.
.

Kỳ họp lần thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Sáu, 24/05/2019|09:23

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức kỳ họp lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Chủ trì buổi họp.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì buổi họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì buổi họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật Đảng và tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kết luận, Ban thường vụ đảng ủy và UBKT các đảng ủy được kiểm tra còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật đảng và công tác tài chính đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy, ủy ban kiểm tra được kiểm tra rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp lộ trình cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra thống nhất bầu bổ sung đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Phòng nghiệp vụ III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy ban Kiểm tra nhất trí: xin chủ trương kiện toàn lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, từ nguồn tại chỗ, có trong quy hoạch và bổ sung cán bộ cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối từ nguồn cán bộ trong các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; kế hoạch, nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 trong Đảng bộ Khối.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc chủ động và tham mưu thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 gửi về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đúng quy định, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

PV

.
.
.
.