.
.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 31/07/2019|09:09

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Dự hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị cùng tập thể cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Liêm.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Liêm.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định số 1826-QĐ/ĐUK, ngày 26/7/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thanh Liêm - Trưởng Phòng Tổ chức và Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối kể từ ngày 01/8/2019, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Thanh Liêm
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Thanh Liêm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng và yêu cầu đồng chí Hoàng Thanh Liêm tiếp tục phát huy năng lực bản thân, tích cực, chủ động rèn luyện, học hỏi trong công tác chuyên môn và công tác lý luận phù hợp với yêu cầu thực tiễn trên cương vị mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Thanh Liêm hứa tiếp tục học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, xây dựng tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

Đồng chí Hoàng Thanh Liêm – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Hoàng Thanh Liêm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ.

TH 

.
.
.
.