.
.

PVN: Gia tăng trữ lượng 10-15 triệu tấn quy dầu/năm giai đoạn 2019-2020

Thứ Bảy, 16/03/2019|17:51

Ngày 14/3, tại TP. Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019.

Sau khi khái quát đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, các đại biểu dự hội nghị đã nhìn nhận về những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019 cũng như định hướng nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm bảo đảm hoàn thành kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí trong những năm tiếp theo.
Năm 2018, PVN đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch thăm dò, khai thác, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12,34 triệu tấn quy dầu. Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu và giữ ở mức thấp trong một thời gian dài như các năm vừa qua, việc đạt được những kết quả về thăm dò, khai thác trong năm 2018 là nỗ lực rất lớn của các tập thể, cá nhân, đơn vị làm việc trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và các lĩnh vực phụ trợ khác của PVN.
Giàn khai thác dầu khí Hải Thạch - Dự án Biển Đông 01
Giàn khai thác dầu khí Hải Thạch - Dự án Biển Đông 01
Hội nghị xác định mục tiêu gia tăng trữ lượng trong nước giai đoạn 2019-2020 từ 10-15 triệu tấn quy dầu/năm và những năm tiếp theo là thách thức trong bối cảnh nguồn đầu tư từ các công ty dầu khí nước ngoài vào Việt Nam chưa phục hồi. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác tại các mỏ hiện đang suy giảm khá nhanh, phần lớn các mỏ đã phát hiện là các mỏ nhỏ, vì vậy việc tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò để gia tăng trữ lượng đưa vào phát triển khai thác với mục tiêu duy trì sản lượng dầu khí trong nước là yếu tố rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của PVN.
 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, vấn đề cấp bách được nhiều đại biểu đề nghị là cơ quan thẩm quyền sớm xem xét sửa đổi Luật Dầu khí theo hướng khuyến khích, thu hút đầu tư trong điều kiện tiềm năng dầu khí còn lại hạn chế, hoạt động tìm kiếm, thăm dò rủi ro, đồng thời với đó là cơ chế chính sách phù hợp để có thể phát triển các mỏ nhỏ cận biên.
 
Linh Đan (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.