.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 8/2019

Thứ Tư, 21/08/2019|16:54

Ngày 19/8/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 8/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến đối với các nội dung: Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X; tờ trình bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra và kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của các Đảng ủy: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tờ trình cho thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các Đảng ủy: Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; tờ trình về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm nhân sự của Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Đảng ủy Ngân hàng phát triển Việt Nam; tờ trình về việc xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc; việc đề nghị xem xét kết nạp quần chúng có vấn đề về lịch sử chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW; tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; các tờ trình về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng, đảng viên tại các Đảng ủy: Cơ quan Đảng ủy Khối; Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy; Tập đoàn CN Cao su Việt Nam; tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và cho ý kiến một số nội dung khác.

P.V

.
.
.
.