.
.
Bưu điện Việt Nam - Vững bước tương lai
Bưu điện Việt Nam - Vững bước tương lai.
.
Tận tuỵ những bước chân bưu tá
Tận tuỵ những bước chân bưu tá.
.
Văn hoá doanh nghiệp - Nguồn sức mạnh của doanh nghiệp Việt Nam
Văn hoá doanh nghiệp - Nguồn sức mạnh của doanh nghiệp Việt Nam.
.
Bưu điện Việt Nam - Vững vàng vượt qua thử thách
Bưu điện Việt Nam - Vững vàng vượt qua thử thách
.
Giải chạy BIDV Run- Lan tỏa tinh thần sẻ chia Vì cộng đồng
Chạy bộ là môn thể thao gần gũi, quen thuộc đã được thổi một luồng gió mới nhờ hình thức chạy bộ trực tuyến. Nhiều tổ chức còn phát động và lan tỏa tinh thần thiện nguyện thông qua việc quy đổi thành tích chạy thành tiền để thực hiện các chương trình từ thiện an sinh xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp đã đưa chạy bộ trực tuyến thành hoạt động phong trào thường niên. Phong trào chạy bộ đã hình thành nên thói quen tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Chính Phủ về việc rèn luyện sức khỏe, cải thiện và phát triển thể chất cho nhân dân.
.
Lời đảng hiệu triệu trái tim
60 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ngân hàng chủ lực của Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng Tổ quốc, trong đó thực hiện an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
.
Phong trào
Là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt. Xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ… Tôn chỉ mục đích của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là kinh doanh theo hướng tất cả vì khách hàng lấy nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt là yếu tố quyết định đến sự thành công.
.
Đảng bộ Vietcombank Thăng Long đồng hành, hỗ trợ khách hàng phát triển ổn định
Đảng bộ Vietcombank Thăng Long đồng hành, hỗ trợ khách hàng phát triển ổn định.
.
Đề án 06 - Hiện thực hóa khát vọng số
Được đánh giá là bước ngoặt trong công tác quản lý dân cư và di biến động dân cư, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư không chỉ dừng lại ở việc quản lý dữ liệu đơn thuần mà cần phải được phát triển, mở rộng và tích hợp với nhiều CSDLQG và CSDL chuyên ngành, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu chiến lược về xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số. Với sự quyết liệt trong chủ trương, quyết tâm trong hành động, đề án 06 được triển khai là một trong những bước đi quan trọng hiện thực hóa khát vọng số tại Việt Nam.
.
Cơ sở dữ liệu về chăn nuôi - Bước đầu tiên chuyển đổi số ngành nông nghiệp
Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII xác định: "Nông nghiệp là "trụ đỡ" của nền kinh tế, là nền tảng, lợi thế quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Việc phát triển nông nghiệp phải đảm bảo hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị theo hướng giữ vững an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái… Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này cần phải thay đổi tư duy, cách thức quản lý mới… trong đó, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần thiết, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc.
.
.
.
.
.
.