.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 32

Thứ Năm, 26/03/2020|17:26

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19.

Sáng 26/3, phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong thời gian 2 tuần tới, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người.
Sáng 26/3, phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong thời gian 2 tuần tới, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người.

 BẢN TIN SỐ 32.

Văn phòng Đảng ủy Khối

.
.
.
.