.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 11/2018

Thứ Ba, 27/11/2018|14:25

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 11/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Phạm Tấn Công, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến vào các tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bước 4); ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác phát triển đảng viên; việc thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng bộ Khối DNTW thực hiện cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; về kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thảo luận và cho ý kiến một số nội dung khác.

P.V

 

.
.
.
.