.
.
Ngân hàng phát triển là một công cụ hữu hiệu của nhà nước ở nhiều nước trên thế giới nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc thù của những dự án phát triển mà không một trung gian tài chính nào có khả năng và mong muốn thực hiện.
.
Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để giải quyết những tồn tại và phát huy sứ mệnh, định hướng là Ngân hàng chính sách của Chính phủ, thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, góp phần quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc kế dân sinh cho đất nước trong thời gian tới?.
.
Vai trò của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và tầm nhìn đến năm 2045
Mô hình hoạt động của Ngân hàng Phát triển, dù ở phạm vi nào, cũng đều hướng tới mục tiêu lấp đi những khoảng trống tài chính mà các định chế tài chính tư nhân do mục tiêu lợi nhuận đã bỏ lại.
.
Từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có vai trò quan trọng trong triển khai chính sách tín dụng mục tiêu quốc gia. Quy mô tín dụng đầu tư Nhà nước thực hiện qua VDB ngày càng tăng và trực tiếp hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia và địa phương phù hợp trong từng giai đoạn phát triển, nhất là trong hỗ trợ vốn cho một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và năng lực sản xuất của nền kinh tế, góp phần thu hút đầu tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở, bảo vệ môi trường…
.
Chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước thực hiện qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã đạt được nhiều kết quả tích cực kể từ khi VDB được thành lập vào năm 2006 trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển.
.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) nghe báo cáo, nắm bắt tình hình hoạt động, những đề xuất, kiến nghị của Đảng bộ NHPT; đồng thời cho ý kiến để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với Đảng bộ NHPT. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự, chủ trì buổi làm việc.
.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công một số dự án hạ tầng chiến lược tại tỉnh Hưng Yên
Vừa qua, tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 2 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, kết nối phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên với vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các dự án này đóng vai trò quan trọng để Hưng Yên tự lực phát triển mạnh mẽ thời gian tới.
.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Vừa qua, tại trụ sở cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt tập thể cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) Đào Quang Trường và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHPT Nguyễn Gia Thế đã trao số tiền 630 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập đúng dịp kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển (DAF).
.
Năm 2021 là năm quyết định để Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 (Đề án 48). Theo nội dung Đề án 48, VDB được tái cơ cấu toàn diện hoạt động từ tổ chức bộ máy đến hoàn thiện thể chế, lành mạnh hóa cân đối tài chính và từng bước tiêu chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ. Thách thức và áp lực đặt ra đối với VDB là không thể bàn cãi, đặc biệt trong làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tác động nặng nề lên mọi mặt kinh tế - xã hội. Tất nhiên, "Có nhiều rủi ro và mất mát khi ta hành động nhưng chúng còn kém xa vô số những lý do khi ta phởn phơ ù lì", tiến trình tái cơ cấu đòi hỏi sự đồng tâm và nỗ lực cao nhất của từng cá nhân và của cả tập thể VDB.
.
.
.
.
.
.