.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10-2021

Thứ Năm, 30/09/2021|18:13

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch những năm tiếp theo

Ngày 17/9, Bộ Chính trị đã họp, nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp.

Sau khi nghe đại diện Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo, ý kiến thảo luận của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đề nghị, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, ưu tiên bảo đảm nguồn vaccine, thuốc; quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; bám sát tình hình, chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài. Chủ động các phương án phòng, chống dịch phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, chủ động thích nghi, ứng phó với mọi tình huống, bắt kịp và tranh thủ cơ hội từ xu hướng phục hồi nhanh của các nền kinh tế lớn; hỗ trợ tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.

Bộ Chính trị nhất trí chủ trương báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; căn cứ ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện tờ trình, báo cáo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 4.

Chuyển trạng thái an toàn để phát triển kinh tế, đưa chính quyền gần dân, gần doanh nghiệp hơn

Sáng 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những đóng góp, chia sẻ của các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2020 tới nay, giữ vững và phát huy thành quả của 35 năm đổi mới.

Đánh giá rất cao sự chia sẻ và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp để công tác phòng chống dịch đạt kết quả trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hầu như tất cả các trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, vaccine và thuốc điều trị… phục vụ chống dịch đều phải nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, chúng ta cần có giải pháp căn cơ, chiến lược hơn, xây dựng một nền kinh tế tự chủ, tự cường, nâng cao năng lực ngành y tế và phát triển ngành công nghiệp dược. Việc phòng chống dịch vẫn phải dựa trên các trụ cột là xét nghiệm, cách ly, điều trị, vaccine, ý thức của người dân. “Phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể nhưng phải quyết liệt, chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ huy, chính sách tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tổ chức thực hiện phải phân cấp, linh hoạt, phù hợp tình hình cụ thể, có kiểm soát, nếu thay đổi khác với nguyên lý cơ bản thì phải báo cáo cấp trên trực tiếp”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ phân cấp, phân quyền tối đa để chính quyền gần dân hơn, gần doanh nghiệp hơn và doanh nghiệp, doanh nhân, người dân đến với chính quyền gần hơn. Chính phủ và các bộ ngành cũng đang tích cực cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp các ý tưởng, công nghệ và cả các sản phẩm cụ thể phục vụ công tác này.

Đề nghị các doanh nghiệp tái cấu trúc để phù hợp với tình hình mới, Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ và Quốc hội cố gắng đồng hành cùng doanh nghiệp một cách thực sự, trên tinh thần “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” khi giải quyết các kiến nghị, khó khăn.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 9/2021

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 9/2021. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình: về giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 3); về công tác cán bộ của một số đảng ủy trực thuộc; về nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2026; báo cáo về việc xem xét kết nạp quần chúng có vấn đề về lịch sử chính trị vào Đảng theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 87-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; về việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; về việc xây dựng Đề án tự chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ trong Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; về dự thảo báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và một số nội dung khác.

Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên.

Nhằm đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gồm 41 tổ chức đảng trực thuộc và 3.603 đảng viên; Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam gồm 22 tổ chức đảng trực thuộc và 338 đảng viên; Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam gồm 11 tổ chức đảng trực thuộc và 142 đảng viên.

Như vậy, sau tiếp nhận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng ủy trực thuộc, với khoảng 86 nghìn đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng 3 Đảng bộ, đồng thời mong muốn các tổ chức đảng và doanh nghiệp sớm ổn định, phát huy truyền thống của đơn vị cũng như các thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Khối hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-9, Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động và Thư kêu gọi tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ngày 22/9/2021, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã biểu thị quyết tâm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt và có 24/35 đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền là 35 tỷ 855 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Với tinh thần “Tương thân tương ái”, thời gian qua các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động, nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19. Từ năm 2020 đến hết ngày 14/9/2021 đã hỗ trợ trên 8.682 tỷ đồng (trong đó, năm 2020 hỗ trợ hơn 3.655 tỷ đồng; những tháng đầu năm 2021 hơn 5.027 tỷ đồng) để ủng hộ Quỹ vắc-xin; hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh và Bệnh viện; ủng hộ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã chủ động xin chủ trương, triển khai hỗ trợ giảm phí, giảm giá, giảm lãi suất… và nhiều hoạt động khác để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục, giảm bớt những khó khăn do đại dịch gây ra với tổng giá trị ước lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây tổn hại lớn về sức khỏe, sự an toàn và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, mọi mặt của đời sống. Riêng đối với các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, năm 2020 tổng doanh thu toàn Khối giảm 34,2% so với cùng kỳ năm 2019; thiệt hại vật chất do Covid-19 năm 2020 hơn 9.187 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2021 hơn 8.763 tỷ đồng, hầu hết từ việc không thực thi được các hợp đồng kinh tế; không duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, đặc biệt là các dịch vụ vận tải…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối cần bám sát Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm nỗ lực cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo xây dựng kịch bản, giải pháp phù hợp để bắt kịp và tranh thủ thời cơ khi nền kinh tế có xu hướng phục hồi.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ra sức phát huy sáng tạo trong áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh an toàn. Năng động, sáng tạo, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật và đổi mới phương pháp làm việc, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng các mặt hoạt động của của doanh nghiệp, đơn vị và góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị khảo sát việc thực hiện Quy định số 287 và Quy định số 288 của Ban Bí thư

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị khảo sát về thực trạng tình hình sau 11 năm triển khai thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) và Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống tại một số đảng bộ, chi bộ cơ sở doanh nghiệp thuộc Thành ủy Hải Phòng bằng hình thức trực tuyến tới 4 điểm cầu (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 287, Đề án 288 cho biết: Qua tổng hợp cho thấy, hầu hết các đơn vị đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng báo cáo tổng kết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; nội dung báo cáo khá toàn diện, phản ánh cơ bản đầy đủ về những kết quả đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Quy định 287, Quy định 288. Đồng thời đề xuất một số nội dung cụ thể để sửa đổi, bổ sung các quy định. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung, trong đó tập trung vào tình hình thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW tại đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước ở địa phương, đơn vị mình về lãnh đạo xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp và phát huy vai trò của đảng viên, người lao động giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp; việc lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, nhất là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; về quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và phát triển đảng viên; về phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác của cấp ủy và bố trí cán bộ giúp việc cấp ủy; về tình hình thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ (chi bộ) là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong doanh nghiệp; việc tham gia xây dựng nghị quyết về chiến lược đầu tư, phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước, của doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo đảng bộ (chi bộ) về công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên…);…

Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 219 của Ban Bí thư

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể, chi tiết vào dự thảo Báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư và dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu đã phân tích kết quả phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương trong quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản pháp luật của Nhà nước; Về phối hợp trong công tác tổ chức và cán bộ; Về phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phối hợp trong lãnh đạo công tác công đoàn, đoàn thanh niên; Chế độ làm việc và thông tin giữa Đảng ủy Khối và các ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện Quy chế phối hợp và chi tiết những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác ban hành kèm theo Quyết định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư đề phù hợp với tình hình hiện nay.

Các doanh nghiệp trong Khối hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

* Hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" (Chương trình) do Bộ Thông tin và Truyền thông  cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động sau sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã cam kết hỗ trợ 37.000 máy tính bảng cho Chương trình.

Cụ thể, VNPT miễn phí 4Gb dữ liệu di động/ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến; Hỗ trợ các gói cước hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở đào tạo đại học gồm: Máy chủ và /hoặc chỗ đặt máy chủ, đường truyền đảm bảo dạy, học trực tuyến.

Hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0 do VNPT cũng phát triển bao gồm hơn 20 sản phẩm, dịch vụ theo 4 nhóm: quản lý số; học tập số, nghiên cứu số; tích hợp số. Hệ sinh thái này đã bao phủ toàn bộ các quy trình, nghiệp vụ của ngành giáo dục và đã được triển khai trên 63 tỉnh/thành phố, với hơn 32.000 cơ sở giáo dục, hơn 800.000 hồ sơ giáo viên và hơn 8 triệu hồ sơ học sinh/sinh viên.

* Tham gia vào chương trình "Sóng và máy tính cho em", trong năm 2021, Tổng công ty Viễn thông MobiFone kêu gọi mỗi CBCNV trong doanh nghiệp hỗ trợ tối thiểu 1 máy tính bảng để ủng hộ 4.000 máy đảm bảo thiết bị học tập cho các em nhỏ trên cả nước.

Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ học và làm việc trực tuyến như tăng gấp đôi băng thông với giá không đổi, tặng thêm 50% dung lượng data, MobiFone miễn phí 100% cước kết nối Internet di động tới các nền tảng học trực tuyến Việt Nam. Đồng thời cùng với các nhà mạng cung cấp miễn phí 4Gb/ngày trong thời gian 3 tháng cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tặng máy tính trong chương trình.

Nền tảng học trực tuyến MobiEdu được MobiFone triển khai miễn phí từ tháng 5-2021, đến nay đã có hơn 400 trường học sử dụng và sẽ tiếp tục miễn phí đến hết học kỳ I năm học 2021-2022. Dự kiến sẽ có 500 trường học, tương ứng khoảng 500.000 học sinh, sinh viên được nhận hỗ trợ. Tổng giá trị hỗ trợ của MobiFone tham gia chương trình "Sóng và máy tính cho em" ước tính lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

* Xác định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và thể hiện tinh thần thần trách nhiệm, góp phần chung tay cùng cả cộng đồng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là trẻ em tại những khu vực khó khăn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tham gia ủng hộ tổng cộng 24.000 máy tính (tương đương 60 tỷ đồng).

Trong gần 2 năm qua, mặc dù EVN cũng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần tích cực chia sẻ với những khó khăn của các khách hàng sử dụng điện và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch, EVN đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 5 đợt các năm 2020 và 2021 với tổng số tiền là hơn 16.950 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn bộ công nhân viên Tập đoàn đã và đang tiếp tục chung tay cùng cộng đồng triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các địa phương và cơ sở y tế. Chỉ tính riêng đối với đợt dịch Covid-19 từ cuối tháng 4/2021 đến nay, EVN và các đơn vị thành viên đến nay đã đóng góp ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch khoảng 560 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 số tiền 400 tỷ đồng.

Vietcombank đứng đầu Top 25 thương hiệu tài chính Việt Nam

Với giá trị 705 triệu USD, thương hiệu Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) đứng đầu về giá trị trong danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố. Giá trị thương hiệu của Vietcombank tăng mạnh so với năm trước đó. VietinBank ở vị trí thứ ba với giá trị thương hiệu là 388 triệu USD và BIDV ở vị trí thứ năm với giá trị thương hiệu là 320 triệu USD.

Danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính: ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Tổng giá trị của 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu đạt 3,95 tỉ USD. Trong danh sách, ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17 đại diện, kế tiếp là chứng khoán với 5 đại diện và ngành Bảo hiểm với 3 đại diện. Do quy mô và tính chất hoạt động, ngành Ngân hàng cũng chiếm 14 vị trí dẫn đầu trong danh sách.

Liên tiếp dẫn đầu trong các Bảng xếp hạng bởi các Công ty, Tạp chí uy tín đã khẳng định Giá trị thương hiệu Vietcombank đã và đang là ngân hàng số 1 Việt Nam và vẫn đang quyết liệt hiện thực hoá mục tiêu chiến lược đến năm 2025 giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam, trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.

Petrovietnam đảm bảo sản xuất kinh doanh gắn với các giải pháp phòng, chống dịch bệnh

8 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đề ra.

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng đầu năm 2021, trong thời gian còn lại của năm 2021, Tập đoàn phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung 5 nhóm giải pháp đó là: Người đại diện, Thủ trưởng các đơn vị triển khai cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kịp thời việc tiêm vắc-xin mũi 2 cho người lao động. Đảm bảo SXKD - đầu tư duy trì ổn định an toàn, liên tục. Xây dựng mô hình hoạt động tại các nhà máy, công trường phù hợp từng giai đoạn kiểm soát dịch bệnh đảm bảo chủ động trong hoạt động SXKD.

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung rà soát việc thực hiện công tác đầu tư và quản trị Danh mục đầu tư tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo tiến độ các dự án: (i) Tập trung đưa dự án Sông Hậu 1 vận hành vào đầu tháng 11/2021; (ii) sớm đưa các công trình mới (BK 19, BK 18A) vào khai thác để gia tăng sản lượng khai thác dầu trong năm 2021... Triển khai đồng bộ chuyển đổi số và ứng dụng các nền tảng số ở tất cả các đơn vị trong Tập đoàn, hoàn thành số hóa toàn bộ nghiệp vụ, quy trình, hệ thống quản trị trong năm 2021.

Bảo Việt - thương hiệu dẫn đầu ngành bảo hiểm Việt Nam

Trong danh sách 25 thương hiệu dẫn đầu ngành tài chính năm 2021, Bảo Việt là thương hiệu dẫn đầu ngành bảo hiểm. Theo đó, giá trị thương hiệu của Tập đoàn Bảo Việt đạt 72 triệu USD. Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, tăng trưởng 1,8% so với thời điểm cuối năm 2020. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.701 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,4% kế hoạch năm.

Trong vai trò là một doanh nghiệp đầu ngành, Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt đã nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỷ đồng. Trong quý IV/2021, Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2021 lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt.

SCIC giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu của Vietnam Airlines

Trước yêu cầu cấp bách tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines (VNA) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội để thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại VNA thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 13/9, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu để nắm giữ tối thiểu 31,08% vốn điều lệ của VNA.

Việc SCIC đầu tư mua cổ phiếu tại VNA góp phần bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện khả năng thanh toán trong ngắn hạn của VNA; hạn chế các tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, VNA sẽ sớm hoàn tất Đề án tái cơ cấu tổng thể để bảo đảm thích nghi với tình hình mới, vượt qua khó khăn, sớm phục hồi và phát triển bền vững.

Theo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, SCIC xác định tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ có tác động lan tỏa đến nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ” theo định hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ.

VietinBank đẩy mạnh số hóa giải pháp hỗ trợ khách hàng

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ưu đãi miễn 100% phí chuyển tiền và các phí khác dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ VietinBank eFAST gồm: Phí chuyển khoản VND trong hệ thống và liên ngân hàng; phí chi lương; phí nộp Ngân sách Nhà nước; phí 2 thiết bị xác thực VietinBank OTP; phí đăng ký/duy trì VietinBank eFAST.

Tháng 8/2021, VietinBank tiếp tục bổ sung gói tín dụng 20.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,0%/năm dành riêng cho các doanh nghiệp có trụ sở/cơ sở sản xuất, kinh doanh ở 19 tỉnh thành phía nam đang bị giãn cách, có hoạt động hoặc mục đích vay vốn thuộc các ngành, nghề bị ảnh hưởng bởi dịch như dệt may, da giày, dược, vật tư y tế; thương mại phân phối, bán lẻ; lúa gạo, thủy sản, vật tư nông nghiệp, vận tải - logistics; hàng tiêu dùng thiết yếu…

MobiFone đạt 5 giải thưởng kinh doanh quốc tế

Tại Giải thưởng kinh doanh Quốc tế Thường niên (The International Business Awards - IBA) lần thứ 18 vừa diễn ra, Tổng công ty Viễn thông MobiFone  đã xuất sắc giành giải thưởng lớn với cả 05 sản phẩm tham dự, bao gồm 01 giải Vàng, 01 giải Bạc và 03 giải Đồng, cho các giải pháp MobiEdu Platform (Giải Vàng), Hệ thống giám sát Điện thoại viên (Giải Bạc), các dịch vụ, giải pháp MobiWifi, SmartData Gateway, Fintech Platform đoạt 03 giải Đồng. 

Đây là sự ghi nhận mang tầm quốc tế đối với những sản phẩm, giải pháp “Make in Vietnam”, “Make in MobiFone”. Thực hiện định hướng và chủ trương của Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông, MobiFone đã tạo dựng những nền tảng hạ tầng số, dịch vụ số, giúp duy trì và ổn định chất lượng cuộc sống trong bối cảnh đại dịch Covid -19 gây ra nhiều xáo trộn. Cùng với các giải thưởng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số uy tín mà MobiFone đã liên tiếp đạt được trong thời gian vừa qua, Giải thưởng kinh doanh Quốc tế sẽ khích lệ MobiFone không ngừng nỗ lực, mở ra những hướng đi mới, đưa đến các sản phẩm, dịch vụ mới mang hàm lượng công nghệ cao ra thị trường, góp phần kiến tạo xã hội số, nền kinh tế số góp phần tích cực vào cuộc chiến chống Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng của Chính phủ.

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (International Business Awards -IBA) là giải thưởng kinh doanh uy tín hàng đầu trên thế giới. IBA năm 2021 đã nhận được hơn 3.700 đề cử từ các tổ chức thuộc mọi quy mô từ các tổ chức ở 63 quốc gia và vùng lãnh thổ và trong hầu hết mọi lĩnh vực, tranh giải trong nhiều hạng mục, bao gồm Công ty của năm, Chiến dịch tiếp thị của năm, Sản phẩm hoặc dịch vụ mới tốt nhất của năm, Công ty khởi nghiệp của Năm, Chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp của Năm, và Người Điều hành của Năm… Cuộc thi năm nay cũng có riêng một số hạng mục để ghi nhận phản ứng và nỗ lực của các tổ chức và cá nhân đối với đại dịch Covid-19.

Agribank cung ứng vốn phục vụ thu mua lúa gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực “Tam nông”, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn chiếm 70% tổng dư nợ. Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) - vựa lúa gạo, thuỷ sản của cả nước, tổng dư nợ cho vay của Agribank là hơn 186.000 tỷ đồng, trong đó tỉ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 86,5%.

Từ đầu năm đến nay, Agribank đã thực hiện giải ngân hơn 17.600 tỷ đồng với hơn 12.000 khách hàng vay vốn thu mua, tạm trữ và xuất khẩu thóc gạo. Để bảo đảm cho các doanh nghiệp có đủ vốn, kịp thời thu mua lúa, gạo trong dân, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh chủ động nắm bắt nhu cầu vốn của khách hàng, đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội để bảo đảm hoạt động kinh doanh.

Dự án trọng điểm chiến lược của TKV đi vào hoạt động

Sáng 11/9, Tổng công ty khoáng sản - VIMICO, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức chào mừng tấn đồng Cathode đầu tiên được sản xuất tại Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

Sau nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch Covid -19, tập thể cán bộ, công nhân Nhà máy Luyện đồng Lào Cai đã sản xuất thành công 55 tấn đồng Cathode đầu tiên đạt tiêu chuẩn trên 99,95%. Đây là thành phẩm hoàn chỉnh trong dây chuyền luyện đồng được sản xuất tại nhà máy thuộc Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

Dự án nhằm xây dựng mới một dây chuyền sản xuất đồng kim loại công suất 20.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng; sử dụng công nghệ luyện đồng tiên tiến, đồng bộ, đảm bảo yêu cầu cao về môi trường, nâng công suất luyện đồng từ 10.000 tấn/năm lên 30.000 tấn/năm thông qua xây dựng mới một dây chuyền luyện đồng công suất 20.000 tấn đồng kim loại…

Đây là dự án quy mô lớn, trọng điểm chiến lược không chỉ của TKV mà còn đối với tỉnh Lào Cai trong thực hiện chiến lược chế biến sâu khoáng sản. Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh và đóng góp thêm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách địa phương mỗi năm; đồng thời, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và các dịch vụ khác cho địa phương.

III - TIN THAM KHẢO

Việt Nam, Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển đất nước

Hội thảo khoa học với chủ đề “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc” diễn ra sáng 28/9 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 10 điểm cầu tại Việt Nam và Trung Quốc.

Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, khẳng định: Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng sáng tạo, làm sâu sắc hơn những quy luật vận động, đặc trưng, phương hướng xây dựng và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với 3 trụ cột là: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thu nhập cao vào năm 2045.

Với những tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, các tham luận tại Hội thảo khẳng định: Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện mạnh mẽ xây dựng và quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và xu thế của thời đại. Đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên xác định phát triển mối quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Triển vọng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước thời gian tới còn rất lớn và đầy tiềm năng trên nhiều lĩnh vực cần được quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Hỗ trợ 38.000 tỷ đồng cho người lao động và doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp

Chiều 24/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng một phần kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (30.000 tỷ đồng). Người sử dụng lao động được giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống bằng 0% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng (khoảng 8.000 tỷ đồng).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, đặc biệt khác với quy định của luật hiện hành, tập trung vào các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Ngay tại Phiên họp thứ 3 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; thông qua Nghị quyết cho phép bổ sung 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021 để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam được bầu vào Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế

Từ ngày 20-24/9/2021, tại thủ đô Vienna, CH. Áo, Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khóa 65 tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, với sự tham dự của đại diện 172 nước thành viên cùng các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Hàng hải quốc tế, Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng IAEA khóa 65, các nước thành viên IAEA đã thống nhất bầu Việt Nam vào Hội đồng Thống đốc, nhiệm kỳ 2021-2023. Trong vai trò này, Việt Nam sẽ cùng 34 quốc gia thành viên Hội đồng Thống đốc thảo luận, xem xét và khuyến nghị Đại hội đồng IAEA về chương trình hoạt động và vấn đề tài chính của IAEA; xem xét việc kết nạp các nước thành viên mới của IAEA, phê duyệt các hiệp định về thanh sát giữa IAEA và các quốc gia thành viên cũng như các quy định và tiêu chuẩn của IAEA về an toàn và an ninh hạt nhân.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Kế hoạch số 58-KH/BTGTW thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTGTW.

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về "Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới"

Ngày 31/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Kết luận số 60-KL/ĐUK  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới”.

Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW, ngày 19/8/2021của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành  Hướng dẫn số 04-HD/BTGĐUK.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.