.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10-2022

Thứ Hai, 03/10/2022|00:44

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: T.P HCM phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Ngày 23/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh (T.P HCM) về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân T.P HCM "rực rỡ tên vàng" và đồng bào Nam Bộ "muôn vàn yêu quý" lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Qua nghe báo cáo của Thành ủy và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân T.P HCM đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với nhân dân T.P HCM và đồng bào Nam Bộ về những mất mát, thiệt hại to lớn chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong thời gian tới, với nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội nhất cả nước và sức hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thành phố cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước; xứng đáng với vinh dự lớn được mang tên Bác Hồ kính yêu, với cái tên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, T.P HCM đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cần phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và phát triển vùng Đông Nam Bộ nói riêng. "Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kịp thời có những chính sách, biện pháp khắc phục có hiệu quả. Những gì vượt thẩm quyền thì báo cáo Trung ương, Chính phủ, Quốc hội xem xét, tạo điều kiện để tháo gỡ; trong đó có cơ chế, chính sách đặc biệt, vượt trội hơn so với Nghị quyết 54 của Quốc hội khóa XIV", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế của thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung ưu tiên nguồn lực; tăng cường, nâng cao năng lực và chất lượng công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước sát hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của thành phố... Trong đó cần tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Để T.P HCM thực sự là thành phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: "Cần tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý; phát triển mạnh khoa học - công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức, làm nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Thành phố cần củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các bệnh viện quận, huyện… Coi trọng phát triển y tế dự phòng, giải quyết căn bản tình trạng "quá tải" các bệnh viện. Đặc biệt, thành phố phải động viên, chăm lo mọi mặt để đội ngũ cán bộ y, bác sĩ yên tâm công tác, làm việc, tiếp tục cống hiến, chăm lo phục vụ ngày càng tốt hơn việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân với tinh thần và trách nhiệm cao hơn nữa". Đồng thời, cần phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của T.P HCM; nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ cho bằng được các thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, tội phạm; giảm tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân. Thành phố thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ "then chốt", bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác; bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoan nghênh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: "Phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền; phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết trong các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đoàn kết trong Ban Chấp hành, trong Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Giải quyết kịp thời các khiếu kiện của dân, không để xảy ra những "điểm nóng". Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời phải chống các biểu hiện dân túy, dân chủ hình thức, mị dân, theo đuôi quần chúng".

Về các đề xuất, kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển của T.P HCM, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết với tinh thần "T.P HCM vì cả nước" và "Cả nước vì T.P HCM"; tạo điều kiện tốt nhất có thể để T.P HCM phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong đợi và tin tưởng vững chắc rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM "rực rỡ tên vàng" sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới mạnh hơn nữa; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ, xứng danh "Đất thép, Thành đồng", "Hòn ngọc của Viễn Đông", "Niềm tin yêu và tự hào của cả nước".

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

Ngày 1/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.

Các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, 9 tháng qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, khác thường, khó lường, chưa có tiền lệ; ngay như vấn đề thiên tai, bão lũ cũng bất thường, phức tạp. Tuy nhiên, 9 tháng qua, chúng ta đã hoàn thành những mục tiêu lớn đề ra: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại, phù hợp tình hình quốc tế. Các ý kiến cũng chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm quý, bài học hay và đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu kỹ các ý kiến tại Hội nghị, tập trung rà soát, chủ động hoặc đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan và xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị cụ thể của các địa phương. Nhấn mạnh một số nội dung, Thủ tướng nêu rõ, nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có một số kết quả nổi bật. Chúng ta tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên toàn quốc; tổ chức thành công chiến dịch tiêm vaccine, bảo đảm khoa học, hiệu quả, đến ngày 29/9, cả nước đã tiêm được trên 260 triệu liều, Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về số liều vaccine trung bình mỗi người dân nhận được; tỉ lệ chuyển nặng, tử vong rất thấp so với thế giới (0,4% so với 1,1% bình quân toàn cầu); không để dịch chồng dịch; tạo nền tảng quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định. Lạm phát được kiểm soát ở mức 2,73% trong khi chịu sức ép lạm phát thế giới rất cao. Tỉ giá, lãi suất, thị trường ngoại tệ cơ bản ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, có mặt được cải thiện hơn. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 94% dự toán, tăng 22%. Xuất nhập khẩu đạt gần 559 tỷ USD, tăng 14,2%, xuất siêu 6,52 tỷ USD. An ninh năng lượng (điện, xăng, dầu), an ninh lương thực được bảo đảm (xuất khẩu trên 5,4 triệu tấn gạo, xuất khẩu nông sản đạt 40,8 tỷ USD). Thị trường lao động phục hồi tốt; cơ bản đáp ứng nhu cầu lao động (lao động khu vực công nghiệp tăng 21,8% so cùng kỳ).

Tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh mẽ. GDP 9 tháng tăng 8,83% (cao nhất cùng kỳ từ năm 2011 đến nay). Cả 3 khu vực đều phát triển tốt: Nông nghiệp tăng 2,99%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%; dịch vụ tăng 10,57%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh; 9 tháng đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt trên 15,4 tỷ USD (cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua), tăng 16,3%. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng khởi sắc. Có trên 163.000 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động, tăng 38,6%, gấp 1,44 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường (112,7 nghìn doanh nghiệp). Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung trên 3,9 triệu tỷ  đồng, tăng 36%. Có 82,6% doanh nghiệp chế biến chế tạo lạc quan, đánh giá tích cực về tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV so với quý III/2022. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Từ tháng 7/2021 đến nay, đã hỗ trợ trên 85.000 tỷ đồng cho trên 55 triệu lượt người và gần 856.000 người sử dụng lao động gặp khó khăn theo các Nghị quyết số 68, 126, 116 của Chính phủ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế, pháp luật, xây dựng quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Đã cơ bản hoàn thành rà soát, ban hành các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, các dự án yếu kém được tập trung xử lý, có hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải phóng các nguồn lực, như đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1; triển khai xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, Nhiệt điện Long Phú 1, Ô Môn, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Lào Cai, cơ sở 2 của các Bệnh viện Bạch Mai, Việt – Đức… Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng lên.

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, quyết liệt xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá tích cực, lạc quan về Việt Nam. Hãng S&P nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên BB+ với triển vọng "ổn định". Hãng Fitch Ratings xếp hạng BB với  triển vọng "tích cực". Hãng Moody's xếp hạng Ba2 với triển vọng "ổn định". Hãng Nikkei đánh giá Chỉ số phục hồi COVID-19 của Việt Nam tiếp tục được nâng hạng, xếp thứ 2 thế giới. Việt Nam được dự báo thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2022 và 2023 (Moody's, WB, IMF, ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lần lượt là 8,5%, 7,2%, 7%, 6,5%).

Về quan điểm chỉ đạo điều hành thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đại hội đảng bộ địa phương; cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Tăng cường huy động các nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, là chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá. Kế thừa, phát huy và nhân rộng những kinh nghiệm quý, bài học hay, mô hình tốt; khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường; nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kịp thời báo cáo những vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền. Tăng cường đoàn kết, thống nhất; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên kết nội bộ và giữa các bộ, ngành, địa phương, vùng; phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, ngành, vùng, đồng thời huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của mỗi vùng, của cả nước. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; bám sát thực tiễn để chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời; kỷ luật nghiêm minh. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi, đề cao vai trò người đứng đầu, đồng thời phát huy tính sáng tạo, chủ động, linh hoạt của cấp dưới. Đẩy mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý quý IV/2022 có ý nghĩa quan trọng, là thời gian "nước rút" để "về  đích". Vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn, có giải pháp linh hoạt, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả theo tinh thần chủ đề năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh việc tiêm vaccine; bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế; khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở một số nơi như vừa qua; giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng bệnh viện kéo dài. Bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội. Kiên trì, nhất quán, xuyên suốt, ưu tiên mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và các chính sách khác. Bảo đảm an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, năng lượng, lương thực, thông tin; tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nhất là dịp cuối năm, lễ, Tết...; theo dõi sát tình hình, diễn biến thế giới, khu vực, tăng cường phân tích, dự báo, kịp thời có giải pháp kịp thời, phù hợp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chương trình đầu tư công trung hạn, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 124/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị gần đây. Thủ tướng nhấn mạnh, vốn đầu tư công là nguồn lực rất lớn, việc giải ngân đầu tư công là một trong những chính sách tài khóa có rất nhiều ý nghĩa quan trọng, vừa tạo công ăn việc làm, tạo dư địa, không gian phát triển mới, tạo sản phẩm xã hội, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ…

Thúc đẩy cơ cấu lại, phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả, không để thiếu hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phát triển mạnh thị trường trong nước; tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, lập quy hoạch; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng; tạo nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách đầu tư, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế và chính trị, xác định văn hóa là một nguồn lực phát triển; đặc biệt quan tâm các chính sách xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, người yếu thế, người có công; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tiếp tục giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA); làm tốt công tác bảo hộ công dân. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tại cuộc họp, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cơn bão Noru rất mạnh vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát, vất vả của cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt bão, lũ vừa qua. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tổ chức thực hiện thật nghiêm túc Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phiên thường kỳ tháng 9

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; đại diện lãnh đạo cấp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào tờ trình về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp ủy các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo về việc điều chỉnh đề án và phương án nhân sự Đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022-2027; tờ trình về xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ; báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương; tờ trình về việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương về lấy phiếu tín nhiệm; khen thưởng cấp Nhà nước của Tổng công ty Biểu điện Việt Nam; tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; quy định giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; dự thảo Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Khối và các nội dung khác.

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 26/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường tầng 2, Trụ sở Đảng ủy Khối và kết nối trực tuyến tới 36 đảng ủy trực thuộc. Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội nghị có 1.150 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị và lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối; báo cáo viên Đảng uỷ Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành và cán bộ chủ chốt các đảng uỷ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Doanh nghiệp Nhà nước chủ động ứng phó với tác động của an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hiện nay góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Tại Nghị quyết số 08/NQ-TW, ngày 17/12/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về chiến lược an ninh quốc gia đã chỉ ra các yếu tố thách thức đối với an ninh quốc gia, trong đó có vấn đề an ninh phi truyền thống (ANPTT). Tiếp đó, vấn đề ANPTT tiếp tục được đề cập trong nội dung các văn kiện Đại hội XI, XII của Đảng. Đặc biệt tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định nhận thức, quan điểm nhất quán về nội dung, thách thức của ANPTT đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đại hội nhấn mạnh những vấn đề toàn cầu như: bảo vệ hòa bình, an ninh con người, thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường. tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động mạnh mẽ đến nước ta. Từ đó Đại hội đã đề ra nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó hiệu quả các thách thức ANPTT; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội; xử lý các vấn đề ANPTT, tạo vành đai bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, tính chất nguy hiểm của các mối đe doạ ANPTT không chỉ biểu hiện ở mức độ hủy hoại, sự tàn phá của nó đối với cuộc sống của con người, mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sự ổn định xã hội, sự tồn vong của cả cộng đồng, hiệu quả thực tế của hợp tác và hội nhập toàn cầu; thậm chí còn làm nảy sinh các vấn đề về an ninh quân sự. Các thảm họa thiên nhiên, động đất, sóng thần, bão lụt, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên... ngày càng thách thức các thành tựu của khoa học, kỹ thuật hiện đại và khả năng, nỗ lực của con người. Khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, những vấn đề tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực... đang thử thách nghiệt ngã năng lực điều hành của các chính phủ, sự vững chắc của các thể chế chính trị và các nền kinh tế, kể cả nền kinh tế giàu mạnh nhất, cũng như tính khả thi, bền vững của các liên kết quốc tế.

Những thách thức về an ninh phi truyền thống xuất hiện không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà có khả năng lan rộng một cách nhanh chóng cả về phạm vi và mức độ ảnh hưởng trong khu vực, thậm chí toàn cầu. Hiện nay, trong bối cảnh bùng nổ cách mạng khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đã làm cho biên giới địa lý giữa các quốc gia trở nên “mềm” hơn, dễ vượt qua hơn; mạng Internet đã tạo ra một “thế giới ảo” với các xa lộ thông tin toàn cầu, hoàn toàn không còn biên giới ngăn cách. Cùng đó là sự hủy hoại của con người đối với tự nhiên, môi trường; sự phát triển kinh tế thiếu kiểm soát, chạy theo lợi nhuận thuần túy, lợi ích trước mắt; sự chi phối của những tư tưởng chính trị cực đoan, sự tha hóa và suy thoái về đạo đức của chính con người... đã làm cho những vấn đề được gọi là ANPTT trở nên trầm trọng hơn, phức tạp hơn, có quy mô lớn hơn rất nhiều.

Theo Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, trong bối cảnh đó, việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sẽ cần tới những duy mới, sáng tạo, những chính sách, giải pháp đột phá và hiệu quả, bảo đảm cho Nhà nước luôn thích ứng với bối cảnh tình hình mới, kịp thời đề ra và thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp đúng, phát huy mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ để phát triển và kịp thời ứng phó với những khó khăn, thách thức xảy ra. Bên cạnh đó, phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện công bằng xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân, tăng cường quốc phòng và an ninh... là những vấn đề cơ bản tạo nền tảng vững chắc cho việc đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành đưa ra khuyến nghị thực hiện một số giải pháp, trong đó cần coi trọng đầu tư, chuẩn bị cả về con người và phương tiện hiện đại cho nhiệm vụ đối phó với những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), thách thức an ninh phi truyền thống, bảo đảm có lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm và lực lượng rộng rãi; luôn nắm vững tình hình, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Đẩy mạnh hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, các cơ quan an ninh, cảnh sát của các nước trong vấn đề an ninh phi truyền thống, đấu tranh chống khủng bố, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thiết lập hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế, với các tổ chức quốc tế có liên quan; chú trọng tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN trong đối phó với các mối đe dọa ANPTT; tập trung vào các vấn đề về đào tạo, huấn luyện, diễn tập, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, với các chương trình, kế hoạch và cơ chế phù hợp,... góp phần giảm thiểu tác động của các nguy cơ ANPTT đối với nước ta nói chung.

Hội thảo đánh giá việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Chiều 09/9, tại TP.HCM, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ. Dự và chủ trì, điều hành Hội thảo, có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Đây là Hội thảo rất quan trọng nhằm đánh giá thực trạng việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong thời gian qua, nhất là từ khi có Nghị định số 98 (năm 2014 đến nay); đồng thời chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả công tác thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại Hội thảo nêu rõ, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, đôn đốc việc thành lập theo quy định của pháp luật. Nhận thức của cán bộ cấp ủy, chính quyền về việc hình thành tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được nâng lên. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sau khi được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đã có chuyển biến tích cực trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc quy định thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được thành lập, tham gia và tổ chức hoạt động để ổn định tình hình, phát triển bền vững của doanh nghiệp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tại Hội thảo, các đại biểu nêu ra những khó khăn, hạn chế trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp cũng như việc nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp cụ thể giải quyết những hạn chế, khó khăn đó, góp phần thực hiện tốt trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trước các hạn chế, khó khăn được các đại biểu nêu ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đề nghị cấp ủy Đảng địa phương và các bộ, ngành lãnh đạo, chỉ đạo và có các hướng dẫn, tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức chính trị; các tổ chức chính trị - xã hội theo theo Nghị định 98. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ở các tỉnh, thành cũng cần quan tâm, phối hợp cùng tham mưu cho cấp ủy có hướng dẫn tạo điều kiện để thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng lưu ý các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quan tâm thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thêm không gian sinh hoạt, chuyển tải ý kiến, góp ý, góp phần của mình mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp mang tính chiến lược dài hạn để hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ và tập trung nguồn lực thực hiện. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến, diễn đàn, đối thoại về chủ đề thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để định hướng, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tự giác thành lập.

Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 7/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Trong chương trình, Hội nghị đã nghe báo cáo viên là lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề về “Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch”, trong đó nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng ta: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt vai trò quán triệt, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân, giúp cho mỗi người dân hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trận tuyến tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh theo Nghị quyết số 35-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Báo cáo viên cũng chia sẻ những nội dung mang tính thời sự về công cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà lực lượng Công an nhân dân đang ngày đêm triển khai trên trận tuyến không gian mạng; khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp viễn thông, trong đó có MobiFone trong việc phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý gỡ bỏ tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng; triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng công ty cũng đã trao đổi về chuyên đề “Công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng tại Đảng bộ MobiFone”. Theo đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong Chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy Tổng công ty. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát Chương trình công tác năm 2022, các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối để tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Cùng với việc tham mưu kịp thời cho Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo triển khai công tác nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 đã tham mưu cho Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật, công nghệ để triển khai công tác đảm bảo an toàn chất lượng mạng lưới và tuyệt đối an toàn, an ninh mạng,… Trong thời gian tới, Đảng ủy MobiFone sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn Đảng bộ, thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, báo cáo viên là lãnh đạo Vụ theo dõi Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt các quy định mới của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về công tác phòng chống tiêu cực, trong đó tập trung làm rõ các quy định của Trung ương về đối tượng và 19 nhóm hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống, qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

HUD: Khởi công xây dựng Dự án Khu nhà ở xã hội an sinh

Ngày 23/9/2022, tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội an sinh. Đây là một trong những dự án tiêu biểu trọng điểm trong năm 2022 và nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Tổng công ty HUD đang triển khai thực hiện. 

Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo HĐTV Tổng công ty HUD nhấn mạnh: Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty luôn nhận thức được vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, cho đến nay, Tổng công ty đã triển khai và hoàn thành nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước với tổng diện tích sàn khoảng 250.000m2, tương đương với hơn 3.000 căn hộ nhà ở xã hội mang thương hiệu HUD. Tổng công ty đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2030 phấn đấu triển khai 1,86 triệu m2 sàn nhà ở xã hội tương đương với gần 20.000 căn hộ. Đây là dự án thứ hai trong chuỗi dự án HUD dự kiến khởi công xây dựng năm 2022. Trước đó, tháng 4/2022, HUD đã khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với hơn 50.000 m2 sàn, 564 căn hộ. 

Dự án khu nhà ở xã hội an sinh được xây dựng trên diện tích 2,7 ha với 06 khối nhà cao 12 tầng, 978 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 83.000 m2 và được thiết kế trên cơ sở bảo tồn và phát triển các giá trị của cảnh quan thiên nhiên kết hợp với không gian cây xanh mặt nước của đô thị tạo cảnh quan hấp dẫn, độc đáo cùng với tiêu chí xây dựng một khu đô thị sinh thái có môi trường sống trong lành. Kiến trúc các khối nhà chung cư hài hòa, công năng hiện đại, tiện ích cho gần 1.000 gia đình đối tượng chính sách xã hội, công nhân, người thu nhập thấp. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng: Dự án Khu nhà ở xã hội Chánh Mỹ tỉnh Bình Dương do Tổng công ty HUD khởi công xây dựng ngày hôm nay là Dự án nhà ở xã hội thứ 18 được khởi công xây dựng trên toàn quốc và là dự án nhà ở xã hội thứ 5 được khởi công tại tỉnh Bình Dương tính từ đầu năm 2022 đến nay, với 5 dự án này tỉnh Bình Dương là 1 trong những tỉnh dẫn đầu trong việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực khu đô thị, nhà ở cho công nhân, cũng là triển khai hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022-2023, cũng như triển khai cụ thể hóa Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2021. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tin rằng,với năng lực, kinh nghiệm của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của ngành Xây dựng, Dự án Khu nhà ở xã hội này sẽ nhanh chóng hoàn thành, bàn giao nhà, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chất lượng đảm bảo đúng mục tiêu đề ra và đúng quy định của pháp luật.

Petrovietnam về đích trước 3 chỉ tiêu quan trọng

Tại buổi giao ban điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thường kỳ tháng 9/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn thống nhất đánh giá, với nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp, kịp thời ứng phó trước các biến động địa chính trị, kinh tế, tận dụng hiệu quả chuỗi giá trị, hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm của Tập đoàn tiếp tục được duy trì ổn định tại tất cả các lĩnh vực: Công tác quản trị sản lượng khai thác đã được áp dụng đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các giải pháp/biện pháp kỹ thuật gia tăng sản lượng, duy trì nhịp độ khai thác với hệ số thời gian cao, kết quả khai thác dầu thô đã vượt 23% kế hoạch 8 tháng và bằng 84% kế hoạch năm 2022, bằng mức thực hiện cùng kỳ. Sản xuất cung ứng ra thị trường trong nước 1,22 triệu tấn đạm Urê, vượt 10% kế hoạch 8 tháng và bằng 72% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Sản xuất 4,56 triệu tấn xăng dầu (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn), vượt 8% kế hoạch 8 tháng và bằng 74% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ, đáp ứng được nhu cầu trong nước. Tổng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn Tập đoàn đạt 90,6 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm 2022 và tăng 45% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch năm 2022 trước 6 tháng). Cùng với chỉ tiêu nộp NSNN, Petrovietnam cũng đã về đích các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn.

Trong tháng 8, công tác điều hành hoạt động SXKD tại các đơn vị, các khối, lĩnh vực hoạt động của Petrovietnam đảm bảo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các dự án đầu tư được tập trung chỉ đạo, triển khai - ngày 27/8, hoàn thành đốt dầu lần đầu Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2, tiến tới hoàn thành các mục tiêu theo mốc tiến độ đề ra. Tiếp tục đánh giá tình hình triển khai chuỗi liên kết giá trị trong toàn Tập đoàn; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước như các ngân hàng, các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn trong việc tiếp tục giữ vững, phát huy vị trí, vai trò cũng như sứ mệnh trong đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển của đất nước, đóng góp tích cực vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, các đơn vị cần tiếp tục rà soát khối lượng công việc trong những tháng cuối năm 2022 và những năm còn lại trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách một cách có hiệu quả. Với nhiều lợi thế của Tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT), đặc biệt là ngành NLTT ngoài khơi, Chủ tịch Tập đoàn đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đi đầu và làm chủ trong lĩnh vực này. 

Kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam đề nghị các đơn vị tập trung phân tích, nhận diện vĩ mô, thị trường, đặc biệt là những tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Tiếp tục phát huy các giải pháp điều hành SXKD hiệu quả thời gian qua, đặc biệt là nắm bắt xu hướng, dự báo thị trường, quản trị biến động; đánh giá tác động của các chính sách tiền tệ, tài khóa, cũng như diễn biến về lạm phát và tỷ giá vào hoạt động SXKD và đầu tư của Tập đoàn để xây dựng kịch bản, điều chỉnh phương án đầu tư và kinh doanh sắp tới; xây dựng kế hoạch, phương án quản trị rủi ro trong thực hiện kế hoạch từ nay đến cuối năm; đẩy mạnh quản trị danh mục đầu tư, qua đó thúc đẩy và thực hiện đầu tư có trọng điểm, giảm ảnh hưởng của lạm phát; dự phòng trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng; quản trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ với thời hạn và kết quả rõ ràng; triển khai đồng bộ các chuỗi liên kết về sản xuất, kinh doanh, đầu tư; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu khoa học dài hạn, đặc biệt là đề án về CO2 làm cơ sở để tính toán trong công tác đầu tư và phát triển thị trường.

Gắn biển công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, vừa qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao quyết định công nhận và gắn biển Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối cho Đoàn Trung tâm Huấn luyện Bay thuộc Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Đoàn VNA) và Đoàn Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thuỷ Sài Gòn thuộc Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ (Đoàn SBIC).

Công trình “Giải pháp thay thế Xylanh truyền động (Actuator) cho Sim VN001” do Đoàn Trung tâm Huấn luyện Bay thuộc Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đăng ký đảm nhận và thực hiện mang lại hiệu quả làm lợi lớn, tiết kiệm cho đơn vị gần 700 triệu đồng. Công trình "Thi công đóng mới phần vỏ tàu khách cao tốc số 02 - RAWABI 134" do Đoàn Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thuỷ Sài Gòn thuộc Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ đăng ký đảm nhận và thực hiện đã làm lợi cho đơn vị gần 400 triệu đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên làm thêm, nâng cao thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/tháng/người. Tại buổi lễ, các tập thể và cá nhân thuộc Đoàn VNA và Đoàn SBIC đã được nhận Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong thi đua đảm nhận công trình thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên Tổng công ty tham gia và thu về được gần 400 đơn vị máu. Nhân dịp này, Đoàn Khối cũng đã trao Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích trong phong trào Hiến máu tình nguyện.

Agribank khai trương dịch vụ Ngân hàng số Agribank Digital

Với mong muốn khách hàng được tiếp cận với các dịch vụ tài chính một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn; giúp khách hàng chủ động trong giao dịch tài chính, tăng tương tác với ngân hàng đồng thời giúp ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành, từ ngày 06/9/2022, Agribank Digital - dịch vụ Ngân hàng số hoạt động 24/7 đầu tiên của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã chính thức khai trương tại Agribank Chi nhánh Hà Nội. 

Với phương châm "Lấy khách hàng là trung tâm", Agribank Digital cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng, giúp khách hàng chủ động tiếp cận một cách hoàn toàn tự động 24/7, nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Đối với một người dân chưa có tài khoản, chỉ cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, thực hiện các thao tác đơn giản là có thể nhanh chóng mở tài khoản tại ki-ốt Ngân hàng số của Agribank. Khi đã có tài khoản tại Agribank, với việc thực hiện sinh trắc học vân tay, khuôn mặt, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính (rút tiền, gửi tiền…) mà không cần dùng đến thẻ hay giấy tờ tùy thân. Với 06 chức năng chính là định danh, đăng ký thông tin sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay); đăng ký mở tài khoản trực tuyến; đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử; đăng ký vay vốn trực tuyến; các giao dịch tài chính bằng sinh trắc học như: nộp tiền tài khoản, thanh toán, chuyển khoản, chuyển tiền 24/7, gửi tiết kiệm,… Agribank Digital là một mô hình chi nhánh Ngân hàng thu nhỏ, phù hợp với nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là địa bàn nông nghiệp, nông thôn mà Agribank đang phục vụ. Mọi giao dịch đều được tự động hóa với tốc độ xử lý nhanh chóng, độ chính xác cao, khách hàng có thể thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như tại quầy giao dịch.

Sử dụng dịch vụ Agribank Digital, khách hàng có thể đăng ký nhu cầu vay vốn tại bất kỳ thời điểm nào thay vì phải đến ngân hàng xếp hàng chờ đợi như trước kia. Dịch vụ này giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với chi phí hợp lý, đồng thời hạn chế được các tiêu cực có thể xảy ra. Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình chuyển đổi số quốc gia là thực hiện 50% món vay nhỏ, lẻ trên kênh số, Agribank đã hiện thực hóa được điều đó với Ngân hàng số Agribank Digital.

Được biết, Agribank sẽ tiếp tục triển khai Agribank Digital tại 16 chi nhánh trong hệ thống: Sơn La, Bắc Giang, Đông Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Tuyên Quang, Tây Đô, Thăng Long, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đông Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Vietnam Airlines được World Travel Awards vinh danh thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines (Tổng công ty Hàng không Việt Nam) vinh dự đón nhận hai giải thưởng lớn của World Travel Awards (WTA) năm 2022 là “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về hạng ghế Phổ thông” (Asia's Leading Airline - Economy Class) và “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á” (Asia's Leading Airline Brand). 

World Travel Awards là giải thưởng uy tín thế giới nhằm vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong ngành du lịch và lữ hành. Các hạng mục được đánh giá, bình chọn bởi những chuyên gia, hành khách và cộng đồng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Năm nay, Vietnam Airlines được cộng đồng trong nước và quốc tế bình chọn, đánh giá cao về hình ảnh thương hiệu và chất lượng dịch vụ hạng Phổ thông. Trong năm 2022, vượt qua các ảnh hưởng của đại dịch, Vietnam Airlines đã không ngừng đổi mới, nâng cấp chất lượng dịch vụ, đặc biệt đối với hạng Phổ thông. Hành khách hạng Phổ thông của Vietnam Airlines được thưởng thức thực đơn trên không mới mẻ, hấp dẫn hơn, cũng như tận hưởng các dịch vụ giải trí hiện đại như: PressReader, FPT Play, LotuStar… Đồng thời, nỗ lực nâng cấp đội tàu bay, mở rộng mạng bay, gia tăng tần suất bay của Vietnam Airlines đã mang đến những trải nghiệm bay hấp dẫn cho hành khách.

Nhờ duy trì, giữ vững chất lượng dịch vụ 4 sao, hướng tới 5 sao và phát huy lợi thế quy mô mạng bay, đội tàu bay, thương hiệu Vietnam Airlines tiếp tục được khách hàng quốc tế ưa chuộng, giúp hãng giành được giải thưởng “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á”. Bên cạnh chất lượng dịch vụ, thương hiệu Vietnam Airlines còn được đánh giá cao nhờ tích cực tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, như vận chuyển các lực lượng chống dịch Covid-19 ở cả trong nước và quốc tế, tiên phong giảm tải tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế tác động tới môi trường…

EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhân dân cả nước.  Tính trung bình trong cả kỳ nghỉ lễ (từ 1/9 đến 4/9/2022) công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc là 29.979 MW, mức tiêu thụ trung bình ngày toàn quốc trong dịp Lễ Quốc khánh là 636 triệu kWh. Số liệu thống kê cho thấy mặc dù tiêu thụ điện toàn quốc bình quân ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay giảm khoảng 23% so với trước kỳ nghỉ nhưng cũng đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021. 

Nhờ sự tích cực chủ động chuẩn bị của EVN và các đơn vị thành viên về phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tổ chức ứng trực tăng cường, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, nên trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành an toàn, ổn định. Đồng thời, không xảy ra tai nạn lao động và không có hiện tượng cháy nổ về điện. 

Tập đoàn Bảo Việt: 6 tháng đầu năm 2022, tổng tài sản vượt mốc 8 tỷ USD

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 (sau soát xét), theo đó, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 26.678 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 8% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 841 tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất tại 30/06/2022 vượt mốc 8 tỷ USD, đạt 193.295 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 31/12/2021. 

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 771 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 526 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3,8%, 3,4% và 1,9% so với cùng kỳ năm 2021, bám sát tiến độ kế hoạch. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 30/6/2022 đạt 19.337 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 19.046 tỷ đồng, tăng tương ứng 2,3% và 2,8% so với thời điểm 31/12/2021.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Theo phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương mức chi trả 2.246 tỷ đồng, nâng tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2022 lên tới gần 11.700 tỷ đồng. Như vậy, từ khi cổ phần hóa đến năm 2022, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến hơn 26.000 tỷ đồng.

Kết thúc Quý II năm 2022, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 131 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Luôn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường qua nhiều năm liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được Global Business Outlook vinh danh “Sáng kiến chuyển đổi số năm 2022 - Việt Nam” thông qua hàng loạt giải pháp số đặt trải nghiệm khách hàng làm ưu tiên. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 9,5% với tổng doanh thu đạt 20.174 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 507 tỷ đồng tổng doanh thu và 119 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thực hiện. Là Công ty chứng khoán tiêu biểu trên thị trường đồng thời là một doanh nghiệp niêm yết minh bạch, Chứng khoán Bảo Việt đã lọt vào Top 15 Mid Cap tại vòng bình chọn IR Awards 2022. Tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản quản lý của BVF đạt 103.762 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của BVF đạt 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,6% và 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.

III - TIN THAM KHẢO

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2022), cũng là kỷ niệm 53 năm Ngày Bác Hồ đi xa, sáng 1/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu Di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh anh chị em trong mọi hoàn cảnh đã hết lòng, hết sức, truyền cảm tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến với những khách tham quan trong nước và quốc tế, thấm thía những điều Bác dạy và phải làm theo cho được tinh thần của Bác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn, cần tiếp tục tập trung nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tuyên truyền, giới thiệu cho đồng bào trong nước và khách quốc tế tới tham quan hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đó là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh, là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, những định hướng chỉ đạo cho các mạng Việt Nam và đó chính là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ. Đạo đức Hồ Chí Minh, là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần, là cần cù, chăm chỉ, tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc chung, vì nước, vì dân. Kiệm, là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm, là thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng. Chính, là chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, không qụy lụy, cúi luồn, giữ sĩ khí của một người quân tử, chính khách. Chí công vô tư, là làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, "quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mỗi người khi vào đây đều cảm thấy mình có thêm nhận thức mới, trưởng thành thêm lên, lớn lên thêm và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt dân tộc ta tiếp tục phát triển mạnh hơn.

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Chiều 23/9, phát biểu kết luận Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp rất tâm huyết, trách nhiệm; đã phân tích, đánh giá sâu sắc về thực trạng tình hình và nguyên nhân, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ (KHCN). Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ (VPCP) và các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, sớm hoàn thiện và trình ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp về một số định hướng, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường KHCN.

Nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học, chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận...", "Cách mạng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật, với sự phát triển văn hoá của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định, phát triển và ứng dụng KHCN là quốc sách hàng đầu, là một trong 3 đột phá chiến lược, một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thị trường KHCN là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển mạnh mẽ thị trường KHCN là một nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật để phát triển KHCN nói chung và thị trường KHCN nói riêng. Theo đó, thể chế, chính sách phát triển thị trường KHCN từng bước được hoàn thiện. Nguồn cung hàng hoá KHCN tăng đáng kể. Tốc độ tăng giá trị giao dịch hàng hoá KHCN trên thị trường bình quân hằng năm đạt 22%. Kết quả nghiên cứu của các viện, trường, nhà khoa học trở thành hàng hóa được các doanh nghiệp, thị trường đón nhận. Nhu cầu và năng lực tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp ngày càng tăng và được cải thiện. Các đầu mối trung gian thị trường KHCN từng bước được hình thành với hơn 800 tổ chức, trong đó hơn 20 sàn giao dịch công nghệ đã đi vào hoạt động. Công tác xúc tiến thị trường KHCN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng; đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm trì trệ và gây nhiều cản trở hơn cho phát triển thị trường KHCN.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường KHCN thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung sau:

Về quan điểm chung:

(1) Thị trường KHCN là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

(2) Phát triển thị trường KHCN phải lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế, đẩy nhanh tốc độ đổi mới sản phẩm và dịch vụ có độ tích hợp cao về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu và chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

(3) Phát triển của thị trường KHCN cần có chính sách đồng bộ, phù hợp, sự sẵn sàng của các nguồn cung cầu công nghệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng năng lực, uy tín và thương hiệu của các tổ chức trung gian.

(4) Phát triển thị trường KHCN cần được đặt trong bối cảnh và mối quan hệ biện chứng, liên thông, đồng bộ với phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, tài chính và các thị trường khác; gắn kết thị trường trong nước với thị trường toàn cầu và khu vực, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

(5) Phát triển thị trường KHCN phải tuân thủ các quy luật thị trường (quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh (cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, bền vững để giảm giá thành, chất lượng cao, thanh toán thuận lợi).

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nêu rõ:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về thị trường KHCN. Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng và lồng ghép kế hoạch phát triển thị trường KHCN vào kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hằng năm.

Thứ hai, triển khai hiệu quả 2 mục tiêu lớn và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chương trình Phát triển thị trường KHCN quốc gia đến năm 2030 theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

- Thúc đẩy phát triển nguồn cung và cầu của thị trường KHCN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu, trường đại học. Đẩy mạnh kết nối cung cầu, người mua và người bán, sản xuất và tiêu dùng.

- Nâng cao năng lực hoạt động các tổ chức trung gian, nhất là các tổ chức lớn, đa ngành và gắn với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian thuộc khu vực tư nhân. Phát triển mạnh mạng lưới tổ chức trung gian trên cơ sở kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ KHCN tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp với các trung tâm ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN.

- Đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm đã được quy hoạch phê duyệt liên thông với hệ thống các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các tỉnh, thành phố, kết nối với các sàn giao dịch công nghệ khu vực và thế giới.

- Tăng cường xúc tiến thị trường KHCN tại các địa bàn có nhiều nguồn cung công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện môi trường, các thị trường tiềm năng mà Việt Nam có lợi thế thông qua các hiệp định thương mại tự do. Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường KHCN quy mô vùng, quốc gia và quốc tế; quảng bá thị trường KHCN và đổi mới sáng tạo; lồng ghép, phối hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư.

- Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường KHCN. Từng bước liên thông, tích hợp với các nền tảng kỹ thuật số về thị trường KHCN trong nước và quốc tế.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KHCN. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thị trường KHCN và phát triển thị trường KHCN. Phát triển các doanh nghiệp tiên phong trong mua bán công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ nguồn.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối liên thông, tiến tới đồng bộ hóa thị trường KHCN với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính. Đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động nguồn lực xã hội trong phát triển thị trường KHCN.

Thứ tư, tập trung xây dựng và triển khai thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hoá, sớm đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước, từ hợp tác công tư và nghiên cứu của tư nhân vào sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi thông qua các viện nghiên cứu, trường đại học để giải mã, hấp thụ và làm chủ công nghệ, đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Thứ sáu, xây dựng chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu lớn để phát triển trí tuệ nhân tạo. Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái KHCN, thị trường KHCN đồng bộ, toàn diện hơn nữa.

GDP 9 tháng tăng 8,83%, mức tăng cao nhất trong 11 năm qua

Tổng cục Thống kê công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 tăng khá cao với 13,67% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, GDP 9 tháng của năm đã tăng 8,83% so với cùng kỳ và đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, nhờ đó các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong nước đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Cụ thể, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế trong 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99% (đóng góp 4,04%). Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng 9,44% (đóng góp 41,79%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,69% và chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2017 và 2018. Đáng chú ý là sự phục hồi của khu vực dịch vụ với mức tăng 10,57% (đóng góp 54,17%). Trong đó, nhóm ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,24%, vận tải kho bãi tăng 14,2%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 41,7% và hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%.

Như vậy, cơ cấu nền kinh tế 9 tháng ghi nhận khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%, khu vực dịch vụ chiếm 41,31%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%. Về sử dụng GDP 9 tháng, mức tiêu dùng cuối cùng đã tăng 7,26% so với cùng kỳ, đóng góp 44,46% vào tốc đ tăng chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tích lũy tài sản tăng 5,59%, đóng góp 18,46%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng tăng 8,94%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,74%. Trên cơ sở đó, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 37,08%.

Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có lợi thế to lớn để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, với trên 2,4 triệu ha đất nông nghiệp và gần 700.000ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, toàn vùng đã đóng góp 54% sản lượng lúa, cung cấp 90% sản lượng gạo xuất khẩu; 70% lượng thủy sản (gần 100% sản lượng cá tra xuất khẩu; 80% sản lượng tôm, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước) và 36,5% sản lượng trái cây của cả nước. Nông nghiệp ĐBSCL đóng góp cao trong GDP nông nghiệp toàn ngành và GDP vùng. Tuy nhiên, thời gian qua, ĐBSCL cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, các hiện tượng thời tiết cực đoan, việc suy giảm lượng nước ngọt và chất lượng nguồn phù sa. Dự báo các hiện tượng này ngày càng có xu hướng trầm trọng hơn, dẫn đến thiệt hại kinh tế rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và đời sống người dân, về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của vùng. Nhằm nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL, giai đoạn 2021 - 2025 (Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022), với mục tiêu chung: Nâng cao năng lực chủ động áp dụng các biện pháp thích ứng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại nhằm phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

a) 100% hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL được tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về BĐKH và biện pháp thích ứng với BĐKH trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản và diêm nghiệp.

b) Mỗi tỉnh có từ 3 - 5 mô hình hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với BĐKH, kết hợp mô hình kinh tế tuần hoàn để nghiên cứu, học tập và nhân rộng.

c) 100% hợp tác xã nông nghiệp trong các lưu vực hệ thống thủy lợi cống Cái Lớn - Cái Bé áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với BĐKH; bình quân các hợp tác xã trong lưu vực tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp từ 10% trở lên.

d) Hình thành các diễn đàn về kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, chia sẻ thông tin về BĐKH, ứng dụng khoa học, công nghệ, các sáng kiến, kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp thích ứng với BĐKH ở vùng ĐBSCL.

Một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu trên: (1) Truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐKH và biện pháp thích ứng; (2) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực; (3) Thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với BĐKH, liên kết chuỗi giá trị; (4) Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc, theo dõi cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng ở những vùng, khu vực đang chịu sự tác động mạnh của BĐKH và nước biển dâng; cung cấp, chia sẻ thông tin kịp thời cho hợp tác xã nông nghiệp và người dân về môi trường nước tưới, xâm nhập mặn, mức độ mặn ở các cửa sông, kênh rạch để chủ động lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh thích ứng hiệu quả với BĐKH; (5) Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư.

V - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế

Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương khoá X, công tác ngoại giao kinh tế đã có chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế chưa đầy đủ; ngoại giao kinh tế chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển đất nước, chưa gắn kết chặt chẽ với ngoại giao về quốc phòng, an ninh, văn hoá, xã hội để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Quan hệ kinh tế với một số đối tác quan trọng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đan xen lợi ích chưa thật sự sâu sắc và phát huy hiệu quả thực chất; nguồn lực bên ngoài chưa gắn kết với nguồn lực trong nước. Công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về ngoại giao kinh tế có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Hỗ trợ các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế còn bất cập, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tại Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022, Ban Bí thư Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế. Xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đóng vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng cường tiềm lực, sức cạnh tranh và năng lực thích ứng của nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ngoại giao kinh tế cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc, hiệu quả thực chất làm tiêu chí hàng đầu trong triển khai hoạt động ngoại giao kinh tế.

- Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác. Với các đối tác quan trọng, nhất là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện phải chủ động, tích cực tạo lập, hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác, gắn kết chặt chẽ quan hệ chính trị, đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá, giáo dục và khoa học - công nghệ... Tranh thủ tối đa các quan hệ chính trị đối ngoại để thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, qua đó củng cố vững chắc quan hệ với các đối tác, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước. Việc giải quyết vướng mắc trong quan hệ kinh tế với các đối tác phải bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, hài hoà với lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đối tác. Nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò, thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn kinh tế quốc tế và những vấn đề quốc tế có tầm quan trọng chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ động đóng góp vào tiến trình cải tổ, nâng cao hiệu quả các tổ chức quản trị kinh tế toàn cầu; xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế quốc tế.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030. Thực thi và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, chủ động xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện các cam kết, giảm thiểu tối đa thiệt hại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tham gia có chọn lọc các liên kết kinh tế quốc tế; đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do phù hợp với ưu tiên và lợi ích của nước ta. Tích cực vận động, thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc. Chủ động mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác khoa học - công nghệ, thu hút nguồn lực bên ngoài cho nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ; thành lập các trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tham gia hiệu quả vào mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tiếp tục đa phương hoá, đa dạng hoá thị trường, đối tác, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác; chủ động, tích cực tham gia và củng cố vững chắc vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững. Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả viện trợ của Việt Nam cung cấp cho nước ngoài, bảo đảm thống nhất, minh bạch, thiết thực, phù hợp với tiềm lực đất nước, phục vụ các lợi ích an ninh - phát triển và nâng cao vị thế, uy tín đất nước. Khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước làm việc, thường trú; tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

- Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Khuyến khích sự tham gia chủ động, tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và người dân vào hoạt động ngoại giao kinh tế. Tập trung hỗ trợ các ngành, địa phương và doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường quốc tế, tiếp cận các nguồn vốn gắn với công nghệ cao, tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị, sản xuất khu vực và toàn cầu. Hoàn thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp và thị trường trong nước phù hợp với các cam kết và luật pháp quốc tế. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá phương thức, phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại - đầu tư. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đối ngoại trong thẩm định, xử lý vướng mắc các dự án quan trọng có yếu tố nước ngoài hoặc nhạy cảm về đối ngoại.

- Tăng cường theo dõi, nắm chắc, cập nhật kịp thời, hiệu quả thông tin, tình hình kinh tế thế giới; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược về kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm phát triển của các nước, luật pháp và tập quán kinh tế quốc tế, nhạy bén phát hiện các xu hướng, mô hình phát triển mới. Tích cực mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, tư vấn kinh tế quốc tế có uy tín để có nguồn thông tin chính xác, chất lượng phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược về kinh tế. Các bộ, ngành, địa phương cần gắn kết, trao đổi thông tin với người dân, doanh nghiệp để triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tại các diễn đàn kinh tế đa phương. Nâng tầm quan hệ đối ngoại với các chính đảng, các đảng cầm quyền, các tổ chức nhân dân của các nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, tạo thuận lợi cho công tác ngoại giao kinh tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế phối hợp liên ngành trong đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữa ngoại giao kinh tế với ngoại giao văn hoá, quốc phòng - an ninh; giữa song phương và đa phương; giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong triển khai ngoại giao kinh tế.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp về đạo đức, bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực, trình độ, kỹ năng về ngoại giao kinh tế, kinh tế quốc tế, pháp luật quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế... Bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của ngoại giao kinh tế.

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 1740-CV/VPTW ngày 07/9/2021 về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn. và đề cương công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022).

Nội dung xem trên www.doanhnghieptrunguong.vn.

Kế hoạch 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 về việc thực hiện Nghị quyết.

Nội dung Kế hoạch 07-KH/TW được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày âm nhạc Việt Nam

Ngày 23/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 3695-CV/BTGTW về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày âm nhạc Việt Nam.

Nội dung công văn xem tại đây.

Công văn số 957-CV/ĐUK, ngày 23/8/2022 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 224/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ

Ngày 02/8/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo Kết luận số 224/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. 

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc và các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt các nội dung theo Công văn số 957-CV/ĐUK, ngày 23/8/2022 của Đảng uỷ Khối.

Nội dung công văn xem tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

* Download Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10-2022 tại đây..

.
.
.
.