.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị; có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đảng bộ, tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp, đơn vị vững mạnh, hiệu quả. Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc (gồm 32 đảng ủy cấp trên cơ sở, 06 đảng ủy cơ sở, 02 đảng ủy cơ quan). Toàn Đảng bộ có 1.463 tổ chức cơ sở đảng (988 đảng bộ cơ sở; 475 chi bộ cơ sở; 5.380 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 224 đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở; và 129.419 đảng viên (trong đó có 41.458 đảng viên mới tiếp nhận theo Quyết định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư).
.
Hội nghị lần thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 14/11/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Ngày 05/10, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Công văn số 1130-CV/UBKTĐUK về tuyên truyền 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).
.
Hội nghị lần thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 18/8/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
Trong 2 ngày (23 - 24/8), tại Thanh Hóa, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.
.
Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 11/7/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Chiều 26/4/2023, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác.
.
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023
Ngày 18/4, tại Hà Nội, Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 16/01/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 19/12/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
.
.
.
.
.