.
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Năm, 06/08/2015|14:31

Trong 2 ngày 4 và 5/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW và tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, do ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, lãi suất tín dụng biến động lớn; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng; thị trường chứng khoán, bất động sản trầm lắng kéo dài; một số chủ đầu tư thiếu vốn..., dẫn đến một số dự án phải giãn, hoãn tiến độ, hoặc dừng triển khai, chậm thanh toán làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng Hội đồng thành viên, Ban điều hành, sự cố gắng của cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động Tổng công ty Sông Đà đã duy trì ổn định, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X đã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 125.790 tỷ đồng, tổng doanh thu 109.066 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 844 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5.732 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015 ước đạt 9.200 tỷ đồng. Tổng tài sản ước đạt 38.000 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dương, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định ở mức trung bình khá cho 23.000 người lao động (trung bình 6,2 triệu đồng/ người/ tháng). Tổng công ty còn tích cực tham gia các hoạt động tác an sinh xã hội, hỗ trợ huyện nghèo và chăm sóc cán bộ, công nhân viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện có kết quả Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào 3 ngành chính là tổng thầu EPC, sản xuất điện và phát triển đô thị và nhà ở; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện nhiều công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trong thi công...,  một số công trình đã về đích sớm trước thời hạn làm lợi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Uy tín, thương hiệu Sông Đà ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có bước đổi mới. Dân chủ nội bộ được mở rộng; vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy. Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” được đẩy mạnh và có kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được khẳng định và nâng cao. Hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phấn đấu tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.  Mục tiêu trong giai đoạn 2015- 2020, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh: 91.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng (ngành kinh doanh chính) bình quân đạt 5%/năm; doanh thu 83.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.900 tỷ đồng; lợi nhuận  2.500 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm 11.260 tỷ đồng (Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm khoảng 4%). Đảm bảo việc làm, thu nhập cho 15.000 cán bộ công nhân viên, với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ cho Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ cho Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 mà Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X đã trình với Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Đảng bộ Tổng công ty, tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng, phát triển thương hiệu Sông Đà ngày càng lớn mạnh. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để tăng năng suất lao động, chú trọng xây dựng lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật lành nghề, tác phong làm việc công nghiệp. Đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp cổ phần mà vốn nhà nước chi phối. Xây dựng quy định về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp uỷ, ban lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và cá nhân. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xây dựng các quy định để phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Đảng. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của cấp uỷ, đảm bảo sát hợp và có tính khả thi.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 33 đồng chí và bầu 10 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Cờ của BCH Đảng bộ Khối DNTW cho Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Lan Hương

.
.
.
.