.
.
Kỳ họp lần thứ 10, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 30/3/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý II/2017
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2017 và thảo luận chuyên đề "Nắm tình hình, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên".
.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Kỳ họp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối dự và chủ trì buổi họp. Tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối dự và chủ trì Kỳ họp.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2016
Ngày 05/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016. Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Kỳ họp UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối dự và chủ trì. Tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2016
Ngày 6/4/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát quý II/2016. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 3
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ lần 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 1/12/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ngày 4/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.
.
.
.
.
.
.