.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9-2021

Thứ Tư, 01/09/2021|01:55

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Chính phủ mới, khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới

Sáng 11/8, tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, theo hình thức trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: “Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới“.  

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng và Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XV đã đề ra, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn", vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; từng bước xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong quá trình này, cần phải luôn luôn quan tâm nghiên cứu, nắm chắc và quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, có tính nguyên tắc rất quan trọng đã được thể hiện trong Cương lĩnh, đường lối cơ bản của Đảng ta về cách mạng nước ta. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Chính phủ luôn quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và báo cáo của các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, dịch bệnh trên thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp. Song với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong 7 tháng qua, kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng 5,64%, thuộc loại cao; các cân đối lớn của nền kinh tế vẫn bảo đảm; lạm phát thấp; thu ngân sách đạt khá, chi ngân sách quản lý chặt chẽ; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng khá; vốn đầu tư FDI tăng 3,8% so cùng kỳ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại được tăng cường, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế...

Thủ tướng Chính phủ nhắc lại, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chuyển từ phòng ngự sang tấn công, chúng ta đặt mục tiêu cao nhất là không để xảy ra khủng hoảng y tế, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết; không để xảy ra khủng hoảng kinh tế - xã hội; phấn đấu cao nhất đưa đất nước ta trở lại bình thường trong thời gian ngắn nhất, chậm nhất là cuối năm 2021 đầu năm 2022. Thủ tưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ cũng chủ động ban hành các nghị quyết, các chính sách thuộc thẩm quyền để giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là thời điểm khó khăn, nhưng không vì thế đánh mất lạc quan, bản lĩnh, niềm tin chiến thắng, mà phải xác định càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải giữ bản lĩnh, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, trí tuệ tập thể, sự đoàn kết của toàn dân để chống dịch và sản xuất.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đang nỗ lực, làm hết sức có thể, cân đối vĩ mô hợp lý, hài hòa, phù hợp điều kiện hoàn cảnh của đất nước. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương, đồng thời tiếp tục thực hiện phân quyền, phân cấp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện kiểm tra, giám sát… Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ luôn thể hiện tinh thần đổi mới, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nói đi đôi với làm, chú trọng hiệu quả, không phô trương, hình thức; xem doanh nghiệp và người dân là chủ thể để phục vụ... Đây là thử thách rất lớn nhưng Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp sẽ vượt qua thử thách này với 4 yếu tố “tâm, tài, trí, tín”. Kinh tế có thể khó khăn nhưng niềm tin trong xã hội sẽ được củng cố. Mỗi địa phương, nhà máy là pháo đài chống dịch; mỗi người dân, công nhân là chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống dịch, đất nước ta sẽ chiến thắng đại dịch, vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Sáng ngày 14/8, tại cuộc họp Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động Phong trào thi đua đặc biệt: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các địa phương và đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa con người Việt Nam, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt quy định của các cấp chính quyền, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

* Ngày 6/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ bằng hình thức trực tuyến tới 21 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 193-QĐNS/TW, ngày 06/8/2021 của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, với trách nhiệm người đứng đầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nghiên cứu đầy đủ, tiếp cận nhanh công việc mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Long Hải mong muốn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự giúp đỡ của các Ban Đảng Trung ương, các Ban cán sự đảng, đảng đoàn các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các địa phương, để Đảng bộ Khối thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 181-QĐ/TW ngày 21/7/2021 của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tham gia Đảng đoàn Quốc hội Khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Ngày 7/8, Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 191-QĐNS/TW, ngày 4/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thôi tham Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2021 - 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng đồng chí Phạm Tấn Công đã được Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh: “Trải qua nhiều vị trí quan trọng, trên các cương vị công tác, đồng chí Phạm Tấn Công đều luôn gương mẫu, nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí tham gia Bí thư Đảng đoàn VCCI, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương, của VCCI đối với cá nhân đồng chí Phạm Tấn Công. Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, phát huy truyền thống 58 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ luôn đoàn kết và nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đưa VCCI phát triển hơn nữa; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, doanh nhân; tích cực tuyên truyền vận động xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân và quan trọng nhất là tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Tấn Công mong muốn nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các đồng chí trong Đảng đoàn, lãnh đạo VCCI để xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết; sát cánh cùng cán bộ, đảng viên VCCI nỗ lực hết mình, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, các chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành tốt chức năng và 18 nhiệm vụ của VCCI. Đặc biệt trong thời gian tới cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, đồng thời chuẩn bị thật tốt nội dung và triển khai tổ chức thành công Đại hội VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1389/QĐ-TTg, ngày 6/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tin tưởng, là một cán bộ được đào tạo cơ bản, có chuyên môn sâu, trưởng thành trong ngành Viễn thông với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và tinh thần quyết liệt, tân Thứ trưởng Phạm Đức Long sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Chính phủ đã tin tưởng giao phó. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt, nhanh chóng thúc đẩy chuyển dịch hạ tầng viễn thông của đất nước sang hạ tầng số, hoàn thành công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam đến năm 2025 vào nhóm các nước tốp 30 về hạ tầng số của thế giới.

Bộ Chính trị ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 24/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến, kết nối với 24 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã quán triệt Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (thay thế Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị). Đây là văn bản rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hoạt động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, khẳng định vai trò, vị trí của Đảng ủy Khối đối với công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các doanh nghiệp nhà nước. Tạo điều kiện về cơ sở pháp lý cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện tốt chủ trương Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản lý cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, theo đúng tinh thần Nghị quyết TW5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng có hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị đến các cấp ủy trực thuộc.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 8/2021

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 8/2021. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình: triển khai thực hiện bước 5, quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn, bồ sung Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; về công tác cán bộ một số đảng ủy trực thuộc; về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam; dự thảo Báo cáo kiểm điểm rút kinh nghiệm và Kế hoạch khắc phục theo Thông báo số 87-TB/UBKTTW, ngày 24/6/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới” và dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”; về việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cấp ủy các cấp; tờ trình về xây dựng kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW đến năm 2020” và một số nội dung khác.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký biên bản bàn giao công tác Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 giữa đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối.

Petrovietnam: Quản trị hiệu quả và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ

Với mục tiêu hàng đầu là kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động; duy trì an toàn, hiệu quả, thông suốt các mặt hoạt động, việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã bám sát kế hoạch đề ra và thích ứng với nhu cầu thị trường. Đáng chú ý, các chỉ tiêu tài chính vượt cao so với kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 347,8 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 7 tháng và bằng 71% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ 2020; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 50,9 nghìn tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 7 tháng và bằng 82% kế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 27,1 nghìn tỷ đồng, vượt 286% kế hoạch 7 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Petrovietnam đề nghị toàn Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm phòng vắc-xin cho người lao động, bởi đây là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay để có thể khống chế dịch bệnh, đảm bảo thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh, trong lúc khó khăn này, phải càng thực hiện tốt hơn Văn hóa Petrovietnam với phương châm: Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả. Các đơn vị phải đoàn kết hơn nữa, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và rất cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, sáng tạo, để cùng vượt qua khó khăn, hướng tới hiệu quả chung cho hoạt động của Tập đoàn. 

Vinachem: Chủ động, linh hoạt các biện pháp thực hiện mục tiêu kép

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tình hình thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tập trung lãnh đạo đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó linh hoạt, sáng tạo, kiên định mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất, đạt được những kết quả khả quan.

Với đặc thù là Tập đoàn đa ngành, sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ quốc phòng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; các sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch nên các đơn vị thuộc Tập đoàn đã nỗ lực, cố gắng động viên người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất để kịp thời cung ứng chất khử trùng/khử khuẩn, oxy y tế cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh; cung cấp hóa chất phục vụ sản xuất phân bón cho lĩnh vực nông nghiệp và nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo thực tế) trong tháng 7 đạt 4.161,5 tỷ đồng, bằng 145,4% so với cùng kỳ; 7 tháng đầu năm đạt 27.986,4 tỷ đồng, bằng 130,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu trong tháng 7 ước đạt 3.733 tỷ đồng, bằng 122% so với cùng kỳ; 7 tháng đầu năm đạt 29.802 tỷ đồng, bằng 129,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nhóm ngành phân bón doanh thu tăng 52,5% so với cùng kỳ; nhóm cao su đạt mức tăng 13,2% so với cùng kỳ; nhóm Pin - Ắc quy tăng 5,2% so với cùng kỳ; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn tháng 7 và 7 tháng năm 2021 đều tăng cao so với cùng kỳ 2020 và bằng 79,6% so với kế hoạch năm 2021.

Phát huy vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành Hoá chất, Vinachem đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp, cung ứng các sản phẩm thiết yếu góp phần phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 28.000 người lao động.

Vinatex nỗ lực giữ vững chuỗi sản xuất trong toàn hệ thống

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện mục tiêu kép của ngành Dệt May Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, nửa đầu năm 2021, ngay trong bối cảnh dịch bệnh, thị phần của ngành Dệt may tăng lên 6,7% so với 5% của năm ngoái. 7 tháng qua, toàn ngành xuất khẩu đạt gần 23 tỷ USD so với mục tiêu khoảng 39 tỷ USD của năm nay. Nếu kiểm soát được dịch bệnh, năm nay toàn ngành có thể xuất khẩu được 40 tỷ USD. Riêng Tập đoàn Dệt may Việt Nam, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng mạnh tới 217%, cao gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái và cao nhất trong 25 năm qua, tương đương 620 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động là 8,4 triệu đồng. Đặc biệt, lợi nhuận không chỉ từ khâu may mà cả các công nghệ phụ trợ của ngành may. Nếu như năm 2015, lợi nhuận từ khâu may chiếm đến 80% thì đến nay 40% lợi nhuận đến từ công nghiệp phụ trợ cho toàn ngành. Ngành cũng đã sản xuất thành công một số loại nguyên liệu và vải chống cháy chất lượng tốt có thể xuất khẩu ra nước ngoài. 

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể công nhân, lao động toàn ngành Dệt may Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch nước yêu cầu Tập đoàn và Hiệp hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát thực tiễn, có chính sách kịp thời, sáng tạo, linh hoạt, tự lực tự cường, hoàn thành mục tiêu kép. Có các giải pháp ưu tiên đến từng doanh nghiệp, từng giai đoạn và từng loại sản phẩm. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các doanh nghiệp phía Nam cần có chính sách hỗ trợ lao động nói chung, lao động ngành Dệt may nói riêng, có chính sách giữ chân lao động và đưa lao động trở lại làm việc khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc phối hợp tiêu thụ lúa, gạo cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) đã tổ chức họp trực tuyến với UBND 04 tỉnh, thành phố tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, bàn về giải pháp tiêu thụ lúa, nếp vụ hè thu 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19. Vụ lúa hè thu và thu đông sớm tại các địa phương này còn trên 500.000 ha lúa cần thu hoạch với sản lượng khoảng 3 triệu tấn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến ách tắc trong khâu thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân.

Hội nghị thống nhất một số giải pháp trước mắt, theo đó 4 tỉnh thành sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động thu hoạch, vận chuyển lúa gạo trên địa bàn. Tổng công ty khẩn trương triển khai việc thu mua tạm trữ để kích cầu việc tiêu thụ lúa gạo hàng hóa cho nông dân. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ lúa gạo. Về phía các địa phương, cần tạo thuận lợi trong việc tổ chức thu hoạch, vận chuyển và sản xuất chế biến tại các nhà máy và kiến nghị sớm đưa 2 cảng Mỹ Thới và Thốt Nốt hoạt động bình thường trở lại, giải quyết ách tắc đầu ra của lúa gạo, đồng thời tạo điều kiện sớm tiêm vắc- xin cho công nhân các nhà máy để tổ chức sản xuất an toàn.

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 50% so với cùng kỳ

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 (sau soát xét), theo đó Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 963 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 71,4% kế hoạch năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 24.701 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,4% kế hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 743 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu và lợi nhuận đều đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Tại 30/6/2021, Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt hơn 19.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 18.700 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt cho biết, Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt đã nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỷ đồng. Trong quý IV/2021, Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2021 lên tới gần 9.500 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiếp tục đồng hành với cả nước trong công tác phòng, chống dịch.

* Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến giảm 2.500 tỷ đồng tiền điện cho người dân

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt này áp dụng cho 2 đối tượng: Thứ nhất là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Đối tượng thứ hai, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế, đáp ứng các điều kiện: Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ; mua điện trực tiếp từ Tổng Công ty Điện lực, Công ty điện lực thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện khác.

* Vinatex trao tặng đồ dùng sinh hoạt cho Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Y Hà Nội

Sáng 26/8, đồng hành cùng Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội trong việc xây dựng bệnh viện dã chiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Tổng công ty CP Dệt may Nam Định, đơn vị thành viên Tập đoàn tổ chức ủng hộ bệnh viện 2.750 bộ ga gối cho y bác sỹ và bệnh nhân với giá trị 500 triệu đồng. Trong thời gian tới, Vinatex sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình ủng hộ, đồng hành cùng các đơn vị làm công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19.

* Petrovietnam trao tặng 200 máy thở dòng chức năng cao phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã ủng hộ 200 máy thở chức năng cao cùng các vật tư y tế để phục vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng toàn dân. Cùng với việc trao ủng hộ 200 máy thở dòng chức năng cao và 3.000 bộ dây thở, lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, có những hình thức ủng hộ thiết thực, hỗ trợ, góp phần cùng ngành Y tế nói riêng, cả nước nói chung, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội.

* VietinBank tiếp tục dành hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh phía nam chống dịch

Tiếp sức các tỉnh, thành phố phía nam chống dịch, riêng trong tháng 8/2021, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã dành hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ cho 5 các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước. VietinBank hy vọng thông qua hoạt động này, các địa phương sẽ có thêm nguồn lực để nhanh chóng đẩy lùi và chiến thắng đại dịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt tại các tỉnh phía nam, VietinBank tiếp tục tăng cường các chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng như dệt may, da giày, dược, vật tư y tế, thương mại phân phối, bán lẻ; lúa gạo, thủy sản, vật tư nông nghiệp; vận tải; hàng tiêu dùng thiết yếu... khôi phục sản xuất kinh doanh. Gói tín dụng bổ sung của VietinBank đối với khu vực phía nam có quy mô lên tới 20.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 4,0%/năm, qua đó nâng tổng quy mô của các gói hỗ trợ lãi suất lên tới 150.000 tỷ đồng.

* Vietcombank hỗ trợ tỉnh Trà Vinh 5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục chuỗi hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19, vừa qua, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 tái diễn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo địa phương đã có nhiều giải pháp để chia sẻ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đã và đang bị tác động của dịch bệnh. Sự hỗ trợ kịp thời của Vietcombank có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương trong việc đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.  Trước đó, Vietcombank Trà Vinh cũng đã ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Trà Vinh với số tiền 50 triệu đồng.

* Agribank đã giải ngân hơn 116 ngàn tỷ đồng và 122 triệu USD cho vay ưu đãi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bắt đầu từ tháng 4/2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đưa ra chương trình tín dụng 100.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Sau thời gian triển khai tích cực, Agribank đã giải ngân vượt quy mô ban đầu của chương trình.

Tiếp tục hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, vừa qua, Ngân hàng đã bổ sung thêm 100.000 tỷ đồng cho gói tín dụng ưu đãi này. Theo đó, chương trình hỗ trợ mức lãi suất thấp hơn 2% - 2,5% so với cho vay thông thường, đồng nghĩa với việc khách hàng có thể tiếp cận mức lãi suất giảm còn 4,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và 6,5%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn. Đến nay, doanh số giải ngân từ đầu chương trình đã đạt hơn 102.100 tỷ đồng.Ước tính, Ngân hàng sẽ cắt giảm 7.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2021 để triển khai các giải pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp.

* BIDV tiếp tục ủng hộ TP.HCM 25 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

Tại Lễ Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng chống Covid-19 và ra mắt Trung tâm An sinh xã hội TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng 25 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19 cho Thành phố. Đây là khoản tài trợ BIDV thực hiện theo chương trình của ngành Ngân hàng và sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Thành phố gửi tặng đến các bệnh viện, cơ sở y tế để mua sắm trang thiết bị y tế, trang phục bảo hộ; triển khai công tác tiêm vắc-xin và các công tác khác phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2021, BIDV đã ủng hộ TP. Hồ Chí Minh kinh phí 10 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, các chi nhánh BIDV trên địa bàn cũng tích cực đóng góp cho hoạt động phòng chống dịch với nhiều hình thức khác nhau. Đến nay, tổng số tiền BIDV hỗ trợ chính quyền và các bệnh viện, đơn vị tại TP.HCM đạt gần 40 tỷ đồng.

* HUD ủng hộ trên 4 tỷ đồng cho công tác phòng, chống Covid-19

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tập trung thực hiện công tác phòng chống, dịch COVID-19 và đã đạt một số kết quả ban đầu tích cực, đảm bảo mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh; duy trì ổn định, phát triển trong hầu hết các mặt hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty HUD đã ủng hộ tiền và vật chất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, đơn vị với trị giá trên 4 tỷ đồng.

* Bưu điện Việt Nam chuyển phát sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh tại nhà

Để đảm bảo học sinh các cấp có đầy đủ sách giáo khoa (SGK), đồ dùng, trang thiết bị học tập cần thiết, phụ huynh và học sinh yên tâm ở nhà phòng chống dịch, từ ngày 26/8 Bưu điện các tỉnh thành phố, đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội đã tổ chức dịch vụ phát Sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại nhà cho học sinh.

Toàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước khi phát sẽ được nhân viên Bưu điện khử khuẩn. Quá trình phát hàng được thực hiện nghiêm túc theo các quy định về phòng chống dịch của ngành Y tế và địa phương. Đối với các khu vực đang thực hiện cách ly hoặc hạn chế đi lại, trước khi giao hàng, nhân viên Bưu điện sẽ liên lạc với phụ huynh học sinh để thống nhất cách giao hàng nhằm đảm bảo an toàn nhưng hàng vẫn đến được tận tay người nhận. Qua đó, góp phần bảo đảm cho các học sinh đều có sách giáo khoa và đồ dùng học tập, sẵn sàng bước vào năm học mới.

* VNPT đồng hành cùng TP.Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch Covid-19

+ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đóng góp 50 tỷ đồng vào chương trình "Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương" do Bộ Thông tin & Truyền thông phát động, triển khai từ 17/8 đến 15/9/2021. Hiện nay, Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” đã và đang giúp đỡ hơn 533.000 người dân sống tại TP.HCM đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, bằng những túi quà gồm các nhu yếu phẩm thiết thực. VNPT cũng đã xây dựng ứng dụng VNPT “MallFinder” (hệ thống cơ sở dữ liệu với hơn 3.000 cửa hàng bán hàng thiết yếu trên địa bàn TP.HCM) nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận các điểm bán hàng thiết yếu gần nhất, tránh tụ tập đông người,bảo đảm giãn cách và hạn chế di chuyển. Cùng với đó, gần 5.000 bộ đồ phòng dịch, kính chắn giọt bắn, 400 hộp khẩu trang với tổng trị giá khoảng 450 triệu cũng được VNPT TP.HCM quyên góp và gửi tới lực lượng tuyến đầu của một số quận/huyện trọng điểm đang bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh.

+ Sáng ngày 27/8/2021, Đoàn 30 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bưu điện (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đã tình nguyện lên đường tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Đoàn gồm 8 bác sĩ, 19 điều dưỡng và 3 kỹ thuật viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tất cả các thành viên trong Đoàn đều có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp vững, tận tâm với người bệnh và có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Theo sự phân công của Bộ Y tế, Đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Bưu điện sẽ tham gia điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (trực thuộc Bệnh viện dã chiến số 13 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

* MobiFone giảm giá cước, hỗ trợ dịch vụ viễn thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) chính thức tham gia vào gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Theo đó, MobiFone sẽ tăng 02 lần băng thông cho tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang trên toàn quốc với giá không đổi nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến. MobiFone đồng thời cung cấp thêm các gói cước hỗ trợ mới, như: Tặng 50 phút gọi nội mạng cho tất cả người dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước khách hàng trên cả nước đang sử dụng và khi đăng ký mới với giá không đổi... Tổng giá trị của gói hỗ trợ viễn thông do Bộ TT& TT chủ trì, MobiFone cùng các doanh nghiệp viễn thông thực hiện lên tới 8.000 tỉ đồng, được thực hiện từ 5/8/2021 và kéo dài trong 3 tháng.

* 2.500 cuốn sách đến với các em nhỏ trong khu cách ly

2.500 cuốn sách của Hội đồng Đội Trung ương đã vào TP.HCM để đến với các em thiếu nhi tại những khu cách ly và trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương vận chuyển số sách này miễn phí để những “món ăn tinh thần” sớm đến với các em nhỏ. Được biết, do yêu cầu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19, nhiều em nhỏ đã phải rời xa sự chăm sóc của gia đình và điều kiện sinh hoạt quen thuộc. Với nhiều thể loại đa dạng từ sách văn học, lịch sử đến kỹ năng sống, những cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành mang đến thế giới giải trí lý thú và bổ ích cho các em nhỏ trong hoàn cảnh cách ly.

III - TIN THAM KHẢO

Phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) đã họp phiên thứ 20, đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của BCĐ. Đây là phiên họp đầu tiên của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong cả nước. Kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất phương hướng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đây là vì sự nghiệp chung, không thể không làm, cắt một vài cành sâu để cứu cả cây, làm rất quyết liệt, nhưng nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục, khẩu phục. Nội bộ BCĐ đoàn kết thống nhất. Nhiệm vụ sắp tới còn nặng nề, khó khăn, không được chủ quan và mong mỏi của nhân dân vẫn là phải tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không được dừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo để làm những vụ án trọng điểm, những vụ án lớn, những vụ án mà tác động nguy hiểm, để làm răn đe cho các cơ quan, các địa phương khác. BCĐ không làm thay các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng vẫn phải làm theo quy định của Đảng, Nhà nước, không trông chờ vào BCĐ có chỉ đạo mới làm. Tổng Bí thư yêu cầu, BCĐ phải chỉ đạo tất cả các cấp, ngành đồng bộ, không làm thay; phát huy sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị, huy động được sức mạnh không chỉ của các cơ quan chức năng mà còn cả các đoàn thể quần chúng, MTTQ và nhân dân.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1410/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực (Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về lập, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các dự án điện trọng điểm.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch/kế hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương) để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách mua bán điện với nước ngoài, phát triển năng lượng tái tạo; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và công tác đàm phán ký kết các hợp đồng nhập khẩu than, LNG cho các dự án nguồn điện. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình; chỉ đạo, phối hợp các ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án điện.

Ra mắt diễn đàn kết nối nông sản Việt

Sau khi hai tổ công tác đặc biệt của Bộ NN&PTNT thực hiện hiệu quả việc kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản tại phía Nam và phía Bắc, ngày 31/8, Bộ NN&PTNT tổ chức buổi ra mắt diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản”. Buổi ra mắt có sự tham gia trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố và gần 200 doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các HTX, cơ sở sản xuất trên cả nước.

Diễn đàn có nhiệm vụ trọng tâm là thông tin xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nông sản, vật tư nông nghiệp và sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn; thông tin thống kê, tổng hợp, dự báo, phục vụ quản lý sản xuất, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu nông sản; thông tin chuyển đổi số, đẩy mạnh áp dụng mã số vùng trồng, tổ chức liên kết chuỗi, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn chất lượng nông sản; đào tạo, nâng sao năng lực tổ chức sản xuất và thúc đẩy kết nối cung cầu nông sản, sản phẩm du lịch nông thôn; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các chuỗi hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Diễn đàn được tổ chức theo từng chủ đề ngành hàng nông sản theo từng mùa vụ, được gắn với từng vùng miền và các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể, tổ chức các phiên diễn đàn thông tin kết nối cung cầu nông sản, lương thực, thực phẩm cho Hà Nội, TPHCM, các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, ĐBSCL, miền Trung-Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các vùng bị giãn cách do dịch COVID-19. Diễn đàn cũng kết nối cung cầu vật tư đầu vào, thúc đẩy sản xuất các vụ sản xuất quan trọng còn lại trong năm.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng.

Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày 30/7/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 23-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

* Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế-xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 1099/CĐ-TTg về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

* Trước đó, Thủ tướng ký ban hành Công điện số 1068/CĐ-TTg yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

* Để có giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, ngày 5/8, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản hỏa tốc số 209/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của lịch COVID-19.

* Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 06/8/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 1131-CV/BTGTW về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. 

* Ngày 27/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về tăng cường lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

* Ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/8/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. 

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc; Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra. Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Quốc hội đã biên soạn nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 6/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 29/7/2021 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021).

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 16/8/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 28-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của Đảng bộ Khối

Ngày 10/8/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐUK về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của Đảng bộ Khối. 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.