.
.
Sinh hoạt chuyên đề khoa học
Chiều ngày 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay".
.
Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2019
Sáng ngày 16/10, tại Hà Nội Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019 và thảo luận chuyên đề về việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Kỳ họp lần thứ 26, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019
Chiều ngày 18/7/2019, tại tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
.
Kỳ họp lần thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
.
Kỳ họp lần thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức kỳ họp lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Chủ trì buổi họp.
.
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019
Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019; triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
.
Kỳ họp lần thứ 22 Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 06/3/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 14/01/2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
.
.
.
.
.