.
.

Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 23/09/2019|18:12

Hai bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các vi phạm về tham nhũng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập…

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2018 đến nay; nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được một số kết quả nhất định, hoạt động phối hợp dần đi vào nền nếp, chặt chẽ đúng chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan. Trong đó, nổi bật là hai bên đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng với các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối; tham mưu, đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phối hợp giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; hai cơ quan thường xuyên cử cán bộ đơn vị đầu mối trao đổi thông tin về hoạt động và nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương quản lý…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp nghiên cứu, rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội nói chung và những hoạt động của doanh nghiệp nói riêng chưa được quan tâm nhiều; công tác trao đổi thông tin về đơn, thư tố cáo và một số vụ việc sai phạm, tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 còn chưa sâu sát…
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp thời gian tới. Hai bên sẽ tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng, đa dạng hình thức, phương thức phối hợp về các nội dung được thống nhất thỏa thuận trong Quy chế. Trọng tâm là công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.
 
Hai bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các vi phạm về tham nhũng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.
 
Bên cạnh đó, cũng sẽ phối hợp nắm tình hình, dự báo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng, lôi kéo, kích động người lao động tụ tập đông người, đình công, lãn công trong các doanh nghiệp; quan tâm công tác phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Để kịp thời ngăn chặn những biểu hiện ngay tại đơn vị, hai bên sẽ tăng cường các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan; phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương./.
 
P.V

 

.
.
.
.