.
.

Sức lan tỏa từ Cuộc vận động lớn

Thứ Ba, 17/01/2017|15:13

Trong giai đoạn 2009 - 2016, thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương "Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau"; trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có hàng nghìn công trình, sản phẩm mới bằng sức lao động, máy móc, thiết bị, nguyên liệu trong nước, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng trong quá trình đầu tư mua sắm. Đây là thành quả của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW trên tiến trình hội nhập quốc tế, là cơ sở để doanh nghiệp Việt và hàng Việt từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và thế giới, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của trên 1 triệu lao động trong Khối.

.

 

.
.
.
.