.
.
DẤU ẤN 5 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra.
.
NỀN TẢNG MÃ ĐỊA CHỈ BƯU CHÍNH: DẤU ẤN SÁNG TẠO CỦA VNPOST
Nền tảng mã địa chỉ Bưu chính: Dấu ấn sáng tạo của VNPost.
.
CHUNG TAY NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU VIỆT
Qua 10 năm thực hiện, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần gắn kết, thúc đẩy các doanh nghiệp chung tay nâng tầm thương hiệu Việt, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng nội địa, sản xuất ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, sức cạnh tranh cao không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực và thế giới.
.
ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM: NHIỆM KỲ ĐỔI MỚI
Nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ đổi mới của Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát triển thành công.
.
Phim tài liệu
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hơn 2 năm qua, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, từng bước tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và hơn 800.000 người lao động tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ các chi bộ, đảng bộ đến các tổ, đội sản xuất đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể tiêu biểu, nhiều cá nhân gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường
Bên cạnh thiết bị và công nghệ, vấn đề có tính sống còn đối với ngành sản xuất giấy, đó là nguyên liệu. Để đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất ổn định, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã và đang phối hợp với các tỉnh miền núi Tây Bắc phát triển vùng cây nguyên liệu giấy với tổng diện tích 160.000 ha.
.
Học và làm theo Bác để tạo động lực phát triển
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một ngành hàng đặc thù, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) luôn chú trọng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những động lực quan trọng để phát triển.
.
Vai trò của chi bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong bài viết "Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt" với bút danh "T.L", đăng Báo Nhân Dân, số 3503, ngày 31 tháng 10 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng".
.
Bưu điện Việt Nam - cánh tay nối dài trong cải cách hành chính
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cung ứng dịch vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.
.
.
.
.
.
.