.
.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Bảy, 03/08/2019|21:56

Sáng 2/8/2019, tại Hà Nội, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ Trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII quán triệt nội dung buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ Trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII quán triệt nội dung buổi làm việc.

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ Trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tham dự còn có các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐTV, HĐQT, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo với Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII thực trạng, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong Khối. Hiện nay, các doanh nghiệp đang giữ vị trí quan trọng và ảnh hưởng lớn trong những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng của nền kinh tế như: điện, than, dầu khí, xăng dầu, công nghiệp cao su, tín dụng ngân hàng, tài chính bảo hiểm, vận tải, bưu chính, viễn thông, dệt may, xuất khẩu lương thực, các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước luôn giữ vững vai trò là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp lớn để xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối hoạt động sản xuất, kinh doanh đều có lợi nhuận cao. Công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực. Doanh nghiệp trong Khối hằng năm đóng góp gần 1/4 tổng thu ngân sách quốc gia, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1 triệu người lao động. Thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối luôn đi đầu trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn cả nước.

2Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo với Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo với Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng nêu rõ, công tác xây dựng Đảng tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng luôn được quan tâm thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc Khối được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc có nhiều đổi mới, phù hợp với các cơ cấu mới về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Các cấp ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Các mặt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và công tác dân vận được quan tâm triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Từ thực tế đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi và nêu rõ những khó khăn, hạn chế và vướng mắc của các doanh nghiệp trong Khối; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất như: Đề nghị Chính phủ xem xét cho tổng rà soát lại các văn bản luật, nghị định, quy định của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất với chủ trương của đảng. Chính phủ sớm điều chỉnh, sửa đổi Nghị định 97 và Nghị định 106; cho rà soát, sửa đổi, bổ sung toàn bộ các văn bản, quy định về công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với các quy định mới của Đảng; đề nghị có quy định về thời gian tối đa kiện toàn lãnh đạo chủ doanh nghiệp nhà nước; sớm có quy định về cơ chế Nhà nước đặt hàng khi doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do Nhà nước giao, thực hiện phương thức lựa chọn cạnh tranh công khai. Các cơ quan nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cần phải có đánh giá khách quan, khoa học và căn cứ thực tiễn về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để sắp xếp, nâng cao hiệu quả lao động trong điều kiện mới là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, tìm ra nguyên nhân, đề xuất định hướng và nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

P.V

.
.
.
.