.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 4/2022

Thứ Sáu, 22/04/2022|07:54

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 4/2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và khung đề cương kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022; Đoàn kiểm tra số 382 và Đoàn kiểm tra số 387 báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 50-TB/ĐUK và Thông báo 51-TB/ĐUK ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên; công tác cán bộ của một số đảng ủy trực thuộc và một số nội dung khác.

PV

 

.
.
.
.