.
.

PV GAS bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng mới

Thứ Năm, 25/07/2019|09:18

Ngày 23/7, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ông Nguyễn Công Luận, Trưởng Ban Tài chính giữ chức Kế toán trưởng Tổng Công ty
Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ông Nguyễn Công Luận, Trưởng Ban Tài chính giữ chức Kế toán trưởng Tổng Công ty
Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị PV GAS đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ông Nguyễn Công Luận, Trưởng Ban Tài chính giữ chức Kế toán trưởng Tổng Công ty.
Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS Nguyễn Sinh Khang cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng Công ty trong tình hình hiện nay, đặc biệt là việc kiện toàn đội ngũ cán bộ trong Ban điều hành để hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc bổ nhiệm chính là sự đánh giá và ghi nhận của Tổng Công ty với những đóng góp của các cán bộ trẻ vào sự phát triển chung.  
 
"Vì vậy, trên cương vị trọng trách mới được giao, Tổng Công ty mong rằng các cán bộ hãy phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm nắm bắt công việc kịp thời, không để các nhiệm vụ được phân công triển khai không gián đoạn”, ông Nguyễn Sinh Khang nói.
 
Minh Thi (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.