xanh
Ngày 01/7/2021, tại kỳ họp lần thứ 29, Hội đồng Quỹ Khí hậu xanh đã chính thức công nhận Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) trở thành Cơ quan Thực hiện Quốc gia (NIE) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF). Đến nay, NHPT là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam trở thành NIE của GCF.
.
Trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta đã và đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Tham nhũng là căn bệnh của bộ máy quyền lực, là một trong những nguyên nhân tạo ra sự trì trệ, làm giảm tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, gây mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thậm chí đe dọa sự tồn vong của chế độ.
.
Cho vay vốn nước ngoài góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ
Nhìn lại 15 năm quá trình thực hiện nghiệp vụ cho vay vốn nước ngoài, Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam, được Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ là cơ quan kiểm soát chi vốn ODA cho vay và là một đầu mối quan trọng tham gia tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế về thu hút, quản lý, thẩm định, cho vay và giải ngân vốn ODA.
.
Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020
Trong tiến trình cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2015. Sau 5 năm, Chi nhánh được củng cố và phát triển đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước trên bốn địa bàn kinh tế gồm: Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và Tỉnh Sóc Trăng.
.
Ngày 02/10/2020, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT lần 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được đề ra.
.
Bệnh viên quốc tế Phương Châu vươn tầm trong hệ thống y tế tại Đồng bằng sông Cửu Long
Bệnh viện quốc tế Phương Châu có tiền thân là bệnh viện phụ sản với quy mô 200 giường. Sau 10 năm hoạt động và phát triển, Bệnh viện đã mở rộng thêm các chuyên khoa Nhi - Sơ sinh, Hiếm muộn, Thẩm mỹ, Đa khoa, mở thêm 02 chi nhánh tại thành phố Sa Đéc, và thành phố Sóc Trăng để đáp ứng đầy đủ hơn cho nhu cầu khám chữa bệnh của khách hàng trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng các khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
.
VDB và UNDP thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày 30/9/2021, Biên bản ghi nhớ hợp tác ký giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chính thức có hiệu lực.
.
Đoàn thanh niên VDB trao quà cho các em thiếu nhi và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội
Sau gần 1 tháng phát động, Chương trình "Trung thu cho em 2021" với thông điệp "Sẻ chia yêu thương - đẩy lùi COVID" đã quyên góp được hàng nghìn phần quà gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm cho các em nhỏ và gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chương trình do Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, Nhóm ước mơ cho em và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phối hợp tổ chức.
.
.
.
.
.
.