.
.

Kỳ họp lần thứ 31,32 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 19/08/2020|17:40

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức kỳ họp lần thứ 31,32 nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì; tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp lần thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét báo cáo và dự thảo thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và giải quyết tố cáo đối với một số đồng chí thuộc Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Sau khi nghe Đoàn Kiểm tra số 2523 và 2535 báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thảo luận và cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề nghị Đoàn Kiểm tra tiếp thu các ý kiến của thành viên Ủy ban, hoàn thiện Báo cáo và Thông báo kết luận giải quyết tố cáo.

Tại Kỳ họp lần thứ 32, Ủy ban Kiểm ra Đảng ủy Khối đã xem xét báo cáo kết quả kiểm điểm đối với một số đồng chí thuộc Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Sau khi nghe Báo cáo của Đoàn Kiểm tra 2535, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận và bỏ phiếu kín thống nhất không kỷ luật, yêu cầu các đồng chí trên kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc về việc thực hiện trách nhiệm liên quan đến khuyết điểm của Chi bộ Cơ quan Văn phòng Công đoàn Dệt may Việt Nam.

P.V

.
.
.
.