.
.

Kỳ họp lần thứ 30 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Ba, 21/07/2020|07:49

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 30, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét báo cáo và dự thảo thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với một số đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, thống nhất kết luận 02 nội dung tố cáo nêu không đúng bản chất của sự việc. Đồng thời, cho ý kiến để Đoàn kiểm tra tiếp thu, hoàn thiện trình Thường trực Ủy ban Kiểm tra ký ban hành.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020, phối hợp xây dựng đề án nhân sự ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 báo cáo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

P.V

.
.
.
.