.
.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 08/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Ngày 25/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.
.
Hội nghị lần thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 06/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐUK thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương".
.
Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022).
.
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2022
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn Chương trình số 11-CTr/ĐUK.
.
Những chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Kết luận số 72- KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện Kết luận số 72 - KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị "về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020", 10 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 68 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.
.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng
Ngày 5/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 300-CV/KTĐUK về việc tuyên truyền 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (ngày 16/10/1948 - ngày 16/10/2021). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền để các đảng ủy trực thuộc triển khai, thực hiện.
.
Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn Quy định.
.
.
.
.
.
.