.
.
Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Chiều 26/4/2023, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác.
.
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023
Ngày 18/4, tại Hà Nội, Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 16/01/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 19/12/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo; Thông báo kết luận số 26-TB/BCĐTW, ngày 23/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...
.
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng và quán triệt những điểm mới Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 3/10, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và quán triệt những điểm mới Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 08/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Ngày 25/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.
.
Hội nghị lần thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 06/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
.
.
.
.
.