.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6-2022

Thứ Tư, 01/06/2022|06:21

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Từ ngày 04-10/5, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc và bế mạcHội nghị.

Tại Hội nghị, Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của hội nghị.Sau khi xem xét, thảo luận kỹ lưỡng các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để hoàn chỉnh các nghị quyết nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong phát triển kinh tế - xã hội

Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

Dự báo từ nay đến cuối năm 2022, KTXH còn gặp nhiều thách thức. Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2022 khoảng 8-8,5% (gồm mức dự kiến 6-6,5% theo Nghị quyết số 32/2021/QH15 về kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 và phần tăng thêm 2% nhờ tác động của chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KTXH) và cả giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tới khoảng 6,5-7%, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần lưu ý các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; bao phủ tiêm vaccine phù hợp; nâng cao năng lực phòng, chống dịch, điều trị bệnh; bảo đảm nguồn cung, kiểm soát chặt chẽ việc mua, sử dụng thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch.

Bám sát diễn biến của dịch COVID-19, căng thẳng địa kinh tế, địa chính trị và chính sách phòng, chống dịch COVID-19 của các nước, động thái chính sách của các ngân hàng Trung ương các nền kinh tế lớn; kiểm soát lạm phát, duy trì lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguốn vốn; kiểm soát nợ xấu, có giải pháp căn cơ, bền vững hướng dòng tiền quay trở lại sản xuất kinh doanh.

Tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, ban hành điều kiện, tiêu chí quản lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp cùng với việc có giải pháp ổn định thị trường, tăng niềm tin của nhà đầu tư; có chính sách bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn giá cả hàng hóa nhất là điện, than, xăng dầu, vật tư nông nghiệp và nguyên vật liệu xây dựng.

Có giải pháp duy trì chuỗi cung ứng, tránh gián đoạn sản xuất, xuất khẩu và mở cửa du lịch, phát triển thị trường nội địa. Lưu ý vấn đề an ninh năng lượng, bảo đảm điện năng cho sản xuất và tiêu dùng.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án của các nguồn vốn đầu tư chưa được phân bổ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ xem xét, quyết định.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV sẽ xem xét, thông qua 5 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết quan trọng

Ngày 23/5/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết với nhiều nội dung nhằm tiếp tục thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân, người lao động trong điều kiện bình thường mới.

Cụ thể, những dự án Luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Quốc hội cũng cho ý kiến đối với 6 dự án Luật khác gồm Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020... Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.

Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp trực tiếp dài nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, Kỳ họp thu hút sự chú ý và kỳ vọng lớn của nhân dân cả nước. Kỳ họp dự kiến bế mạc ngày 16/6.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 17/5, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vào Lăng viếng Bác và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Dự lễ viếng có đồng chí: Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung và Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối nói riêng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đó là công việc quan trọng cần triển khai thường xuyên; vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước..., qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự Lễ viếng có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối cùng 60 đại biểu là thanh niên tiên tiến trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến của 4 cơ quan đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết hợp với hoạt động Triển lãm sách, ảnh.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" xác lập những phẩm chất đạo đức của Đảng ta và chuẩn mực đạo đức của đảng viên. Bản chất của Đảng ta được Bác Hồ khái quát "là đạo đức", "là văn minh", biểu hiện cụ thể ở mục tiêu, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; nghĩa vụ đạo đức của Đảng được chế định thành sứ mệnh lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền, tính tiền phong gương mẫu; chế độ kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tinh thần tự phê bình và phê bình; gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm sứ mệnh cao cả…

Chuẩn mực đạo đức của người đảng viên đối lập với chủ nghĩa cá nhân, thể hiện ở các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tư tưởng tập thể; tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định kết quả đạt được qua Hội thảo không chỉ có giá trị đối với các cơ quan tổ chức hội thảo, mà còn giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên trong cả nước hiểu sâu sắc hơn tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, có thái độ quyết tâm hơn trong đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng ta xứng đáng là đạo đức, là văn minh, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới bến bờ hạnh phúc.

* Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm trưng bày 4 loại sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, gồm: (1) Những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; (2) Những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; (3) Những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Những cuốn sách do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xuất bản với hơn 200 đầu sách.

Triển lãm cũng trưng bày gần 100 bảng ảnh với hơn 500 bức ảnh giới thiệu về chuẩn mực đạo đức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hoạt động của các Đảng ủy trực thuộc 2 Đảng bộ Khối.

Triển lãm góp phần làm rõ hơn nội dung của hội thảo, đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của 2 Đảng bộ Khối.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 5/2022

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 5/2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về: Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; nội dung xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư; Báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự giới thiệu bầu giữ chức bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Khối; công tác nhân sự các đảng ủy trực thuộc; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; điều chỉnh đối tượng kiểm tra của Đảng ủy Khối năm 2022; dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và một số nội dung khác.

* Tại Hội nghị Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định số 483-QĐNS/TW, ngày 22/4/2022 của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Hùng được Ban Bí thư tin tưởng, chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Long Hải tin tưởng và yêu cầu ngoài vai trò, trách nhiệm là Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hùng với năng lực, trình độ của mình cùng với tập thể Ban Thường vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Mạnh Hùng bày tỏ cảm ơn chân thành đến Ban Bí thư, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã tín nhiệm. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm mà Ban Bí thư giao. Đồng chí Lê Mạnh Hùng hứa, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, phấn đấu.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12

Trong thời gian từ ngày 10-18/5, Đoàn công tác số 7 đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phó Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn công tác, trên tàu KN 491, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; cùng hơn 200 đại biểu thuộc một số bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, và phóng viên cơ quan báo chí, truyền thông, các văn nghệ sỹ.

Phát biểu tại đảo Trường Sa lớn, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: Đất nước Việt Nam có bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ nhiều thế kỷ trước, cha ông ta đã đưa những người lính cùng những đoàn thuyền gỗ, vượt sóng gió, nguy hiểm ra canh giữ và thực thi chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp bước lịch sử, trải qua muôn vàn vất vả và hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, theo lời của Bác Hồ kính yêu tại Đền Hùng năm 1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thực hiện lời dặn của Người, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, bà con và các cán bộ, chiến sỹ trên huyện đảo Trường Sa đã thay mặt cho nhân dân cả nước thực hiện tốt việc giữ vững độc lập, chủ quyền tại phần đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Huyện đảo Trường Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, quân uỷ trung ương, đảng uỷ quân chủng hải quân và cấp uỷ các cấp, cán bộ, chiến sỹ trên đảo đã nêu cao tinh thần đoàn kết, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hoà tặng nhiều Bằng khen và những phần thưởng cao quý khác.

Đây là lần thứ 4, Đoàn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ra thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ, trong thời gian qua, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng với các Bộ, Ban, Ngành của Trung ương và các địa phương trên cả nước đã có nhiều chuyến ra thăm, động viên và mang tinh thần cũng như bổ sung vật lực cho bà con nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trên Huyện đảo. Đặc biệt từ năm 2012 đến nay, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá đa năng và các trang thiết bị trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa trị giá gần 250 tỷ đồng.

Trong suốt hành trình trên biển, Đoàn công tác đã tới thăm quân, dân trên các đảo: Trường Sa, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Thuyền Chài B, An Bang, Đá Đông A, Đá Tây B, Đá Lát và Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Tại các đảo, Đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đại biểu và cán bộ chiến sỹ Hải quân. Thông qua giao lưu, gặp gỡ, tiếp xúc các đại biểu đã bày tỏ tâm tư tình cảm, tạo cảm xúc, ấn tượng, tăng thêm sự hiểu biết trong đoàn, xây dựng mối đoàn kết để tiếp thêm sức mạnh cho mỗi thành viên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chuyến đi.

Đến thăm, gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng và nhân dân trên các đảo, nhà giàn, tàu trực, Đoàn đã tham dự lễ chào cờ Tổ quốc cùng với  cán bộ, chiến sỹ trên đảo Trường Sa; nghe lãnh đạo, chỉ huy các đảo, nhà giàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và sự biết ơn trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp... đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Đoàn đã tổ chức các hoạt động thăm viếng và dâng hương Đài tưởng niệm các liệt sỹ trên thị trấn Trường Sa; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắp hương tại chùa trên các đảo và tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ của Hải quân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với nghi lễ trang trọng, xúc động, thể hiện lòng thành kính, biết ơn.

* Trước đó, Đoàn công tácsố 7 dâng hương tại Đài tưởng niệm tù Chính trị Cam Ranh, Đài liệt sỹ chiến sĩ Gạc Ma, công viên tâm linh, chùa Linh Nguyệt, xem phim truyền thống Lữ đoàn 189 và tham quan Cầu cảng Lữ đoàn 162.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều 19/5, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI, năm 2022.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, các doanh nghiệp, lực lượng thanh niên đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trên mặt trận nào từ chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng-an ninh, thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu xung kích đạt được nhiều thành tích quan trọng, cống hiến cho đất nước, cho địa phương, quê hương. Trong đó, đoàn viên, thanh niên khối doanh nghiệp Trung ương cũng có nhiều việc làm, phần việc đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của hệ thống Đoàn.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Phó Chủ tịch nước đề nghị, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương có những chương trình hành động hết sức thiết thực để lãnh đạo đối với các đảng bộ trong Khối thực hiện tốt được vai trò mà Đảng giao cho; đặt ra mục tiêu để nâng cao năng lực của khối doanh nghiệp nhà nước, xây dựng được tập đoàn, công ty lớn của nhà nước để có thể đối ứng với các doanh nghiệp các tập đoàn, tổng công ty của doanh nghiệp tư nhân trong nước và quốc tế. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, đoàn viên, thanh niên trong khối doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, có chương trình hành động cho bản thân, đơn vị, tổ chức của mình một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời, vươn lên hoàn thiện bản thân, không ngừng đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có hoài bão và khát vọng phát triển, để tiếp tục đóng góp cho doanh nghiệp, tập đoàn và đơn vị công tác, hoàn thành tốt sứ mệnh của thanh niên.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cá nhân đồng chí Chủ tịch nước cũng như của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đề nghị tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, tiếp tục phát huy vai trò xung kích - tình nguyện - sáng tạo, đẩy mạnh ác phong trào thi đua xây dựng đất nước, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững. Mỗi đoàn viên thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiếp tục là những tấm gương sáng, phát huy trí tuệ, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ để ra sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Hội nghị tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối; trong phòng, chống Covid-19 và tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở

Ngày 29/5, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở Cơ quan Đảng ủy Khối giai đoạn 2019-2025.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác tham mưu, triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối và phong trào thi đua phòng, chống Covid của cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu trong thời gian tới Ban Tổ chức tham mưu tiêu chí đánh giá đối với tập thể kiểu mẫu, cá nhân mẫu mực trong Cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng thời hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua và đề nghị lãnh đạo, các ban, đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch công tác đã được Thường trực Đảng ủy Khối phê duyệt, nhìn nhận rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc có chuyển biến tích cực hơn nữa.

Hai là, phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính thuyết phục của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là bản chất, mục tiêu, lý tưởng, sứ mệnh, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và nhiệm vụ đảng viên, góp phần nâng cao bản lĩnh, lập trường, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tạo ra khả năng đề kháng trước mọi nguy cơ, nhất là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong xây dựng Đảng về đạo đức phải thực hiện đồng bộ cả hai nội dung “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, lâu dài, xuyên suốt, “chống” là quan trọng, cấp bách, được thực hiện bằng giải pháp tổng hợp, mạnh mẽ, tác động vào nhiều khâu, nhiều mặt, nhiều nội dung, hướng vào tạo nền tảng đạo đức vững chắc, bền vững và đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa của mỗi cán bộ, đảng viên. Hội nghị Trung ương năm khóa XIII vừa kết thúc, thông qua Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với đổi mới sinh hoạt cấp ủy và chi bộ được xác định là một giải pháp quan trọng. Cần nhận thức đầy đủ tự phê bình và phê bình phải như “rửa mặt hàng ngày”, là cách giúp mỗi đảng viên tự kiểm soát bản thân mình bằng trách nhiệm đạo đức.

Bốn là, đề cao kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo. Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân chỉ đạt hiệu quả khi định hình những biện pháp tổng hợp cùng bổ sung cho nhau, tùy hoàn cảnh mà từng biện pháp có thể đặt trật tự trước - sau, cao - thấp khác nhau. Trước những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống diễn biến phức tạp, thì phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật để sàng lọc những thành phần thoái hóa, biến chất; xử lý nghiêm các sai phạm để răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, có tác dụng hỗ trợ cho công tác giáo dục đạo đức cách mạng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Mỗi tổ chức đảng tại các ban, đơn vị Đảng ủy Khối nhất là người đứng đầu phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, tự giám sát.

Năm là, trong đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phải thực nất, hiệu quả, chú trọng xây dựng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Công tác khen thưởng những ương người tốt, việc tốt phải lựa chọn được người xứng đáng, tôn vinh kịp thời với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo sự lan tỏa trong Cơ quan. Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, nhân viên, Cơ quan Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân Cơ quan Đảng ủy Khối có thành tích tiêu biểu trong việc tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu tham mưu triển khai, thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đá Chông, Ba Bì, Hà Nội.

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI, năm 2022 và Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 20/5, Đoàn Thanh niên Khối đã tổ chức Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI, năm 2022 và Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 15 năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 15 năm Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 15 năm thành lập Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối đạt được trong thời gian qua, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Khối, mà thường xuyên và trực tiếp là các bạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực: Quản lý trẻ; đảng viên trẻ; lao động trẻ; cán bộ Đoàn; đoàn viên và sinh viên đang công tác, học tập trong các đảng bộ thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng thời lưu ý Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như từng đồng chí cán bộ, Đoàn viên thanh niên tiêu biểu cần quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả 03 nội dung:xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, phong phú về nội dung Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến đoàn viên thanh niên. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 - 2022; đối với các đồng chí Thanh niên tiên tiến tiêu biểu, đòi hỏi cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ lớn lao của mình.

Đưa Nhiệt điện Thái Bình 2 hòa lưới điện quốc gia sớm nhất, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc tại các nhà máy khác chậm tiến độ

Ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới kiểm tra, làm việc tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Đây là dự án "đóng băng" nhiều năm nhưng đã "hồi sinh" mạnh mẽ thời gian gần đây và chuẩn bị đi vào vận hành, hòa lưới điện quốc gia.

Khởi động từ năm 2011, Nhiệt điện Thái Bình 2, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, có quy mô công suất (1.200 MW) thuộc nhóm lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với tổng mức đầu tư 41.799 tỷ đồng, là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc nghiên cứu, đầu tư Trung tâm Nhiệt điện tại Thái Bình cho thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới Đồng bằng sông Hồng và tỉnh Thái Bình nói riêng, địa phương đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến, trong đó có bảo đảm an ninh lương thực và tiếp tục phát triển nông nghiệp sau chiến tranh. Đây là việc đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng nhiều mặt.

Thủ tướng nêu rõ một số bài học rút ra từ dự án. Trước hết, phải nắm chắc tình hình thực tế, đánh giá đúng thực trạng công việc để đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Đồng thời, phải triển khai công việc quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, thống nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của PVN đã quyết tâm cơ cấu lại, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn, trên cơ sở chia sẻ khó khăn với Nhà nước, với nhân dân.

Một bài học khác là về công tác nhân sự, khi việc thay đổi nhân sự Ban Quản lý dự án và nhà thầu một cách phù hợp tình hình đã tạo ra những chuyển biến trong công việc; huy động được sự tham gia hăng say với quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; sự phối hợp của các bộ, các ngành, sự vào cuộc của địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan như Tập đoàn Than-Khoáng sản.

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm từ Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, áp dụng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với dự án Nhiệt điện Long Phú 1 tại Sóc Trăng và một số dự án khác đang chậm tiến độ. 

Dự kiến, sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hằng năm Nhà máy sẽ cung cấp trên 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, khi đi vào vận hành, dự án này có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách của Thái Bình. Đây cũng là mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình.

VCCI công bố 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam

Ngày 19/5/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời công bố Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam và phát động thực hiện trong cộng đồng doanh nhân toàn quốc.

Đây là hoạt động thiết thực của doanh nhân Việt Nam hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và là bước khởi đầu quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc VCCI lần thứ VII về “Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, hình thành và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp”.

Theo đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI cho biết, quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam gồm 6 điều: Tạo giá trị kinh tế cho xã hội; Tuân thủ pháp luật; Minh bạch, công bằng, liêm chính; Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

Đồng chí nhấn mạnh, 6 quy tắc nói trên là các phẩm chất đạo đức cơ bản cần có của doanh nhân Việt Nam được khuyến nghị thực hành rộng rãi trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nước ta. Có thể thấy, trong 6 quy tắc nêu trên, hai quy tắc đầu là những nguyên tắc đạo đức cơ bản của doanh nhân để đảm bảo cho tính chính danh và sự tồn tại của doanh nghiệp. Hai quy tắc tiếp theo là những chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh và tương tác với các đối tác. Hai quy tắc cuối cùng là những phẩm chất cần có trong ứng xử với thiên nhiên, môi trường, với Tổ quốc, xã hội và gia đình.

Bộ quy tắc đạo đức doanh nhân hướng tới mục đích nâng cao nhận thức của các doanh nhân về đạo đức, lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hoá kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam; góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra về xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần dân tộc, có văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội cao; củng cố niềm tin, tăng sự ủng hộ của xã hội đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. 

Vietnam Airlines tham gia xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phái đoàn cấp cao nước CHXHCN Việt Nam tới Hoa Kỳ, ngày 17/5, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp cùng Saigontourist Group và Thiên Minh Group tổ chức Hội nghị xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại thành phố San Francisco.

Tại Hội nghị, Vietnam Airlines giới thiệu về đường bay thẳng Hoa Kỳ - Việt Nam, giúp nhanh chóng kết nối thương mại, du lịch hai nước. Hiện nay, hãng hàng không quốc gia khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần giữa San Francisco và TP.HCM, bằng tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350, Boeing 787 với chất lượng dịch vụ 4 sao, hướng tới 5 sao. Vietnam Airlines dự kiến sẽ tăng tần suất bay thẳng Hoa Kỳ lên hằng ngày vào năm 2023, đồng thời đang nghiên cứu mở đường bay chuyên chở hàng hóa giữa TP.HCM và Los Angeles.

Bên cạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, Hội nghị còn đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không quốc gia - Vietnam Airlines tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là cột mốc quan trọng trong sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Vietnam Airlines nói riêng, hàng không Việt Nam nói chung.

Với nỗ lực xúc tiến từ cả hai nước trong hàng chục năm, lượng hành khách từ Hoa Kỳ đến Việt Nam và theo chiều ngược lại đang tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ. Tính riêng giai đoạn từ chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên vào 28/11/2021 đến nay, tổng số khách Vietnam Airlines vận chuyển hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt hơn 15.000 lượt, nhiều chuyến bay có tỷ trọng lấp đầy trên 80%. 4 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng hàng hóa Vietnam Airlines vận chuyển hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đạt gần 100 tấn, tăng hơn 61% so sánh cùng kỳ năm 2019.

Hội thảo ra mắt sản phẩm Vải chống cháy Vinatex - Kova

Vừa qua, tại TP. HCM, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phối hợp với Tập đoàn Sơn Kova tổ chức Hội thảo ra mắt sản phẩm mới: “Vải chống cháy Vinatex - Kova”. Sản phẩm kết hợp giữa công nghệ dệt nhuộm hoàn tất của Vinatex và công nghệ nano của Kova, với mong muốn đóng góp một phần vào công tác phòng cháy chữa cháy.

Vinatex và Kova đã phối hợp nghiên cứu và sản xuất thành công vải chống cháy từ nguyên liệu mới meta-aramid và đưa công nghệ nano từ vỏ trấu vào vải. Vải chống cháy còn là sản phẩm xanh, thân thiện đáp ứng được tính sinh thái cho người sử dụng và môi trường. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho một chuỗi các sản phẩm mới nằm trong chương trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh, bền vững của Vinatex.

Tính năng vượt trội này giúp bảo vệ người sử dụng không chỉ hạn chế những thiệt hại do đám cháy gây ra mà còn không bị ngạt bởi khói độc, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Sản phẩm nano của Kova được Hội đồng Nano thế giới cấp chứng nhận sản phẩm vải chống cháy và sơn nano đầu tiên trên thế giới.

Vải Nano chống cháy có thể dùng may quần áo bảo hộ lao động trong các ngành: dầu khí, xăng dầu, điện, khai thác mỏ, hàng không, hóa chất,… đồng thời sử dụng cho các sản phẩm trong sinh hoạt hàng ngày như: rèm cửa, bọc sofa, bàn để là quần áo, tạp dề nấu ăn, tủ vải quần áo, bạt che xe 2 bánh, 4 bánh, trùm phủ kiot…

VNPT lắp đặt hạ tầng viễn thông phục vụ SEA Games 31

Để bảo đảm phục vụ SEA Games 31 bắt đầu diễn ra từ ngày 12/5, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT) tại các điểm diễn ra thi đấu.

Ngoài việc tăng cường các thiết bị thu phát sóng, VNPT đã lắp đặt thêm nhiều đường truyền Internet tốc độ cao và các thiết bị tăng cường sóng 3G, 4G tại các điểm thi đấu ở Hà Nội và 10 tỉnh/thành phố khác. 

Đây là các đường truyền Internet được thiết kế đặc biệt cho phép chuyển tải thông tin nhanh, tốc độ cao, đã được điểm tra và chạy thử, bảo đảm không có hiện tượng nghẽn mạng nhằm hỗ trợ tối đa cho việc cập nhật kết quả thi đấu SEA Games 31, tổ chức họp báo, đưa tin... cũng như bảo đảm cho nhu cầu của khán giả trên sân được thông suốt.

Ngoài ra, VNPT cũng đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó với những tình huống tấn công có thể diễn ra với hạ tầng viễn thông, CNTT, bảo đảm trong mọi tình huống, thông tin vẫn được truyền đi thông suốt. Riêng tại Trung tâm truyền hình và Trung tâm báo chí đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), VNPT tăng cường sóng 5G để phục vụ việc đưa tin, truyền tin được nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Phân bón Cà Mau đẩy mạnh thị phần tại Campuchia

Mới đây, tại TP.HCM, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau, đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) có buổi gặp gỡ đối tác, khách hàng Campuchia để thúc đẩy thị trường tại nước này cũng như tri ân sự ủng hộ của khách hàng đối với bộ sản phẩm Phân bón Cà Mau trong thời gian qua.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã họp bàn về các phương hướng, giải pháp nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới. Theo đó, Phân bón Cà Mau sẽ mở rộng hơn nữa thị phần tại Campuchia, đồng thời tiếp tục giúp người nông dân nước bạn sử dụng sản phẩm chất lượng cao.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thời gian tới, ngành nông nghiệp Campuchia sẽ phát triển mạnh, nhất là các mặt hàng nông sản. Theo đó, mặt hàng gạo của Campuchia đã có mặt ở 63 thị trường trên thế giới, danh tiếng có thể cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam. Một trong những bí quyết của Chính phủ Campuchia là tăng cường xuất khẩu lúa gạo chất lượng cao nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho nông dân, kích thích nông nghiệp nội địa.

Bên cạnh đó, với sự chấp thuận của thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Á là Trung Quốc đã và đang cho nhiều nông sản của Campuchia (như gạo, xoài và chuối) được nhập khẩu trực tiếp mà không phải thông qua một nước thứ 3. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội để ngành nông nghiệp Campuchia phát triển trong thời gian tới.

Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, Phân bón Cà Mau đã chiếm vai trò không thể thay thế, góp phần tạo nên sức cạnh tranh vượt bậc của nền nông nghiệp Campuchia.

TKV tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng công nhân với chủ đề: "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng trong lao động sản xuất; chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Để Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022 đạt kết quả, TKV yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo của cả hệ thống chính trị trong Tập đoàn, triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn.

Các đơn vị tổ chức tốt việc triển khai thực hiện, nhất là việc huấn luyện các quy trình, quy định, biện pháp thi công tại cấp công trường, phân xưởng, nâng cao kỹ năng nhận diện các nguy cơ rủi ro cùng các biện pháp loại trừ đến tất cả người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tiếp tục khẩn trương, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn. Quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn.

Tập đoàn Bảo Việt: Quý I/2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.158 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I/2022 (trước soát xét), theo đó tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 13.158 tỷ đồng, tăng10% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 501 tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất tại 31/3/2022 cán mốc 8 tỷ USD, đạt 183.778 tỷ đồng, tăng 8,4% so với thời điểm 31/12/2021.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 382 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 31/3/2022 đạt 19.103 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.789 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2021.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan đã góp phần đưa cổ phiếu BVH của Bảo Việt tăng trưởng mạnh mẽ cả về giá và thanh khoản. Trong tháng 4/2022, giá cổ phiếu BVH đã ghi nhận mức tăng trưởng 21,5%, thanh khoản trung bình đạt trên 2 triệu cổ phiếu mỗi phiên giao dịch. Cổ phiếu BVH đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/5/2022 với mức giá 63.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1,45%, ghi nhận giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 47.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.975 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ. Kết thúc quý I/2022, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.975 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 9,4% với tổng doanh thu đạt 9.666 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ.

Vietcombank và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 26/05/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện năm 2022 là sự tiếp nối và khẳng định mối quan hệ hợp tác uy tín, truyền thống và toàn diện giữa Vietcombank và VNPT trong nhiều năm qua, nhấn mạnh vào mục tiêu cùng hợp tác để phát triển các dịch vụ, nền tảng thanh toán số, góp phần thúc đẩy tiến độ công cuộc chuyển đổi số của hai bên. Theo đó, Vietcombank và VNPT sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau, đặc biệt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: Ngân hàng bán buôn (bao gồm các Dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền, sản phẩm Tiền gửi, Tín dụng, Ngoại hối); Ngân hàng bán lẻ (Các gói sản phẩm tài trợ vốn, tiền gửi tiết kiệm và các dịch vụ Ngân hàng hiện đại như ngân hàng điện tử, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền…) cũng như các sản phẩm, dịch vụ Viễn thông – Công nghệ (Các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng, các giải pháp số hóa công tác quản trị nội bộ…); Hai bên cũng chủ trương đẩy mạnh hợp tác kinh doanh các dịch vụ thanh toán số (QRcode; liên kết Ví điện tử, Hệ sinh thái tài chính số VNPT Money...); Hợp tác khai thác dữ liệu lớn, Hợp tác triển khai nền tảng Blockchain…

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cho biết, với quy mô và độ phủ rộng khắp của mình, cả VNPT và Vietcombank đều đang có hàng chục triệu khách hàng trên toàn quốc. Đó là kho dữ liệu lớn vô cùng có giá trị mà hai bên có thể cùng nhau nghiên cứu khai thác để tạo ra các sản phẩm kinh doanh, mô hình kinh doanh mới, từ đó cùng nhau mở rộng và mang tới những trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũngnhấn mạnh: Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện mới ngày hôm nay, với phạm vi và quy mô hợp tác, chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn có giữa Vietcombank và VNPT, nâng mối quan hệ này lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai bên. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay, Vietcombank và VNPT sẽ tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ của 2 bên, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ gắn với chuyển đổi số, và sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp… Trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác lập, Vietcombank và VNPT sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục các lĩnh vực hợp tác với các sản phẩm, dịch vụ cụ thể để tối ưu hóa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất.

III - TIN THAM KHẢO

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội

Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tới 3.131 điểm cầu với trên 116.000 đại biểu cả nước tham dự.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau một năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức lan tỏa, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 một năm vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong những năm tới, tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn, tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận 01 trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành cần chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, các quy định nêu gương khác của Trung ương trong Báo cáo đã nêu. Trong đó chú trọng, tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Cụ thể, Học tập Bác: học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Làm cho tư tưởng của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Làm theo Bác: thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành độngviệc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Nêu gương: thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này. “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm mọi tập thể và cá nhân xứng đáng đều được ghi nhận và tôn vinh, bảo đảm mọi trường hợp được ghi nhận, tôn vinh đều thực sự thuyết phục và có sức lan tỏa lớn.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc của các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét và thống nhất ban hành Nghị quyết “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Tổng Bí thư một lần nữa nhắc lại tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Phong trào xây dựng “đảng bộ bốn tốt”, “chi bộ bốn tốt”, “đảng viên bốn tốt” được phát động và duy trì thường xuyên ở nhiều nơi.

Thứ ba, khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên đang được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức xây dựng theo Kế hoạch số 126-KH/BTGTW, ngày 18/3/2022 về xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; phấn đấu hoàn thành và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Chú ý quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”!

Nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

(2) Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. 

Thứ năm, tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới

Ngày 24/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế: “Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới” nhằm phân tích những thuận lợi, khó khăn, cùng những thời cơ, thách thức, từ đó đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong thời gian tới.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành trong nước và quốc tế. 

Hàng không là một ngành có tầm quan trọng đặc biệt, bởi cùng với giao thông vận tải nói chung, vận tải hàng không đóng vai trò trọng yếu, là huyết mạch của mỗi quốc gia. Không chỉ trong phát triển kinh tế, mà hàng không còn giữ vai trò quan trọng đối với các vấn đề an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Ngành hàng không phát triển sẽ kéo theo hàng loạt các ngành khác phát triển. Theo tính toán của các chuyên gia quốc tế cho thấy, hàng không tăng trưởng 2,5% sẽ góp phần kích thích tăng trưởng GDP quốc gia 1%.

Với 2 phiên làm việc, Hội thảo "Phục hồi và phát triển hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới" tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề liên quan đến phục hồi và phát triển ngành hàng không, phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Phiên 1 “Ngành hàng không trong bối cảnh mới: Thách thức, cơ hội và xu thế”, hội thảo nghe nhiều ý kiến phát biểu của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý, lãnh đạo về các vấn đề, như: Triển vọng phát triển của hàng không châu Á và Việt Nam; dự báo xu hướng phát triển của ngành hàng không trong 5 đến 10 năm tới; thách thức, cơ hội của ngành hàng không Việt Nam sau đại dịch COVID-19 và giải pháp thích ứng, phục hồi và phát triển ngành hàng không trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19; ngành hàng không Việt Nam sau đại dịch COVID-19: Những vấn đề đặt ra và giải pháp…

Phiên 2 “Cơ chế, chính sách và nguồn lực phục hồi, phát triển ngành hàng không Việt Nam”, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra những đóng góp thiết thực giúp ngành hàng không sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh mới, như: Khôi phục nhanh nền kinh tế hướng tới mục tiêu năm 2030: Từ góc nhìn ngành hàng không; phục hồi của ngành hàng không: Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; vai trò của Chính phủ trong việc kiến tạo thị trường và hành lang phát triển cho ngành hàng không; vai trò của ngành hàng không trong việc nâng cao vị thế, sức cạnh tranh quốc gia - cơ hội cho Việt Nam; hỗ trợ tài chính cho phục hồi và phát triển hàng không…

Đa phần các đại biểu đều nhận định, để vượt qua những khó khăn và thách thức phải đối mặt trong thời gian tới, Chính phủ phải xây dựng một đề án tổng thể cơ cấu lại ngành hàng không (gồm cả các hãng bay và Tổng công ty Cảng hàng không). 

Thứ nhất, cần tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ giúp các doanh nghiệp hàng không có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả do COVID-19 để lại, sớm phục hồi và phát triển.

Thứ hai, Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp ngành hàng không, du lịch và trực tiếp tổ chức các hoạt động quảng bá về Việt Nam để giúp ngành hàng không, du lịch thu hút thêm khách quốc tế, đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế đầu tư phất triển kinh tế nói chung, phát triển ngành hàng không Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong việc mở rộng chuỗi cung ứng của ngành.

Thứ ba, tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng, đồng bộ hóa hệ thống kết cấu hạ tầng của ngành hàng không và hệ thống kết cấu hạ tầng có liên quan tới hoạt động của ngành hàng không Việt Nam. 

Thứ tư, tiếp tục chuẩn bị và sớm triển khai đàm phán với những quốc gia là thị trường có tiềm năng lớn cho ngành hàng không mà hiện Việt Nam chưa khai thác được nhiều để các hãng hàng không Việt Nam có điều kiện thuận lợi trong thâm nhập và khai thác thị trường này. 

Thứ năm, tăng cường việc ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý nhà nước về hàng không. Xây dựng và điều phối thực hiện chiến lược đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực cho ngành hàng không. 

Từ những đánh giá, phân tích sâu sắc, dựa trên nhiều khía cạnh của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý, ban tổ chức Hội thảo sẽ xây dựng báo cáo cùng những đề xuất, kiến nghị cụ thể gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để xây dựng kế hoạch cơ cấu lại, hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam sớm phục hồi và phát triển trong và sau đại dịch.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04-10/5 đã thành công tốt đẹp. Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn tài liệu “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TWngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. 

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 197-CV/BTGĐUK, ngày 05/5/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW và Đề cương

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.