.
.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối

Thứ Năm, 15/08/2019|09:40

Sáng ngày 14/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 thuộc cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019. 

Dự khai giảng có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Danh Phương - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; Thượng tá Lê Đình Năm - Phó Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai giảng lớp học.
Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai giảng lớp học.

Tại lớp bồi dưỡng, 22 học viên giữ cương vị lãnh đạo cấp phòng của cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung nghiên cứu, thảo luận 15 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các vấn đề liên quan; luyện tập, thực hành bắn súng ngắn K54 và nghiên cứu thực tế tại đơn vị thuộc Khối.

Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Danh Phương – Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng giảng chuyên đề 01.
Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Danh Phương - Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn hệ thống chính trị và cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng giúp cho cán bộ đảng viên hiểu được đường lối, quan điểm về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng. Trong thời gian học tập trung 12 ngày, với khối lượng lớn kiến thức về quốc phòng và an ninh, đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình kế hoạch học tập của lớp.

Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thưc Quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3.
Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng.

TH

 

.
.
.
.