.
.

Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo Quý IV/2018

Thứ Sáu, 07/12/2018|11:03

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên và giao ban công tác Tuyên giáo Quý IV/2018.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân cung cấp thông tin về công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, báo cáo viên của Đảng ủy Khối; các đồng chí phó bí thư phụ trách công tác Đảng và trưởng, phó ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Lê Văn Châu
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị báo cáo viên, các đại biểu được nghe Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó chủ nhiệm Chính trị quân chủng Hải quân cung cấp thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới; công tác xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những thành tựu của công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại buổi giao ban công tác Tuyên giáo Quý IV/2018, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị trong quý IV/2018, những khó khăn, thuận lợi, những vấn đề còn vướng mắc cần tháo gỡ, nhằm triển khai tốt hơn trong thời gian tới; xung quanh việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương bằng hình thức trực tuyến; sử dụng bản tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng trên Tạp chí Điện tử của Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, các đại biểu còn phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ trong quá trình triển khai thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII. Trao đổi kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng 06 chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và người lao động theo Hướng dẫn số 40, 41, 42, 43, 44, 45 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu đã định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung vào triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; chú trọng đầu tư lắp đặt, ứng dụng thiết bị họp trực tuyến; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cơ sở; tuyên truyền những nội dung chính của Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV và kết quả giữa nhiệm kỳ cũng như các hoạt động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2018 của đơn vị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị: 

P.V

.
.
.
.