.
.

Đảng bộ Vinataba quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Năm, 24/06/2021|14:27

Trong 2 ngày  21 và 22/6, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị triển khai với hình thức trực tuyến đến 1.300 cán bộ, đảng viên tại 115 điểm cầu, từ điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty tới các điểm cầu tại các đảng bộ/chi bộ trực thuộc, các phòng ban cơ quan Tổng công ty cũng như các phòng ban, phân xưởng sản xuất, các chi nhánh của các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba trực tiếp quán triệt hết sức sâu sắc và rõ nét tinh thần cũng như những nội dung trọng tâm đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua với 5 chuyên đề chính.
Đảng ủy Vinataba tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đảng ủy Vinataba tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tiếp đó, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực,Thành viên HĐTV Tổng công ty Vinataba quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn kinh tế-xã hội; phù hợp điều kiện thực tế của Tổng công ty và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.
Theo đó, Vinataba phấn đấu hằng năm Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%/năm; kết nạp bình quân 60 đảng viên/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 2%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 2%/năm…
Hội nghị cũng nhấn mạnh, sau Hội nghị học tập, quán triệt cấp Đảng bộ Tổng công ty, các Bí thư đảng ủy, chi ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chủ trì tiến hành tổ chức thảo luận, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị. Yêu cầu từng cán bộ, đảng viên viết thu hoạch đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của đơn vị, của Tổng công ty trong thời gian tới.
 
Với tinh thần nỗ lực vượt khó, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt hệ thống các chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Linh Đan (Theo Chinhphu.vn)

 

.
.
.
.