.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 - 2023

Thứ Hai, 03/07/2023|00:23

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh với sự có mặt của hơn 2.500 đại biểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh; các đồng chí Ban Nội chính các tỉnh, thành phố.

Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, các Ban Chỉ đạo đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả hơn trước. Đã có 2.196 văn bản được các Ban Chỉ đạo tham mưu, ban hành, chỉ đạo ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố đã làm tốt vấn đề này, điển hình như: Lào Cai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng… Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời nêu trên đã tạo sự nhất quán cao từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa nghị quyết, chủ trương, quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư đi vào cuộc sống. Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc làm sai, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm một năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Bên cạnh việc chỉ đạo các ngành chức năng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 147 cuộc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; về thực hiện các kết luận của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm ở từng địa phương; đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can; xử lý kỷ luật 15 tổ chức đảng, gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm chủ trương xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Cùng với tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhiều Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy bước đầu phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tham mưu, thực hiện, hoàn thành nhiều công việc quan trọng, phục vụ triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo. Nhiều nơi đã làm tốt vai trò khâu nối giữa các cơ quan tố tụng; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để chủ động đề xuất, tham mưu tháo gỡ. Không ít địa phương đã học tập, vận dụng các cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Trung ương áp dụng cho quá trình phối hợp ở địa phương đem lại hiệu quả cao. Cơ chế phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc theo "5 cấp độ", cơ chế "tài liệu, chứng cứ rõ đến đâu xử lý đến đó" được nhiều địa phương áp dụng.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát và nhấn mạnh thêm một số nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng thành tích và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những đóng góp thiết thực của các địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về yêu cầu và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; phải hoạt động nền nếp, bài bản, thực chất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; hiệu quả công tác ngày càng cao.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do BTV tỉnh ủy, thành ủy thành lập, chịu trách nhiệm trước BTV tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là "cánh tay nối dài" của Ban Chỉ đạo Trung ương, với chức năng là chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. “Do vậy, phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tổ chức công việc, hoạt động của Ban Chỉ đạo phải hết sức khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức, "thành lập cho có", "được chăng hay chớ"; nhất là tránh tình trạng "đầu voi, đuôi chuột", lúc ra mắt thì rầm rộ, nhưng sau cứ thưa thớt, nguội lạnh dần”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và chỉ rõ, phải có chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc một cách bài bản, chặt chẽ; kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo rõ ràng; đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các quy định, quy trình công tác nội bộ, tuân thủ nghiêm chế độ làm việc; sau mỗi phiên họp, cuộc họp phải có thông báo kết luận và chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện mang lại kết quả cụ thể, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được sự chuyển biến rõ rệt qua từng phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Tổng Bí thư lưu ý, phải tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, lợi ích nhóm. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao; chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải luôn luôn gương mẫu, quyết liệt; tự soi, tự sửa; nói đi đôi với làm; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tránh tình trạng "chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người!".

Từng thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều dư luận, phản ánh, đơn, thư về tham nhũng, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân né tránh, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. “Cơ quan, đơn vị, địa phương nào nếu tự kiểm tra, giám sát không phát hiện tham nhũng, tiêu cực, mà sau đó các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương lại phát hiện có tham nhũng, tiêu cực, thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và phải có hình thức xử lý nghiêm khắc”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết, phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; trọng liêm sỉ, danh dự; biết xấu hổ khi bản thân và người thân mắc vào tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm; cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiền phong, gương mẫu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt chí sự sáng tạo; loại bỏ những biểu hiện làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ an toàn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tập trung chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn; những vấn đề cấp bách, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Trước hết, cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Kết hợp việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp với việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; chú ý tập trung vào các lĩnh vực dễ tham nhũng, tiêu cực hoặc có dư luận về tham nhũng, tiêu cực, về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. “Khi phát hiện thấy sai phạm, phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỹ luật đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào” - Tổng Bí thư nói.

Chỉ đạo kiên quyết, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, nhân viên nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục bằng được tệ "tham nhũng vặt", gây bức xức trong xã hội, làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân. “Thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối của Đảng ta. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta, như Bác Hồ đã dạy”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nhất là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ, việc liên quan đến Công ty Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới; kiên quyết không để nhân sự có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực lọt vào cấp ủy các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mạnh hơn nữa vai trò của các cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần lập đường dây nóng hoặc phương thức phù hợp để tiếp nhận những thông tin của nhân dân về công tác chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực và các cơ quan chức năng làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư lưu ý: “Thành viên Ban Chỉ đạo trước hết phải là những người thực sự gương mẫu, trong sạch, liêm - dũng - chính - trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào; dám nói, dám làm, kiên quyết làm vì lợi ích chung. Nếu các đồng chí không gương mẫu, giữ mình, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, thì còn nói được ai? xử lý được ai? Do vậy, phải thường xuyên quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh, thay thế những thành viên yếu, không đáp ứng yêu cầu”. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phải nỗ lực, cố gắng vươn lên khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm khâu nối, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định để ngăn ngừa có hiệu quả sự tác động tiêu cực, không lành mạnh vào hoạt động của các cơ quan này; phải quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ sức ép không trong sáng của tổ chức, cá nhân nào; bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi và động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nỗ lực phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. “Phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành liêm chính ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Tổng Bí thư khẳng định, "Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến hết sức khó khăn, phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng, tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi, bởi "Non cao vẫn có đường trèo. Đường dẫu hiểm nghèo vẫn có lối đi”. Tinh thần là thế và chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa”.

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chiều 24/6, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 23 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, tiếp tục có đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 8 luật; cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp đối với 2 luật; thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 12 triệu lượt ý kiến, cho ý kiến lần thứ hai, hoàn thiện một bước cơ bản đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho nhiều ý kiến lần đầu quan trọng đối với 8 dự án luật khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã bám sát thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo, chủ động, linh hoạt, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm với tinh thần chủ động, vào cuộc “từ sớm, từ xa”, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác lập pháp.

Nhấn mạnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao cả về chất lượng và tiến độ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung chỉ đạo hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ đã có trong kế hoạch. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham nhũng chính sách”, lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc chỉ thiên về tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý mà chưa xem xét thỏa đáng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Đồng thời, dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ về 4 nhóm lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp, xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành, làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Về công tác nhân sự, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự đối với chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 1 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan sẽ tổ chức hội nghị để quán triệt và triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này trong quý III/2023. Đồng thời, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XV và sẽ đưa nội dung này thành hoạt động định kỳ sau mỗi kỳ họp của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả Kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giám sát việc tổ chức, thi hành Hiến pháp và pháp luật, trong đó có các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.

Trong phiên bế mạc, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó quy định về: việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam). Theo đó, Quốc hội phê duyệt việc thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định tại tiết a, điểm 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tối đa là 17.100 tỷ đồng. Đồng thời, đồng ý với việc điều chỉnh nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến hết năm 2025; tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án là 874,089 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương là 519,927 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 354,162 tỷ đồng. Gia hạn thời gian giải ngân 47,3 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương đến hết ngày 31/12/2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân

Từ ngày 25-28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thiên Tân.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (6/2008 - 6/2023), trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì cục diện phát triển và đạt nhiều thành quả tích cực mới. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư, nhất là Tuyên bố chung tháng 11/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tiếp nối truyền thống tiếp xúc và giao lưu cấp cao giữa hai nước, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và Trung Quốc tổ chức đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính rất trọng thị thể hiện sự coi trọng của hai Đảng, hai nước trong quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và quyết tâm phát triển mối quan hệ này ngày càng bền vững hơn, ổn định hơn và thực chất hơn. Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường mạnh mẽ, tạo cơ sở quan trọng để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc trong tình hình mới, mang lại lợi ích cho Nhân dân hai nước. Phía Trung Quốc dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính sự đón tiếp rất trọng thị, chu đáo, thân tình, thắm tình "đồng chí, anh em"; thu xếp để Thủ tướng hội đàm, hội kiến với tất cả 04 đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên Trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh. Trong không khí hữu nghị, chân thành, cởi mở, lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tin cậy chính trị, xử lý thỏa đáng và kiểm soát tốt bất đồng, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả lâu dài.

Hai bên đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí trong nhiều biện pháp cụ thể về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước, góp phần tạo cơ sở vật chất quan trọng giúp thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới. Hai bên nhất trí nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan, duy trì giao thương thông suốt, bảo đảm chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng. Trong các cuộc tiếp xúc, phía Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tăng thêm hạn ngạch cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh bằng đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba, mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Chuyến thăm giúp tăng thêm sự hiểu biết hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội cho việc phát triển quan hệ hai nước. Hai bên đạt nhiều nhất trí quan trọng về duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên qua kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, giữa các bộ, ngành, địa phương và nhất là giữa Nhân dân hai nước. Nhất trí khôi phục các hoạt động giao lưu Nhân dân như: Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung, Liên hoan Thanh niên Việt - Trung, Gặp gỡ hữu nghị Việt - Trung, qua đó giúp tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị của hai Đảng, hai nước. Ngoài ra, các đồng chí đoàn viên chính thức đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các cơ quan tương ứng của Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo cơ sở quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước thời gian tới.

Với chủ đề "Doanh nghiệp: Động lực của nền kinh tế toàn cầu", Hội nghị WEF Thiên Tân (Davos mùa hè) năm 2023 do WEF phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là một trong những sự kiện kinh tế có quy mô hàng đầu thế giới, quy tụ khoảng 1.400 tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, với sự tham gia của các lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia kinh tế uy tín. Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Hội nghị đã tập trung đánh giá, trao đổi, tìm ra các định hướng, giải pháp, đặc biệt phối hợp giữa Nhà nước với doanh nghiệp, nhằm duy trì đà tăng trưởng, ứng phó với các các "cơn gió ngược" tác động nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu cả trong ngắn hạn và dài hạn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với Thủ tướng Chính phủ các nước New Zealand, Mông Cổ, Barbados là những khách mời chính tại Hội nghị năm nay. Theo WEF, đây là đại diện những nền kinh tế mới nổi, có đóng góp ngày càng quan trọng cho kinh tế khu vực và toàn cầu, đang tiên phong trong một số lĩnh vực then chốt để tạo ra các động lực mới cho phát triển. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính được mời tham dự hội nghị này cho thấy sự coi trọng của WEF và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị thế, vai trò của nền kinh tế Việt Nam, cũng như quyết tâm cải cách và mở cửa nền kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt, Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam – WEF là hoạt động đối thoại quốc gia duy nhất được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị, nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam như một hình mẫu về phục hồi kinh tế và đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo cơ hội để trao đổi về những định hướng, chính sách và môi trường đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam.

Cùng với đó, sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục góp phần thúc đẩy thực chất quan hệ giữa Việt Nam và WEF. Việc hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2023-2026, tập trung vào những lĩnh vực khả thi như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, tài chính xanh, chuyển đổi số… đã tạo nền tảng để tăng cường quan hệ hai bên trong giai đoạn mới. Với kết quả quan trọng này, WEF sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách và nâng cao năng lực thích ứng trước các xu thế phát triển mới, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương trong những vấn đề có lợi ích thiết thực như nông nghiệp thông minh, phát triển các cụm công nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng không, thành lập Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam… Sự tham gia lần đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thường niên mùa hè của WEF đã tạo dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế về vai trò, vị thế của Việt Nam, tiềm năng và triển vọng tươi sáng của nền kinh tế Việt Nam. Những đóng góp thiết thực của Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị, đóng góp vào thúc đẩy quan hệ Việt Nam – WEF, tăng cường hơn nữa việc thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị WFF Thiên Tân, cùng với nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và các tập đoàn lớn của Trung Quốc, cũng như việc Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc với sự tham gia rất đông đảo của các doanh nghiệp Trung Quốc, đã tiếp tục truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu những thông điệp quan trọng. Đây là những cơ hội có giá trị để các doanh nghiệp nước ngoài hiểu sâu sắc hơn về chủ trương, chính sách, môi trường đầu tư, qua đó tăng cường niềm tin và đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời tiếp tục đóng góp thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, truyền tải thông điệp về một Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia giải quyết các thách thức chung trên toàn cầu, vì môt Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

I - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 6/2023

Ngày 02/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 6/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến Tờ trình về phương án bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; về việc ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối năm 2023; Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định nhân sự bổ sung Ban Chấp hành một số đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối; Tờ trình về nhân sự kiện toàn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc; nhân sự quy hoạch chức danh thành viên HĐTV một số Tổng công ty, đơn vị trong Khối, giai đoạn 2021 - 2026; Tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tờ trình về Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” và một số nội dung khác.

Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ký kết Quy chế phối hợp

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Theo đó, Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung phối hợp công tác nhằm giúp hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hai bên phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu nhà nước và có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Việc phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương căn cứ vào Điều lệ Đảng, các quy định, của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, hướng dẫn, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên được Đảng và Nhà nước quy định. Quá trình phối hợp đảm bảo công khai, minh bạch, tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Kể từ khi Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2019, Ban cán sự Đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan vào ngày 11/4/2019. Trong thời gian qua, với sự phối hợp hài hòa, hiệu quả giữa hai cơ quan, các nội dung chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ủy ban, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. “Trên cơ sở thống nhất giữa hai cơ quan, Ban cán sự Đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp thay thế Quy chế cũ ban hành năm 2019. Đây là sự kiện ghi dấu cho sự hợp tác bền chặt, hiệu quả, thiết thực giữa hai cơ quan”, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, qua Quy chế phối hợp này, Ban cán sự đảng Ủy ban mong muốn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục đồng hành trong công tác phối hợp quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương đến các cấp ủy trực thuộc và cán bộ lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện. Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trong xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình đầu tư phát triển doanh nghiệp; công tác tổ chức và cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: Qua hơn 4 năm thực hiện, công tác phối hợp của hai cơ quan ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả. Hai cơ quan đã chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng một số chủ trương, chính sách của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước; về mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Đảng ủy Khối đã tham gia đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về “Thành lập Cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp”. Phối hợp có hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phối hợp trong thực hiện công tác cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Phối hợp, trao đổi, cung cấp cho nhau nhiều thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa hai cơ quan được gần gũi, gắn bó; qua đó, khẳng định nhu cầu phối hợp giữa hai cơ quan là khách quan, cần thiết. Đến thời điểm này, các đơn vị tham mưu của hai cơ quan đã hoàn tất các thủ tục để thực hiện ký kết Quy chế phối hợp”, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.

Tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình theo 5 bước về công tác cán bộ để lấy phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tại Tờ trình nêu trên về việc kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cơ cấu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối biểu quyết thông qua và nguồn nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã được phê duyệt. Theo quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 21, Quy định số 80 của Bộ Chính trị về quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ theo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội thông qua, có 7 đảng bộ có nhân sự trong quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị; thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII và quán triệt một số nghị quyết của Bộ Chính trị và của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; nghe đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII và nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối truyền đạt nội dung kết quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng uỷ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải mong rằng, Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới sẽ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị này, các đảng uỷ trực thuộc tổ chức tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối cho cán bộ thuộc diện các đảng uỷ trực thuộc quản lý theo đúng hướng dẫn của Đảng uỷ Khối, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả thiết thực.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

* Ngày 26/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối trong những năm còn lại của nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khối lượng thực hiện công việc xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan lớn, nhiều việc mới, khó, yêu cầu cao, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan đã bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm của Đảng bộ để ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Đảng ủy Khối. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt được kết quả bước đầu tích cực, trong 4 chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối đề ra, dự báo có 3 chỉ tiêu đạt và vượt, có 01 chỉ tiêu đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.  Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ qua cũng bộc lộ những hạn chế cần được khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung trí tuệ và thảo luận, đánh giá những nhận định, thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong dự thảo báo cáo, đặc biệt tập trung vào những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị, Báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan đề ra: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm, cải cách thủ tục hành chính, không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương”, đến nay, Đảng ủy Cơ quan đã ban hành 336 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các ban tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó, ban hành Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết nhiệm vụ công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối. Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng uỷ Khối. 

Từ thực tiễn và yêu cầu tại Cơ quan Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Cơ quan đã ban hành các nghị quyết, kết luận quan trọng nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể: Kết luận số 120-KL/ĐUCQ, ngày 28/7/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Cơ quan Đảng ủy Khối”, Nghị quyết số 122-NQ/ĐUCQ, ngày 03/8/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ Cơ quan đối với Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Kết luận số 255-KL/ĐUCQ, ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối “về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 399-KL/ĐUCQ, ngày 9/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Cơ quan đã được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hằng năm đã đề ra. Đảng uỷ đã tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Khối; thực hiện tốt việc tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW. 

Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ được nâng lên; các chi bộ, đảng uỷ chú trọng, tập trung vào quán triệt, triển khai chủ đề công tác năm xuyên suốt mà Đảng uỷ Cơ quan đã đề ra, nhiều chi bộ lựa chọn và xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đảng uỷ phân công cấp uỷ viên tham dự các kỳ sinh hoạt chi bộ; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy Cơ quan chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ công tác của năm tiếp theo. Các chi, đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan và nhiệm vụ đột xuất do Đảng uỷ Khối giao; thực hiện tốt Quy chế làm việc của Cơ quan Đảng uỷ Khối; chỉ đạo quán triệt cán bộ, đảng viên, nhân viên gương mẫu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ quan Đảng ủy Khối; thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ, đảng viên.

Hoạt động của Công đoàn và Chi đoàn Cơ quan có nhiều đổi mới, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động. Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện nhiều việc mới, khó, trong đó nhiều nội dung liên quan đến toàn Đảng bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan đã chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Cơ quan thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến 2025 đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện hiệm vụ chính trị, trong đó, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; rà soát, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị đã tham gia tham luận nhằm bổ sung ý kiến vào dự thảo Báo cáo và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tham mưu của các ban, đơn vị trong Cơ quan nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong điều kiện công việc càng ngày càng nhiều, yêu cầu chất lượng cao, còn thiếu cán bộ tại một số ban, đơn vị so với chỉ tiêu biên chế, nhưng Đảng ủy Cơ quan đã tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Cơ quan thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với khối lượng công việc lớn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan và Đảng bộ Khối. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất; có sự phối hợp nhịp nhàng hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác giữa các chi bộ, bộ phận để thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn. Triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao tính Đảng trong tổ chức, trong đó tập trung tính cách mạng và tính khoa học, đổi mới; giữ vững nguyên tắc, chắc nghiệp vụ; tránh sự bảo thủ, dập khuôn, máy móc, kinh nghiệm chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các công việc; tiếp tục là hình mẫu trong sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Cơ quan phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Đảng uỷ Khối.

* Ngày 28/6/2023, tại Tp. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Công Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.Về phía Đảng uỷ Tổng công ty, có đồng chí Đặng Hồng Tuấn - Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các ban chuyên môn của Tổng Công ty; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; cán bộ, đảng viên tại Văn phòng Tổng Công ty và Trung tâm xuất nhập khẩu của Vinacafe.

Trình bày Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã nêu những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, những khó khăn, thách thức trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội của Tổng công ty. Cụ thể, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, khó dự báo, cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt; dịch bệnh; xung đột quân sự Nga - Ukraine; lạm phát tăng, lãi suất tăng, suy thoái kinh tế toàn cầu, rủi ro chính sách tiền tệ gia tăng; nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toán cầu đã ảnh hưởng rất lớn, toàn diện đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa thành những chủ trương, nghị quyết đúng đắn, khả thi; luôn sáng tạo, quyết liệt trong hành động; tập trung tháo gỡ những khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với những khó khăn, thách thức rất lớn đã nêu trên, vẫn còn khá nhiều chỉ tiêu chưa đạt được, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng (đạt 04/05 chỉ tiêu, 01/05 chỉ tiêu chưa đạt), đặc biệt là chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị (chỉ đạt 01/07 chỉ tiêu, 06/07 chỉ tiêu chưa đạt).

Với tinh thần quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ Tổng công ty Cà phê Việt Nam cố gắng phấn đấu từ nay cho đến kết thúc nhiệm kỳ sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Tổng công ty trong hơn 2 năm qua đã đạt được kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phan Công Nam yêu cầu Đảng uỷ Tổng công ty Cà phê Việt Nam tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy tính chủ động, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong cấp ủy để ngày càng vững mạnh, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; chăm lo công tác phát triển đảng viên. Xử lý các tồn tại về tài chính; phối hợp với các địa phương nơi các công ty thành viên đứng chân để giải quyết các vấn đề đất đai. Thực hiện tốt công tác cán bộ theo đúng quy định, quy trình, công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong thời gian tới và chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tặng Giấy khen các cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳđã nêu rõ đặc điểm, tình hình của Đảng bộ và khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của Tổng công ty sau đại dịch; báo cáo cũng đã đưa ra những đánh giá về các chỉ tiêu đạt được trong công tác chính trị tư tưởng, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ trong đó có việc kiện toàn Bí thư Đảng ủy và việc củng cố sắp xếp kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên cũng như công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận, công tác lãnh đạo đoàn thể... Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2023 - 2025 trên các mặt công tác nói trên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, trước bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, các hoạt động của Tổng công ty đã có những thay đổi phương án vận tải để thích ứng với tình hình; bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Sau đại dịch Tổng công ty cũng đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến đường sắt. Việc chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh và ứng dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động đoàn thể tiếp tục được duy trì và đi vào nề nếp và có nhiều hoạt động thiết thực như phong trào “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”, “Đường tàu - Đường hoa”,... Tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thành công nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động trong toàn Tổng công ty ĐSVN, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại các đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là phấn đấu có lãi sau 02 năm thua lỗ do đại dịch đúng như Nghị quyết đã đề ra...

Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã cảm ơn đồng chí Nguyễn Long Hải đã đến dự Hội nghị và có những ý kiến chỉ đạo đối với Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí cũng nhấn mạnh: Toàn Tổng công ty sẽ quyết tâm thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh nhấn mạnh: Dự báo năm 2023 và các năm tiếp theo, hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải sẽ chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến khó lường do dịch bệnh, giá cả tăng cao, giảm phát kinh tế, biến đổi khí hậu... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty. Xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ chính của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN từ nay đến hết nhiệm kỳ là bám sát phương hướng, nhiệm vụ cấp trên giao để xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ công tác hàng năm. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, Người đại diện triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch từng năm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và toàn ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; thực hiện Chính quy - Văn hóa - An toàn. Thực hiện chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ: Tiếp tục kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông đường sắt, phấn đấu giảm so với giai đoạn 2016-2020 ít nhất là 5% trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Khai thác hiệu quả KCHT hiện hữu, tổ chức kinh doanh vận tải đảm bảo hiệu quả, sử dụng tốt nhất sức kéo, sức trở hiện có, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, phấn đấu từng bước thoát khỏi tình trạng thua lỗ và có lãi từ năm 2023. Thực hiện xong phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị thuộc Tổng công ty ĐSVN tại văn bản số 303/TTg-ĐMDN, ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo các doanh nghiệp và đơn vị được cơ cấu lại đi vào hoạt động ổn định và phát triển. Tập trung tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tiến độ, đúng các yêu cầu, mang lại hiệu quả thiết thực. Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm tăng năng lực cạnh tranh và thị phần vận tải. Nghiên cứu sản phẩm vận tải khách chất lượng cao với dịch vụ tốt nhất để đưa vào hoạt động, đáp ứng được phân khúc khách hàng, nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và cải thiện đời sống người lao động; đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển của Tổng công ty…

* Ngày 28/6, Đảng uỷ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ khoá IX (2020 - 2025).

Báo cáo nêu rõ, nửa đầu nhiệm kỳ qua, đối mặt với nhiều khó khăn, Đảng uỷ Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện chỉ đạo, triển khai, tổ chức quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX. Nổi bật trong đó là thực hiện tốt các giải pháp quản trị, điều hành. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Tập đoàn chung sức quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục xây dựng Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững.

Tình kình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn trong nửa nhiệm kỳ đầu đạt kết quả tốt. Từ năm 2020 đến tháng 6/2023, Tập đoàn khai thác được 1.329.945 tấn mủ cao su, tiêu thụ 1.555.546 tấn. Doanh thu 65.781 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13.964 tỷ đồng. Nộp ngân sách 10.435 tỷ đồng, đạt 69,57% so với Nghị quyết.

Về công tác lãnh đạo, triển khai nghị quyết và xây dựng Đảng, Đảng uỷ Tập đoàn đã nghiêm túc, chủ động, kịp thời học tập, quán triệt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX. Đảng bộ Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Hàng năm, tổ chức cơ sở Đảng của Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 70%. Số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ gần 80% mỗi năm, trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc trên 20% mỗi năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tập đoàn đặc biệt quan tâm, đấu tranh, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn đã tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân, dân vận và công tác dân vận. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Công Kha - Uỷ viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VRG đánh giá cao vai trò, nỗ lực của Đảng bộ Tập đoàn đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết trong bối cảnh khó khăn trong thời gian qua. “Nửa cuối nhiệm kỳ vẫn còn rất nhiều khó khăn, do đó, các cấp uỷ Đảng phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Thực hiện giải pháp, tập trung hoàn thành tốt nửa nhiệm kỳ còn lại”, đồng chí Trần Công Kha, nhấn mạnh.

* Ngày 23/6/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đánh giá kết quả công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2023. 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã nêu những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, những khó khăn, thách thức trong gần 3 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội của Tổng công ty; dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, suy thoái toàn cầu dẫn đến sự phát triển kinh tế của thế giới bị giảm phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Tổng công ty. Hạ tầng các sân bay tồn tại nhiều điểm nghẽn, nguồn nhân lực bị thiếu hụt; trên thế giới tình hình bất ổn chính trị leo thang ở nhiều nơi, giá nhiên liệu liên tục đạt đỉnh, lạm phát toàn cầu tăng cao... Tất cả những khó khăn đó đã ảnh hưởng lớn, toàn diện đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Cùng với thời gian này, Tổng công ty thực hiện 5 dự án trọng điểm, trong đó có 2 dự án trọng điểm quốc gia là Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và Nhà ga T3 Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa thành những chủ trương, nghị quyết đúng đắn, khả thi; luôn sáng tạo, quyết liệt trong hành động; tập trung tháo gỡ những khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa ổn định phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh”, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo Tổng công ty vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, với sự chỉ đạo sáng suốt, linh hoạt và sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, tập thể Đảng ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ (về công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh) do Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tiêu chí sản lượng hàng hóa thông qua chưa đạt theo kế hoạch là hệ quả của giảm phát toàn cầu chưa được khắc phục.

Với tinh thần quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam phấn đấu từ nay cho đến kết thúc nhiệm kỳ sẽ hoàn thành đạt và vượt mức 100% các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Tổng công ty trong gần 3 năm qua, đã đạt được kết quả quan trọng trongcông tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh an toàn. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu Đảng uỷ Tổng công ty Cảng Hàng không tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy tính chủ động, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong cấp ủy để ngày càng vững mạnh, bổ sung quy chế làm việc, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo. Thực hiện tốt công tác cán bộ theo đúng quy định, quy trình, công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong thời gian tới và chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030; tăng cường các giải pháp, phương án tối ưu để xây dựng sân bay, nhất là dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đạt tiến độ đề ra.

* Ngày 23/6/2023, Đảng uỷ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.  Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Thời gian qua, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo Tổng công ty luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện theo quy chế hoạt động, phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt, sát sao trong công tác chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của cấp dưới, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy thường xuyên quán triệt thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW; kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Những văn bản chỉ đạo có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty đều được triển khai đến các chi bộ trực thuộc và đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu được đề ra theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đạt được một số kết quả nhất định, một số chỉ tiêu đến thời điểm đã đạt và dự kiến đạt cả nhiệm kỳ, tuy nhiên vẫn còn chỉ tiêu chưa đạt hàng năm do các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Tổng công ty như: chính sách xuất khẩu, nhập khẩu gạo thay đổi, dịch bệnh bùng phát diện rộng trên toàn thế giới,… Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay Tổng công ty đã khắc phục được khó khăn và kinh doanh có hiệu quả, dự báo các chỉ tiêu còn lại trong nhiệm kỳ sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Đảng bộ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, chính sách pháp luật của Nhà nước hàng năm. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hàng năm gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tổ chức cho 100% đảng viên và Người lao động thực hiện đăng ký học tập và làm theo Bác.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định, hướng dẫn của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm và kế hoạch cấp ủy cấp trên. Trong giai đoạn đã tiến hành kiểm tra 29 lượt đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Công tác Dân vận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung chỉ đạo các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết có hiệu quả hay không phụ thuộc lớn vào vai trò, trách nhiệm của cấp ủy. Vì vậy, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam, cấp ủy trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nguyễn Huy Hưng đã đánh giá rõ vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị các cấp... Qua đó, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn yếu tố tác động đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đó là nhân sự cấp ủy, người chủ trì đơn vị có sự biến động; đời sống người lao động chưa cao, địa bàn rộng... Công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra theo mục tiêu đặt ra, các mặt công tác xây dựng Đảng được lãnh đạo triển khai theo đúng quy định của Đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhưng đôi lúc còn chậm so với tiến độ.

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo khắc phục khó khăn, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận nhưng vẫn còn một số đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả. Tổng công ty còn nhiều khoản nợ khó đòi, nguồn vốn kinh doanh hạn chế, chi phí sản xuất cao thiếu tính cạnh tranh trên thị trường. Công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, thu hồi công nợ còn một số hạn chế nhất định do phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. 

Từ những hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng ủy tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết tập thể, tập trung đi sâu nắm bắt tình hình cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng; tạo nguồn kết nạp, chuyển Đảng chính thức theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

* Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp trình bày báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Báo cáo nêu rõ, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức cho toàn Đảng bộ nghiên cứu, học tập Nghị quyết đại hội các cấp; xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề số 96-NQ/ĐU, ngày 11/6/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Tập đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo nên những thành tích ấn tượng; nổi bật là: Triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, đặc biệt là quản trị biến động, phát huy hiệu quả hệ sinh thái chuỗi giá trị toàn ngành được triển khai quyết liệt, xuyên suốt những năm khó khăn khắc nghiệt do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu diễn biến bất thường. Qua đó đã giúp Petrovietnam dự báo chính xác, phản ứng kịp thời, linh hoạt, tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực trong chuỗi giá trị để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước; đã đóng góp vượt hàng trăm nghìn tỷ đồng với tỷ trọng trung bình trên 8% tổng thu Ngân sách Nhà nước. Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… chiếm tỷ trọng lớn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn thị trường, gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Công tác xử lý các tồn tại 05 dự án/doanh nghiệp yếu kém khó khăn được triển khai khắc phục nghiêm túc, hiệu quả với quyết tâm cao nhất và sự tham gia đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị, đoàn thể trong Tập đoàn, theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ và các bộ/ngành đã mang lại những chuyển biến tích cực. Đã hồi sinh các dự án chậm tiến độ (Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2), đưa vào vận hành khai thác ổn định, hiệu quả.

Tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, đặc biệt trong giai đoạn “khủng khoảng kép”. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy được chú trọng đổi mới, tập trung rà soát, khắc phục các khâu yếu kém trong công tác cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong Tập đoàn được chú trọng và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu với quyết tâm chính trị cao, cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đã khẩn trương thành lập các ban/văn phòng tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, toàn Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết, có tăng trưởng cao. Cụ thể, 10/12 chỉ tiêu đã đạt và vượt rất cao gồm: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 2.117 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10-50%/năm vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 3-5%/năm). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, vượt 210% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 47% - 210%/năm vượt rất xa mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 2-4%/năm). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 12,9%/năm vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (8%/năm). Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 366,1 nghìn tỷ đồng vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 2-4%/năm). Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn theo quy định: tại thời điểm 31/12/2022, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 2,97 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,66 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Thu nhập bình quân hằng năm tăng 8,27% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (tăng từ 3-5%).

Trong 3 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là 89,33% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (80%). Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là 95,2% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (80%). Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và các ban xây dựng đảng đã tiến hành 50 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 29 tổ chức đảng và 14 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và giám sát 01 tổ chức chính trị - xã hội, đạt tỷ lệ 90,6% số tổ chức đảng trực thuộc, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định đây chính là cơ sở để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Xác định nửa cuối nhiệm kỳ Tập đoàn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị cần nghiêm túc tập trung nhận diện các tồn tại để có giải pháp xử lý kịp thời hiệu quả. Tích cực triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn với mục tiêu bao trùm là xây dựng, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn công nghiệp, năng lượng quốc gia gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Theo đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn khẳng định, mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thành công, trở thành điển hình cho việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, đây cũng là cơ sở củng cố vững chắc niềm tin cho tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí phát huy truyền thống, xây dựng và phát triển Tập đoàn bền vững trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành công vượt khó của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Đức Phong đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, xây dựng phương án tổ chức, gắn với tái cơ cấu bộ máy phù hợp, hiệu quả; tăng cường nghiên cứu, nhận diện, tham mưu đề xuất đưa ra các định hướng phát triển bền vững của ngành Dầu khí. Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Đức Phong tin tưởng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ Tập đoàn trong Đảng bộ Khối, là điển hình của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đề nghị toàn Đảng bộ tập trung tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung, giải pháp mà Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng bộ, Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội các cấp đã đề ra.

* Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tại Hội nghị nhấn mạnh: Trong thời gian qua, việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã giúp kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại BHTGVN đạt kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra và được Ngân hàng Nhà nước xếp loại A nhiều năm liền; chính sách BHTG ngày càng khẳng định được vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định và an toàn hoạt động của hệ thống tài chính quốc gia.

Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ đã có chuyển biến về mọi mặt và đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng. Ngay sau Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy BHTGVN và các cấp ủy đảng trực thuộc đã kịp thời tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết để triển khai trong toàn đơn vị.

Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025 vừa qua, Đảng bộ BHTGVN đã ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề, 04 Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm để lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần từng bước cụ thể hóa, hiện thực hóa và hoàn thành vượt tiến độ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đảng bộ BHTGVN đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối đến các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến, kết hợp với trực tiếp; qua đó, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên mới. Triển khai và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các bước về công tác quy hoạch cấp ủy các cấp theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của BHTGVN từ trụ sở chính đến các chi nhánh khu vực theo đúng quy định. Chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng được duy trì đều đặn và quan tâm đổi mới về nội dung, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt.

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Sau khi tổ chức quán triệt, nắm rõ các nội dung trong Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư trong quý I/2023, Đảng ủy BHTGVN đã hoàn thành việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; đồng thời ban hành đầy đủ Quy chế làm việc, Quyết định chức năng nhiệm vụ, phân công công tác đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy cũng như thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách theo đúng quy định và đang tiếp tục thực hiện kiện toàn, bố trí cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy. Đồng thời Đảng ủy BHTGVN đã thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng uỷ để ban hành cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện, nhất là việc thực hiện triển khai Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ ở sở; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm,...

Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, BHTGVN đã triển khai đồng bộ và hiệu quả tất cả các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, phát sinh mới, hoàn thành mục tiêu phát huy tối đa vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động hệ thống ngân hàng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Chu Đình Động - Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối đã biểu dương các kết quả đạt được của Đảng bộ BHTGVN trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Đảng uỷ BHTGVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác hằng năm, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do NHNN giao… 

Tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, xây dựng tổ chức đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp nhân sự đảm nhiệm các vị trí trong hệ thống; phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên nói chung và đảng viên giữ vị trí chủ chốt, người đứng đầu. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Củng cố kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của BHTGVN theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030, kiện toàn các chức danh còn thiếu theo Đề án nhân sự đã được thông qua tại Đại hội.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện cơ hội, bè phái, cục bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phát triển đảng viên (phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp Đảng theo nghị quyết); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện quy trình kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn đối với đảng ủy, UBKT đảng ủy trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin để xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình; hoàn thành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thành công Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

* Ngày 20/6/2023 tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ cho thấy, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong Chuyển đổi số tại Việt Nam”; các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; đại dịch Covid-19 kéo dài, gây nhiều khó khăn thiệt hại cho sản xuất kinh doanh (SXKD) và đời sống nhân dân. Thị trường viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT) tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, doanh thu các dịch vụ viễn thông truyền thống đang ngày càng suy giảm, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước có nhiều thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ và kịp thời cải tiến quy trình SXKD. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tập trung đổi mới phương thức kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng công nghệ vào hoạt động SXKD, quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra. Đa số các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đều được thực hiện tốt trong nửa đầu nhiệm kỳ và dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch khi kết thúc nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Tô Dũng Thái - Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục và sớm dứt điểm một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua các chương trình giám sát chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương và của Đảng ủy Khối. Chỉ đạo, giám sát Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn trong triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đã chỉ ra tại Tập đoàn. Phấn đấu tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Bảo Việt trao tặng học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ" hướng tới 60 năm thành lập

Hướng tới 60 năm thành lập Tập đoàn Bảo Việt và kỷ niệm 27 năm thành lập Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, chương trình học bổng thường niên mang tên “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hải Dương đã được Bảo Việt phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ tổ chức chương trình “Quà tưng bừng - Mừng sinh nhật" nhằm tri ân tới các khách hàng đã và đang đồng hành cùng Bảo Việt Nhân thọ suốt thời gian qua.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến tham dự và trực tiếp trao tặng các phần quà ý nghĩa từ “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hải Dương. Đây là chương trình học bổng thường niên do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và trở thành những công dân đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Tại buổi lễ, Bảo Việt Nhân thọ đã trao học bổng 100 xe đạp trị giá gần 200 triệu cho các em học sinh có kết quả học tập rèn luyện tốt. Việc trang bị phương tiện đi lại thuận tiện là một trong những việc làm ý nghĩa và thiết thực góp phần rút ngắn khoảng cách tới trường và tạo động lực để các em phấn đấu hơn nữa trong học tập.

Tính đến nay là năm thứ 18, Bảo Việt Nhân thọ trao tặng gần 33.000 suất học bổng giá trị đến các em học sinh khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp 63 tỉnh thành. Trong năm 2023, hơn 5.000 chiếc xe đạp từ "Quỹ xe đạp chở ước mơ" sẽ tiếp tục được Bảo Việt Nhân thọ dành tặng đến các em học sinh hiếu học trên cả nước, thực hiện sứ mệnh “Bảo vệ gia đình Việt - Bảo vệ tương lai Việt” của một doanh nghiệp bảo hiểm Quốc gia luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt.

Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Nhằm kịp thời bồi dưỡng, cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các tổ chức cơ sở đảng sau khi Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai, thực hiện Quy định 60-QĐ/TW và Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư, sáng ngày 16/6/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho toàn thể các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn hệ thống. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở chính và kết nối trực tuyến đến 184 điểm cầu trong toàn hệ thống. 

Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước; Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai thực hiện Quy định 60-QĐ/TW, Đảng ủy Agribank đã hoàn thành tiếp nhận 702 tổ chức đảng với hơn 18.000 đảng viên của các tổ chức đảng tại các đơn vị trong hệ thống từ trực thuộc cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng ủy Agribank và thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Đảng bộ toàn ngân hàng, với 226 tổ chức đảng và 23.500 đảng viên. Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kịp thời bồi dưỡng, hỗ trợ các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các tổ chức đảng mới thực hiện tiếp nhận về trực thuộc Đảng bộ Agribank nắm bắt và triển khai thực hiện các quy định của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên; đồng thời cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh cho cấp ủy viên kiêm chức và những cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn hệ thống. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV, Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Thông qua Hội nghị các đồng chí học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, lĩnh hội những nội dung cốt lõi, quan trọng, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở cơ sở; vận dụng xử lý các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 16-17, 23-24/6/2023, bao gồm các chuyên đề bồi dưỡng cho Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Agribank và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên, cán bộ tham mưu công tác đảng tại các tổ chức đảng trực thuộc. Tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Agribank, các đại biểu được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, bao gồm: tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư Chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Post và What3words

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và What3words (Công ty của Anh được sáng lập tại London vào năm 2013) đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác, đồng thời mang đến những giải pháp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng các công nghệ hiện đại để tối ưu hoạt động bưu chính chuyển phát, vận tải, góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ hậu cần phục vụ thương mại điện tử, giảm chi phí logistics.

Theo đó, tận dụng các thế mạnh và lợi thế của mình, Vietnam Post và what3words sẽ phát triển việc tích hợp công nghệ định vị tiên tiến what3words vào nền tảng địa chỉ số. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam có thể sử dụng nền tảng địa chỉ số của Vietnam Post để tra cứu địa chỉ what3words bằng cách sử dụng trường địa chỉ hoặc nhấp vào bất kỳ điểm nào trên bản đồ. Với hệ thống chia bản đồ thế giới thành một lưới các ô vuông có kích thước 3×3 mét và được gắn một mã gồm ba từ duy nhất cho mỗi ô vuông, what3words khi tích hợp vào nền tảng địa chỉ số sẽ cho phép người dùng tìm kiếm bằng trường địa chỉ hoặc nhấp vào bất kỳ điểm nào để khám phá địa chỉ what3words, song song với địa chỉ đường phố, địa chỉ số và Plus Code, qua đó, dễ dàng định vị, tìm kiếm vị trí cần đến. Tính tới thời điểm hiện tại, what3words đã được phát triển cho 54 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, và có thể sử dụng miễn phí cho cả thiết bị IOS và Android, cũng như trên bản đồ trực tuyến what3words.com.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh, lễ ký biên bản ghi nhớ hôm nay là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu đưa mỗi địa chỉ hành chính được gắn kết với một địa chỉ số, mỗi người dân đều nắm được thông tin về địa chỉ số của mình. Đưa địa chỉ số vào ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ và sáng tạo, hai bên có thể đạt được những tiến bộ đáng kể về công nghệ và sản phẩm hợp tác, tạo ra giá trị, đóng góp vào việc phát triển công nghệ, tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và xã hội.

Cũng trong khuôn khổ lễ ký, lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, hoà chung dòng chảy số hoá nền kinh tế và xây dựng xã hội số, Bưu điện Việt Nam đã tham gia xây dựng và vận hành nền tảng địa chỉ số, góp phần phát triển hệ sinh thái số trong lĩnh vực bưu chính. Đặc biệt, địa chỉ số quốc gia kết hợp với bản đồ số đã được tạo ra để hỗ trợ Thương mại điện tử, Bưu chính số và mang đến cho người dùng những tiện ích như tra cứu, tạo mã, định vị, chia sẻ địa chỉ, tìm đường và quản lý thông tin địa điểm. Điều này cũng đã tạo nên một hệ sinh thái dữ liệu mở.

What3words đang có những bước tăng trưởng thần tốc tại Việt Nam. Kể từ khi có mặt trên thị trường sôi động này vào năm ngoái, what3words đã vinh dự được hợp tác với nhiều thương hiệu hàng đầu trong nước. Hiện nay, địa chỉ 3 từ của what3words hiển thị song song cùng địa chỉ đường phố trên nhiều trang thông tin liên hệ trực tuyến, thư mời sự kiện và thậm chí là danh thiếp để thuận tiện cho mọi người trong việc tìm đúng địa điểm. Mỗi ngày, what3words tự hào là ứng dụng giúp mọi người hẹn gặp nhau ở mọi địa chỉ, cũng như chia sẻ những đường chạy, cung leo núi và vị trí chính xác ở sân vận động đông người.

VNA công bố khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Melbourne

Ngày 4/6, nhân dịp Thủ tướng Úc sang thăm Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Úc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines (Tổng công ty Hàng không Việt Nam) công bố khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Melbourne từ ngày 15/6/2023 với tần suất 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ 5 và Chủ nhật hằng tuần, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước.

Với việc mở mới đường bay Hà Nội-Melbourne, Vietnam Airlines khẳng định vị thế là Hãng hàng không có nhiều đường bay thẳng nhất với tần suất khai thác lớn nhất giữa hai nước Việt Nam - Úc. Theo đó, Hãng khai thác 4 đường bay thẳng từ Hà Nội, TP. HCM đến các thành phố Sydney, Melbourne với tổng tần suất lên đến 18 chuyến/tuần. Đường bay mới Hà Nội và Melbourne sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho hành khách có nhu cầu du lịch, thăm thân, làm việc hay học tập tại thành phố lớn thứ hai của Úc.

Là Hãng hàng không quốc tế 4 sao theo tiêu chuẩn Skytrax, Vietnam Airlines cam kết tối ưu hóa trải nghiệm hành khách từ mặt đất lẫn trên không. Các hình thức check-in đa dạng, hoặc hỗ trợ đặc biệt cho hành khách có nhu cầu với “Chào đón và đưa dẫn ưu tiên” (Meet and Greet) là điểm nổi bật của dịch vụ mặt đất, bảo đảm hành trình được thông suốt và liền mạch. Bên cạnh đó, toàn bộ các đường bay tới Úc của Vietnam Airlines đều sử dụng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350-900, với sản phẩm hạng ghế phổ thông và phổ thông đặc biệt được Skytrax xếp hạng hàng đầu châu Á trong nhiều năm liên tiếp, mang đến trải nghiệm độc đáo và thư giãn cho hành khách trên những chuyến bay đường dài trên 10 tiếng đồng hồ.

Năm 2019, Úc là thị trường hàng không lớn thứ 12 của Việt Nam với tổng dung lượng đạt gần 900 nghìn lượt khách, trong đó Vietnam Airlines vận chuyển hơn 400 nghìn khách. Năm 2022, trong bối cảnh một số khu vực trên thế giới vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, lượng khách đến, đi từ Úc đã lên vị trí thứ 8 trong số các thị trường lớn nhất của Việt Nam. Với tốc độ phục hồi ấn tượng, Úc hiện tại được xếp thứ 4 trong số những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hãng đang tích cực nghiên cứu tăng tần suất, mở mới các đường bay nhằm hoàn thiện sản phẩm đường bay giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới.

Vietcombank được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18, năm 2023

Tối ngày 04/06/2023, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Ý chí Việt Nam” nhằm vinh danh 5 tập thể, 11 cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được vinh danh tại Chương trình này.

Đây là những tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống cộng đồng; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh và ý chí của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. 

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao và hoan nghênh Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” nhằm tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, lôi cuốn giai cấp công nhân và nhân dân lao động hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 17 lần tổ chức, chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, có sức lan toả sâu rộng, tác động tích cực và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Chương trình lần thứ 18 năm nay càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tại chương trình lần thứ 18 đã tôn vinh, khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đến từ nhiều ngành nghề, trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, ngân hàng…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh. Theo đồng chí, 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đạt được kết quả quan trọng; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được nâng lên. Tuy vậy, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam nêu rõ, dự báo trong thời gian tới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; thuận lợi đan xen với khó khăn, trong đó có mặt khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng hơn nữa thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Với lịch sử 60 năm thành lập và trưởng thành, với sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, Vietcombank hiện là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hoá lớn nhất Việt Nam (18,5 tỉ USD), đứng trong số 100 Ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hoá lớn nhất toàn cầu. 60 năm dựng xây, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Vietcombank luôn phấn đấu, nỗ lực bền bỉ, đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, cống hiến để Vietcombank luôn phát triển bền vững, an toàn hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược đã đề ra, khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam, từng bước vững chắc vươn tầm khu vực và thế giới, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc, năm 2023 Vietcombank đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Và với những thành tích đó, Vietcombank đã vinh dự là 1 trong 5 tập thể xuất sắc được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023.

III - TIN THAM KHẢO

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần "tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi"

Ngày 12/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương kết hợp với trực tuyến tới 4.487 điểm cầu với trên 2 vạn đại biểu tham dự, nhằm đánh giá những kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nối cầu trực tuyến tới 33 điểm cầu tại các đảng uỷ trực thuộc và 904 điểm cầu tới các chi, đảng bộ trực thuộc, với 16 nghìn 526 cán bộ, đảng viên, người lao động tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác,nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trên cơ sở bám sát tinh thần nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hàng năm, nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo tinh thần của Kết luận số 01 là 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Việc học tập Bác từ những công việc thiết thực hằng ngày, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đời sống cá nhân, từ đó thấm sâu tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức và phong cách của người cộng sản, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, thúc đẩy hiệu quả từ việc học sang làm theo Bác.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhanh chóng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, chất lượng đảng viên cuối năm. Nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4 năm 2023, trên cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều chủ đề sâu sắc như: “Tự soi, tự sửa”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội vụ. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đã đạt được những kết quả rõ nét.

Về thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Kết luận số 01 được gắn với thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Các quy định: Quy định số 101, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, các tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm quy định nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ theo phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, “Nói đi đôi với làm”, “Hết lòng phục vụ nhân dân”, xóa bỏ tâm lý “Tư duy nhiệm kỳ”. Đồng thời, ban hành quy định cụ thể, phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm là xâydựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua theo dõi, trong những ngày qua, tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy, các cơ quan Trung ương, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã có đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng để sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01. Những kết quả đã được kết tinh, thể hiện trong Báo cáo cũng như tham luận của các địa phương, điển hình tiên tiến, phim tư liệu trong Hội nghị ngày hôm nay.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cấp ủy các cấp lưu ý một số nội dung như sau:

Một là, tiếp tục phải quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01, nhất là những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về vai trò, vị trí của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Hai là, xác định và vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của cơ quan tuyên giáo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc thường xuyên, quan trọng nhưng cũng là công việc hằng ngày.

Ba là, tiếp tục thực hiện 3 nội dung, học tập làm theo, nhấn mạnh tinh thần nêu gương, tinh thần tự giác, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi”.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung phương thức công tác tuyên truyền trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù là có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng, nhưng thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, có sự thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội để quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01.

Sáu là, cần tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị thế vai trò của văn hóa Việt Nam, để bạn bè quốc tế tin tưởng vào con đường lãnh đạo mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được tham quan triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện – sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945 – 1969” và giao lưu với các điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Hơn 5 triệu người được tăng lương, lương hưu, cao nhất thêm 15 triệu/tháng

Theo nghị định số 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng/tháng, mức tăng hơn 20,8%. 9 nhóm đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở gồm: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam cũng thuộc đối tượng được điều chỉnh lương. Bên cạnh đó, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố cũng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, năm 2022, tổng biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 1.998.083 biên chế. Trong đó, biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 254.757; biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 1.743.326.

Như vậy từ 1/1/1995 đến nay, nước ta đã trải qua 18 lần tăng lương cơ sở. Lương cơ sở được điều chỉnh hằng năm. Tuy nhiên, năm 2020 và năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lương cơ sở bị "lỡ hẹn". Năm 1995, lương cơ sở ở mức 120.000 đồng/tháng, thì đến 1/7, mức lương này đã chạm mức 1.800.000 đồng/tháng. 

Theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP (từ ngày 1/1/2022). Bên cạnh đó, cũng tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/1/2022.

Sau khi điều chỉnh, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng. 

Từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 23 lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu. Năm 2022, dù tình hình kinh tế đất nước có khó khăn nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1/1/2022. Những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có gần 3,3 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Giai đoạn 2016-2021, bình quân có khoảng 110.000 người hưởng lương hưu mới/năm. Trong đó, 435.000 người được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (chiếm 65,8%). Như vậy, cứ 3 người nghỉ hưu thì khoảng 2 người có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Năm 2022, mức hưởng lương hưu trung bình hiện nay khoảng 5,4 triệu đồng/tháng cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021 (4,2 triệu đồng/tháng). 

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Chỉ thị 05-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 21/6/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ra Chỉ thị 05-CT/ĐUK về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Chỉ thị tại đây.

Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Nội dung Chỉ thị được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tiếp tục tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 06/6/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Công văn số 329-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đăng tải nội dung Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nội dung Tài liệu tuyên truyền và Bài phát biểu của Tổng Bí thư được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối. Đề nghị các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng.

Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 28/4/2023, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạp của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối đăng tải toàn văn nội dung Nghị quyết tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

.
.
.
.