.
.
Kỳ họp lần thứ 22 Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 06/3/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 14/01/2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2018
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chù trì Kỳ họp.
.
Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
.
Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2017
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017. Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo.
.
Kỳ họp lần thứ 12, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 31/8/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và triển khai 6 nhiệm vụ tháng cuối năm 2017
Trong các ngày 7-9/7/2017, tại TP.HCM, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí là thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.
.
.
.
.
.
.