.
.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 68 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.
.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng
Ngày 5/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 300-CV/KTĐUK về việc tuyên truyền 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (ngày 16/10/1948 - ngày 16/10/2021). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền để các đảng ủy trực thuộc triển khai, thực hiện.
.
Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn Quy định.
.
Hội nghị lần thứ 6, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 23/6/2021 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ 5, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ 4, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, sáng 7/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.
.
Hội nghị lần thứ 3, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Kỳ họp lần thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 33, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
.
Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
.
.
.
.
.