.
.

Hội nghị lần thứ 5, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Sáu, 11/06/2021|17:30

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn Kiểm tra số 45-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh các nội dung về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; công tác tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối của Đoàn Kiểm tra số 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Ủy ban Kiểm tra giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo hoàn thiện Biên bản Hội nghị gửi Đoàn Kiểm tra số 45-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

P.V

.
.
.
.