.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12-2021

Thứ Ba, 30/11/2021|19:10

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được tổ chức từ ngày 20/10 - 13/11/2021, bằng hình thức họp trực tuyến và họp tập trung. Với phương châm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, thiết thực và thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh, tại Kỳ họp này, một số đề xuất đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến được áp dụng và đạt kết quả tốt như: Chia tổ thảo luận cả ở Nhà Quốc hội và tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thử nghiệm các hình thức biểu quyết điện tử cài đặt trên thiết bị iPad; tổng hợp nhanh ý kiến thảo luận ở tổ, giải trình ý kiến ở tổ trước khi thảo luận ở hội trường... 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; xem xét nhiều báo cáo quan trọng về: công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội; việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020; công tác tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị tổ chức và tiến hành kỳ họp, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, thể hiện rõ các đại biểu Quốc hội là người đại diện của nhân dân, gắn bó với nhân dân, được cử tri và nhân dân giám sát chặt chẽ.

Đảm bảo thống nhất các giải pháp phòng, chống dịch và phục hồi KT-XH

Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo, đợt dịch COVID-19 thứ 4 đến ngày 19/11/2021, cả nước đã ghi nhận trên 1 triệu ca mắc, 880.000 người đã khỏi bệnh (82%) và 23.500 ca tử vong. Sau hơn 1 tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, cả nước ghi nhận 105.543 ca cộng đồng, trong đó khu vực phía Nam ghi nhận 90.442 ca, chiếm 85,6% cả nước. So với tháng trước đó, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước mắt, các ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP và Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó thực hiện nghiêm nguyên tắc đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; ứng với cấp độ dịch nào thì có biện pháp hành chính, y tế, an sinh xã hội... phù hợp với cấp độ đó; thực hiện nghiêm công thức phòng chống dịch “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện kế hoạch, kịch bản thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra dịch bệnh; phối hợp để người dân di chuyển giữa các địa phương thuận lợi và an toàn; tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tiêm vaccine, phấn đấu hết năm 2021 hoàn thành tiêm vaccine đủ 2 mũi cho người dân từ 18 tuổi trở lên, có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em và tiêm vaccine mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Đặc biệt, chủ động đáp ứng thuốc điều trị COVID-19, trong đó cắt giảm thủ tục hành chính để phân bổ ngay thuốc điều trị cho các địa phương.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia Hội nghị kết nối với điểm cầu Trung ương tới 200 điểm cầu cơ sở với 1.619 đại biểu tham dự.

Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị đã khẳng định: Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm kế thừa, phát triển tư duy lý luận về văn hóa và chăm lo phát triển văn hóa, con người Việt Nam, coi văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Báo cáo nêu ra một số bài học được rút ra trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đó là không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tăng đầu tư cho hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa theo hướng tăng cường tính hiệu quả, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, từng nhóm đối tượng; phát huy tính tích cực của hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống; xây dựng một số thiết chế văn hóa tiêu biểu, hiện đại, chuyên nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm.

Việc xây dựng môi trường văn hóa phải được thực hiện đồng bộ trong gia đình, nhà trường và xã hội. Phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tính năng động, sáng tạo, đoàn kết của các chủ thể văn hóa, xây dựng cơ chế phối hợp, phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa. “Xây” luôn đi đôi với “chống”, cổ vũ, động viên nhân tố mới, điển hình tiên tiến; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi cái xấu, các ác, cái tiêu cực tha hóa con người, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết là xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, xã hội, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Chiều ngày 24/11, các đại biểu đã nghe các nội dung về việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nghe các tham luận về hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng môi trường văn hóa - nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;...

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình: về tiêu chí, mức xếp loại, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ trực thuộc; kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021; báo cáo Sơ kết thực hiện Kết luận số 202-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiện toàn Ban chấp hành đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả giám sát chuyên đề tại các đảng ủy trực thuộc; quy chế về công tác dân vận của Đảng ủy Khối; đề xuất Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; dự thảo Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020” và một số nội dung khác.

* Cùng ngày, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định số 389-QĐNS/TW, ngày 15/11/2021 cho đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành (bước 5) bỏ phiếu biểu quyết nhân sự đề nghị chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc kiểm tra, giám sát các đơn vị cấp dưới thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, đôn đốc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao.

* Trước đó, ngày 03/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Các đại biểu tham dự đã thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo về kết quả bước 4 và triển khai bước 5 quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ một số đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; về nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và kiện toàn chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của một số đảng ủy trực thuộc; dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và một số nội dung khác.

Công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

* Ngày 01/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định số 448-QĐ/ĐUK, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối kể từ ngày 01/11/2021.

Chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Liêm được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng và yêu cầu đồng chí Hoàng Thanh Liêm với kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mình, đoàn kết, nghiên cứu cùng với tập thể Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

* Ngày 18/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Theo Quyết định số 323-QĐ/ĐUK, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Đinh Mạnh Thanh được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2021.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với 03 đảng ủy trực thuộc

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với 03 đảng ủy trực thuộc: Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện Thường trực 03 Đảng ủy trực thuộc đã trình bày đặc điểm, tình hình của đơn vị, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong công tác xây dựng đảng, tổ chức, cán bộ, tuyên giáo, dân vận và kiểm tra, giám sát, các hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên Tổng công ty.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của 03 đảng ủy trực thuộc mới chuyển về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các ban, đơn vị Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, giúp đỡ 03 đơn vị. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của 03 Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, đồng chí Nguyễn Long Hải lưu ý, nhằm bảo đảm cho đơn vị hoạt động đúng định hướng, các cấp ủy, tổ chức đảng phải chú trọng công tác kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo; nghiêm túc quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thảo “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên và Hội thảo “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương“ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X (Nghị quyết Trung ương 6 khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động số 04-CTr/ĐUK ngày 06/5/2008 triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối. Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối đã quan tâm, chú trọng lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, cụ thể như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động; lãnh đạo, thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Việc kiện toàn mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội; công tác phát triển đảng viên. Quy trình, quy định về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung và quy trình ban hành nghị quyết; cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, kịp thời phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm để giúp đỡ khắc phục hoặc xử lý theo quy định. Quan tâm công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, các nội dung công tác nêu trên cần được đánh giá toàn diện, sâu sắc, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nhất là các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong tình hình mới.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng. Đồng thời, với tổ chức đảng và tổ chức doanh nghiệp ở những nơi còn bất cập, thiếu đồng bộ, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng đề án trình Đảng ủy Khối, xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho một số đảng uỷ cơ sở theo Điều 6 Quy định số 196-QĐ/TW; xem xét, quyết định nâng cấp 11 đảng bộ cơ sở thành đảng bộ cấp trên cơ sở; ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho những đảng ủy cơ sở đủ điều kiện. Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhiều đảng ủy trực thuộc đã thành lập đảng bộ cơ sở công ty mẹ, đảng bộ cơ sở cơ quan tập đoàn kinh tế, tổng công ty để khắc phục tình trạng các chi bộ (trực thuộc đảng ủy cơ sở) trực tiếp trực thuộc đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tại Hội thảo, Báo cáo chuyên đề cho thấy, Đảng bộ Khối hiện có 1.169 tổ chức cơ sở đảng (chủ yếu là loại hình tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, 90% tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối là loại hình doanh nghiệp, trong đó 70% tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối). Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp theo Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy, chi bộ cơ sở xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), tổng giám đốc (giám đốc); đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, của doanh nghiệp, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến góp ý tại Hội thảo cho rằng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ cơ sở đối với doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo xây dựng quy chế làm việc cấp ủy, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp; chú trọng, tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi tổ chức.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Tổng công ty Hàng không Việt Nam để nắm bắt tình hình hoạt động của các Đảng bộ trực thuộc, đặc biệt là các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Đồng thời, xem xét các ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp năm 2021; các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 và những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, đồng chí Đặng Ngọc Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp năm 2021; các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 và những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị. Đồng chí cho biết, trong năm 2020 và 10 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiệm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hệ quả là sản lượng chuyến bay của VNA Group sụt giảm nghiêm trọng, thị trường nội địa đóng băng. Doanh thu vận tải hành khách gần như bằng không. Các chuyến bay nội địa trong giai đoạn này được triển khai để chuyên chở đội ngũ y, bác sỹ, quân nhân và trang thiết bị y tế vào miền Nam chống dịch. Trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, với sự đoàn kết và đồng thuận của tập thể người lao động, Tổng công ty đã có được những kết quả đáng khích lệ trong quá trình vượt qua đại dịch.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, đã chủ động đánh giá, thông tin kịp thời những khó khắn vướng mắc do ảnh hưởng dịch Covid-19 cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, để từ đó có những kiến nghị, giải pháp hỗ trợ kịp thời; thực hiện tốt phương án vừa chủ động chống dịch, vừa triển khai sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đảng uỷ Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Rà soát việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kết luận,… của Đảng uỷ Khối bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy cho biết, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng với 1.761 đảng viên. Trong 10 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền các gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc về công tác quy hoạch cấp ủy, công tác nhân sự tham gia quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức, kiện toàn cán bộ cấp ủy, cán bộ quản lý được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Đảng ủy cũng kịp thời nắm bắt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện các nội dung công việc phù hợp với tình hình chung của Tổng công ty; đã kết nạp 37 đảng viên, công nhận 17 đảng viên chính thức và chuyển sinh hoạt đảng cho 82 đảng viên theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành quy chế về công tác cán bộ tại Tổng công ty, Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và các tổ chức cơ sở đảng; ban hành Nghị quyết về phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành quy chế làm việc giữa Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc…

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy cũng nêu rõ, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình thị trường vận tải biển, đóng tàu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xúc tiến, đàm phán các đơn hàng đóng mới, nhưng số sản phẩm bàn giao trong 10 tháng đầu năm ước đạt được là 40/80 bằng 50% so với kế hoạch; tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.100 tỷ đồng bằng 80,4% so với kế hoạch; tổng doanh thu ước đạt 1.570 tỷ đồng bằng 67,5% so với kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trong năm 2021. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xúc tiến, đàm phán các đơn hàng cũng như thị trường vận tải biển - đóng tàu trong những tháng đầu năm,... Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, tìm mọi biện pháp duy trì sản xuất để đi lên một cách căn bản, thực chất. Đây cũng là mục tiêu được đặt ra đối với ngành công nghiệp đóng tàu hiện nay. Muốn vậy, trước hết phải ra sức chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty…

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Trong 2 ngày 18-19/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, kết nối tới 28 điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc với 1.500 đại biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, mới được giao các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Đây là lớp tập huấn nghiệp vụ đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối, nhằm cập nhật, trang bị, bổ sung những quy định mới, hướng dẫn mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác văn phòng cấp ủy, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác Đảng của đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu về 05 chuyên đề với những nội dung cơ bản, thiết thực trong các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối về nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng cấp ủy, qua đó giúp các cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng đảng ở các đảng ủy trực thuộc nắm vững các quy định của Đảng, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong đơn vị.

Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Thường vụ Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận 3 cơ sở đoàn từ Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương về Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo Quyết định số 823-QĐ/ĐTNK-TCKT, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên, Đoàn Khối tiếp nhận 03 tổ chức đoàn và đoàn viên: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (4.706 đoàn viên), Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (883 đoàn viên); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (34 đoàn viên) về sinh hoạt tại Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Như vậy, sau khi tiếp nhận, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đơn vị trực thuộc, với 102.526 đoàn viên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam: Các công trình, hoạt động Dầu khí rộn ràng cán đích

Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021), trong 2 ngày (24 - 25/11), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trọng thể tổ chức các hoạt động “Lễ đón dòng dầu đầu tiên từ các giàn BK-18A, BK-19 mỏ Bạch Hổ”, mừng công về đích trước thời hạn 39 ngày chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác dầu năm 2021, đón nhận chứng nhận xếp hạng TOP doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2021, công bố nhãn hiệu Petrovietnam, ra mắt Lược sử ngành Dầu khí Việt Nam, Sổ tay văn hóa Petrovietnam, gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam” cho các dự án nhiều ý nghĩa.

Trước đó vào ngày 10/11/2021, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - đơn vị đầu tàu của Petrovietnam đã chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên (first oil) từ Giàn BK-18A, và ngày 13/11/2021 là dòng dầu đầu tiên từ Giàn BK-19, mỏ Bạch Hổ. Cả BK-18A và BK-19 đều là loại giàn mini không người thế hệ mới do Vietsovpetro tự thiết kế, chế tạo. Với việc xây dựng thành công giàn BK-18A và BK-19 với thiết kế rất nhỏ gọn và tổng mức đầu tư giảm đáng kể so với các thế hệ giàn Mini-BK trước đây, chứng tỏ Vietsovpetro đã rất chủ động và tiếp tục kiên định trong việc định hướng nghiên cứu chi tiết các giải pháp tối ưu thiết kế nhằm mục đích phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên. Đồng thời, thông qua việc thực hiện đồng bộ các hạng mục của các dự án này, Vietsovpetro cũng tiếp tục khẳng định năng lực trong công tác thực hiện các dự án EPCI trong lĩnh vực phát triển các mỏ dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

Những kết quả nổi bật từ các hoạt động sản xuất kinh doanh là cơ sở để Petrovietnam liên tục nhiều năm liền là doanh nghiệp hàng đầu trong bảng xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Năm 2021, danh hiệu này một lần nữa vinh danh Petrovietnam vào chiều ngày 25/11/2021. Trong dịp kỷ niệm trọng đại, nhiều sự kiện của Tập đoàn được tổ chức với hình thức phù hợp điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được diễn ra trên địa bàn cả nước với chủ đề “Phát huy truyền thống: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

VietinBank lọt Top 5 thương hiệu tăng trưởng sức mạnh nhanh nhất Việt Nam 2021

Theo công bố mới đây của YouGov - công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu quốc tế, có trụ sở chính tại Anh và có mặt trên hơn 40 quốc gia, VietinBank nằm trong Top 5 thương hiệu có tăng trưởng nhanh nhất về sức mạnh thương hiệu trong giai đoạn 12 tháng, từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021. Với dữ liệu được tổng hợp từ 54.750 cuộc phỏng vấn với người tiêu dùng Việt Nam từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021, bảng xếp hạng của YouGov được lập ra dựa trên đánh giá của người tiêu dùng về các khía cạnh của thương hiệu, kể đến chất lượng tổng quát, giá trị, ấn tượng, danh tiếng doanh nghiệp, mức độ hài lòng và liệu người tiêu dùng có muốn giới thiệu thương hiệu này cho người khác hay không. Bảng xếp hạng cũng đo lường xu hướng thay đổi trong tâm lý người tiêu dùng, theo dõi thương hiệu nào có cải thiện theo thời gian. Theo bảng xếp hạng này, VietinBank là 1 trong 5 thương hiệu “cải thiện nhất”, tăng 4,8 điểm trong 12 tháng qua.

Trước đó, đầu năm 2021, theo báo cáo xếp hạng Top 500 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2021 của hãng tư vấn thương hiệu Brand Finance, VietinBank tiếp tục nằm trong Top 300 Thương hiệu ngân hàng có giá trị cao nhất. Đặc biệt, VietinBank còn xác lập cú thăng hạng ngoạn mục nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam trong danh sách với vị trí 216, tăng 61 bậc so với năm 2020.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua, VietinBank đã nhanh chóng chủ động đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và góp sức phục vụ đắc lực cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp số dành cho doanh nghiệp SME

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt bộ giải pháp số hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bao gồm: Dịch vụ Ngân hàng số VCB DigiBiz và các sản phẩm thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business, giúp doanh nghiệp có thể giao dịch một cách tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí tối đa.

VCB DigiBiz là dịch vụ ngân hàng số thế hệ mới, giúp doanh nghiệp có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng (app) VCB DigiBiz trên các chợ ứng dụng hoặc trên website của Vietcombank. Khách hàng chỉ cần sử dụng 1 tên truy cập, 1 mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên các kênh với 1 hạn mức giao dịch thống nhất. Giao diện VCB DigiBiz được thiết kế hiện đại, mang tới những trải nghiệm đơn giản và mới lạ. Bên cạnh dịch vụ ngân hàng số, Vietcombank đồng thời ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế hoàn toàn mới dành cho doanh nghiệp SME với tên gọi Vietcombank Visa Business. Đây là các sản phẩm thẻ được triển khai trên nền tảng công nghệ số, với nhiều tiện ích thiết thực và ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị doanh nghiệp.

Các sản phẩm thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business được tích hợp tính năng hoàn tiền không giới hạn trên doanh số chi tiêu, với tỷ lệ hoàn tiền 0,4% cho thẻ tín dụng và 0,3% cho thẻ ghi nợ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa. Ngoài ra, chủ thẻ có cơ hội tiếp cận hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ các đơn vị cung cấp dịch vụ marketing, quảng cáo trực tuyến, phần mềm vận hành… theo chương trình ưu đãi toàn cầu của Visa.

Thúc đẩy giao thương Việt Nam - Hoa Kỳ trong hoàn cảnh mới

Vừa qua, tại Hà Nội, với sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức diễn đàn: "Thúc đẩy giao thương Việt Nam - Hoa Kỳ trong hoàn cảnh mới".

Diễn đàn được tổ chức nhân sự kiện đường bay thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức được Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam (Airlines) thiết lập nhằm thúc đẩy hợp tác giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đồng thời, hướng tới đẩy mạnh thu hút đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Hoa Kỳ. Khai mạc diễn đàn, đại diện lãnh đạo VCCI cho biết, kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai quốc gia đã trở thành đối tác toàn diện từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến giáo dục, khoa học - công nghệ... Nhờ vậy, hợp tác thương mại giữa hai nước đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Tính chung trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng trưởng tới hơn 175%. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ tập trung vào nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Do đó, mặc dù dịch COVID-19 tác động không nhỏ nhưng xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng sang Hoa Kỳ trong năm 2020 vẫn tăng mạnh ở mức 3 con số, đạt 12,2 tỷ USD, tăng 141,5% so với năm 2019. Thương mại đã trở thành một trụ cột của mối quan hệ song phương ngày càng phát triển của hai nước. Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Mỹ với thị trường gần 100 triệu người tiêu dùng, tăng trưởng tích cực, chính sách thông thoáng, kết nối chặt chẽ với thị trường ASEAN và nhiều thị trường lớn trên thế giới nhờ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do.

Tại diễn đàn, các chuyên gia và diễn giả đã thảo luận về: Thực trạng giao thương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ và tầm nhìn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với những vấn đề đặt ra trong hợp tác kinh tế; tổng quan quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ và những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm trong giai đoạn tới; cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư khi có đường bay thẳng kết nối Việt Nam - Hoa Kỳ; cơ hội, thách thức mới trong quan hệ thương mại đầu tư.

Bảo Việt trao hơn 6 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong năm học 2021 - 2022, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực trong học tập, sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học… với tổng số tiền 650 triệu đồng. Đây là năm thứ 7, chương trình học bổng mang tên “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” được Bảo Việt trao tặng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng số tiền tài trợ lên tới hơn 6 tỷ đồng, bao gồm 203 suất học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và các tài trợ giáo dục khác.

Tại Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã trao tổng giá trị học bổng 650 triệu đồng cho đại diện nhà trường và các thủ khoa của Trường và thủ khoa chuyên ngành Bảo hiểm. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn trao các suất học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó với mong muốn động viên, khích lệ tinh thần của các em. Học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” có ý nghĩa rất lớn đối với các em, giúp các em luôn nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập, trang bị hành trang vững chắc cho tương lai rộng mở.

Trước đó, ngày 04/11/2021, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt tổ chức trao tặng một phần kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa - mái ấm tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Với 70 triệu đồng, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt mong muốn chung tay cùng gia đình, chính quyền địa phương đóng góp một phần kinh phí để gia đình ông Hòa xây dựng ngôi nhà khang trang hơn.

VNPT, MobiFone trở thành các Nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money tại Việt Nam

* Ngày 25/11/2021, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức công bố cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money trên cả nước. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau một quá trình dài chuẩn bị của Nhà mạng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan chức năng và đưa loại hình thanh toán không tiền mặt mới tới với người dân.

Trước đó, ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định chấp thuận cho VNPT triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trên phạm vi cả nước. Việc cấp phép triển khai Mobile Money được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, nhất là trong giai đoạn triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Mobile Money do Tập đoàn VNPT cung cấp là dịch vụ giúp mọi khách hàng có thể sử dụng thuê bao VinaPhone của mình như một tài khoản ngân hàng, với đầy đủ các chức năng: Nạp, rút, chuyển tiền và thanh toán các dịch vụ. Nhờ đặc điểm này, Mobile Money phù hợp với mọi tầng lớp người dân, tại mọi vùng miền trên đất nước.

* Cũng trong ngày 18/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết định số 1818/QĐ-NHNN, chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Như vậy, MobiFone đã trở thành nhà mạng di động được phép triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên phạm vi toàn quốc, thời gian thí điểm đến ngày 18/11/2023.

Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như: thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp/rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc của MobiFone,… mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối internet. Trong giai đoạn đầu, MobiFone sẽ triển khai cung cấp dịch vụ trên hệ thống hơn 600 cửa hàng, điểm giao dịch của MobiFone trên toàn quốc. Sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ hệ thống hơn 10.000 điểm giao dịch của các đối tác, đại lý.

Với các ưu điểm nêu trên, lợi ích của dịch vụ Mobile Money với người dân, xã hội là rất lớn. Dịch vụ Mobile Money sẽ góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử có thể tiếp cận đến 100% người dân, đặc biệt với những người ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều mà các dịch vụ ngân hàng truyền thống, ví điện tử chưa làm được. Mobile Money sẽ thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng định hướng của chính phủ, phát triển thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện mọi mặt của xã hội. Lấy trải nghiệm và lợi ích của khách hàng là trọng tâm, MobiFone đã có những bước chuẩn bị, đầu tư kỹ càng cho việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money. Bên cạnh việc đầu tư về hệ thống kỹ thuật, MobiFone còn chú trọng đầu tư cho các yếu tố quan trọng khác như: đội ngũ nhân sự, mạng lưới, hệ thống các điểm kinh doanh, quy trình vận hành… để đảm bảo cung cấp dịch vụ tới khách hàng với chất lượng tốt nhất, an toàn bảo mật cao nhất. 

Việc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho phép thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money, MobiFone sẽ khẩn trương, nhanh chóng hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để có thể cung cấp dịch vụ tới khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Petrolimex triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn quốc

Từ ngày 19/11, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên toàn quốc.

Thực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Quyết định số 1813/QĐ-TTg, ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Petrolimex đã chính thức thực hiện dịch vụ TTKDTM trên phạm vi cả nước với thông điệp “Thanh toán thông minh – Lợi ích đồng hành”. Hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) thuộc Petrolimex chấp nhận các hình thức thanh toán hiện đại gồm: Thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard); Thẻ ngân hàng nội địa thuộc hệ thống Napas và thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - HDBank; Các ví điện tử thanh toán qua QR code trong liên minh VNPay. Dự án TTKDTM ứng dụng công nghệ mới nhất về Thanh toán - Xác thực - Tích điểm nhanh gọn, thuận tiện và tự động hóa cao.

Trước đó, ngày 15/10/2021, Petrolimex đã mở hệ thống khách hàng thân thiết Petrolimex ID để khách hàng trải nghiệm, đánh giá và bước đầu tích lũy điểm vào tài khoản. Điểm tích lũy được quy đổi để nhận xăng, dầu tại tất cả các CHXD thuộc Petrolimex. Số điểm tích lũy được càng nhiều thì giá trị quy đổi càng lớn để khách hàng nhận xăng, dầu tại CHXD thuộc Petrolimex. Điểm thưởng khách hàng tích lũy trong tài khoản Petrolimex ID có thể quy đổi tại bất kỳ thời điểm nào trong hệ thống cửa hàng của Petrolimex nhưng không quá ngày 31/3 của năm kế tiếp. Riêng số điểm khách hàng tích luỹ trong năm 2021 sẽ được sử dụng đến ngày 31/3/2023.

Công nhận Kho ngoại quan của Bưu điện Việt Nam tại Hà Nam

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2993/QĐ-TCHQ ngày 16/11/2021 công nhận Kho ngoại quan đặt tại Hà Nam của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Đây là kho ngoại quan mô hình cung ứng VMI (Vender Managed Inventory) hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với tổng diện tích gần 46.000m2, cơ sở hạ tầng về an ninh đạt tiêu chuẩn cao nhất toàn cầu TAPA A, kho ngoại quan Hà Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong quản lý Logistics và chuỗi cung ứng toàn diện cho DELL - hãng công nghệ lớn nhất trên thế giới, cùng một số hãng công nghệ cao cũng như các doanh nghiệp FDI điện tử, góp phần thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài.

Cùng với kho ngoại quan Vĩnh Phúc, kho Hà Nam là dự án tham vọng nhất của Bưu điện Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, là nền móng, kiểu mẫu phát triển chuỗi kho ngoại quan nói riêng và hệ thống kho bãi nói chung, góp phần hình thành hệ sinh thái Logistics nội địa và xuyên biên giới.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, Vietnam Post sẽ mở rộng hệ thống kho ngoại quan đạt 10ha, kho thương mại điện tử tại các vùng kinh tế trọng yếu đạt hơn 15ha, hệ thống trung tâm phân phối hàng hóa khoảng 10h. Mỗi kho bãi này đều được nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một cách bài bản, chi tiết theo tiêu chuẩn toàn cầu để tối ưu hóa công năng sử dụng, góp phần kết nối vận chuyển hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu tốt nhất. Các vị trí đặt kho cũng được đơn vị tính toán kĩ lượng và tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để đảm bảo thuận tiện trong giao dịch, đảm bảo tính kết nối cao. Từ đó tối ưu hóa các quy trình luân chuyển hàng hóa, giảm thiểu đáng kể chi phí logistics cho khách hàng.

Thông qua việc đưa vào vận hành các kho ngoại quan tại Vĩnh Phúc và Hà Nam, Bưu điện Việt Nam đã và đang tiến từng bước mạnh mẽ trong lĩnh vực logistic, khẳng định vị thế của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong cung cấp logistics chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực logistics quốc gia.

III - TIN THAM KHẢO

Chủ tịch nước thăm chính thức Liên bang Nga và Liên bang Thụy Sỹ

Ngày 25/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga từ ngày 25/11/2021 đến ngày 02/12/2021. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam - Thụy Sỹ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2021). Đây cũng là chuyến thăm chính thức châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Liên bang Thụy Sỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thế đan xen lợi ích, tăng độ tin cậy; nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong các thể chế đa phương.

Đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

Từ ngày 22-25/11 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản. Với lịch trình làm việc dày đặc của gần 50 hoạt động, Thủ tướng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; gặp nhiều lãnh đạo chủ chốt của Nhật Bản như Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, các Bộ trưởng trong chính quyền, các cựu Thủ tướng, lãnh đạo Đảng Cộng sản, Đảng Công Minh trong liên minh cầm quyền, lãnh đạo các địa phương, các trường đại học, lãnh đạo các tổ chức kinh tế lớn và các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản; dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của hai nước và Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam, tiếp các trí thức, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản. Các thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam cũng có gần 20 cuộc gặp với đối tác để trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành.

Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, tạo ra những dấu ấn lớn giúp tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã  góp phần nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp và địa phương hai nước, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đang phải khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.

Thứ nhất, hai bên đã xác định được những định hướng lớn và biện pháp hết sức cụ thể để làm sâu sắc quan hệ vốn đã rất chặt chẽ và sâu rộng giữa hai nước, ra Tuyên bố chung “Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì Hoà bình và Thịnh vượng ở châu Á”.

Thứ hai, kế thừa những thành quả được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công tạo dựng, chuyến thăm đã giúp củng cố niềm tin, thắt chặt tình cảm, sự chân thành và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc, khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là những người bạn, đối tác chiến lược thân thiết, tin cậy của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Thứ ba, chuyến đi đã đạt được kết quả hết sức cụ thể, thúc đẩy hợp tác, giao lưu các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp của hai nước. Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp giữa hai nước ký kết và trao đổi hơn 50 văn kiện, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có các thỏa thuận hợp tác về các dự án trị giá hàng chục tỷ USD. Đặc biệt, phía Nhật Bản đã viện trợ thêm hơn 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine viện trợ Việt Nam lên 5,6 triệu liều.

Thứ tư, chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của đất nước trên trường quốc tế.

Có thể khẳng định, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tranh thủ được mọi cơ hội, phát huy tối đa hiệu quả của các hoạt động, thuyết phục được các nhà lãnh đạo, chính giới, các đảng phái, giới trí thức, doanh nghiệp và nhân dân Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 27,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27-27,5%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%...

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị, đồng thời đề nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Liên quan đến việc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia; phục hồi, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu…

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Ngày 03/11/2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Chương trình hành động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Ngày 11/11/2021 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUK thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 09/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. 

Chương trình hành động về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Ngày 19/11/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 02/11/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kết luận số 82-KL/ĐUK về lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 03/11/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 129-CV/BTGĐUK hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.