.
.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Thứ Ba, 22/01/2019|13:53

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.
Về phía Đảng ủy BHTGVN, có các đồng chí: Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy cùng đại diện các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nêu rõ: Năm 2018, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có ảnh hưởng, tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm tiền gửi à Việt Nam vẫn luôn bám sát mục tiêu mà Đảng và Chính phủ giao cho, triển khai có hiệu quả các chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền, góp phần tích cực vào việc phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra ở một số hoạt động như: Tổng số phí bảo hiểm tiền gửi thu được đạt 100,7% kế hoạch; số tiền đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi đạt 102,3% kế hoạch; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động được Ngân hàng Nhà nước giao (doanh thu đạt 101,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 128,1% kế hoạch).
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khoá XII của Đảng bằng phương pháp trực tuyến đến các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả với số lượng đảng viên tham gia đạt từ 96% trở lên. Sau học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy đảng, người đứng đầu tổ chức đảng và đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết.
Đảng ủy BHTGVN luôn quan tâm chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và giác ngộ lý tưởng của đội ngũ, cán bộ đảng viên trong chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng như chuyên đề năm 2018 của Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được duy trì đều đặn và đổi mới về nội dung; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ đã gắn nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị theo chuyên đề hằng năm.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Năm 2018, Đảng ủy BHTGVN đã xét duyệt và cử 24 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 9 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 10 đồng chí tham gia lớp Trung cấp và Cao cấp lý luận chính trị; kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng; đề nghị xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên. Thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá cán bộ, viên chức; cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; triển khai thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt đây là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và năm 2018. Đảng ủy cũng đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra các tồn tại, khuyết điểm, đồng thời yêu cầu xử lý, khắc phục, rút kinh nghiệm để thực hiện đúng chức năng của tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm không có tổ chức đảng nào vi phạm phải xem xét, xử lý và thi hành kỷ luật đảng.

Đảng ủy BHTGVN đã thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và định hướng của việc thực hiện công tác dân vận trong tình hình hiện nay; tiếp tục duy trì thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện và chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ, gia đình chính sách.

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Các chế độ, chính sách của Nhà nước, quy định của BHTGVN liên quan đến người lao động đều được công khai, dân chủ, minh bạch đã tạo động lực khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu kết luận 
Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng ủy BHTGVN. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo các mặt công tác xây dựng đảng đạt được những kết quả tích cực; công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng ngày càng đồng bộ, hiệu quả; việc thực hiện các chỉ tiêu công tác năm của các đơn vị trong Khối đạt kết quả tích cực, 29/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối sản xuất, kinh doanh có lãi. Những kết quả tích cực đạt được của Đảng ủy Khối có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ BHTGVN. Trong năm qua, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chị bộ trực thuộc, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019, đồng chí đề nghị, Đảng bộ BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương cũng như của Đảng ủy Khối, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện tốt Quy định số 14 của BTV Đảng ủy Khối “về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 của BCH TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, kịp thời giáo dục, chấn chỉnh những biểu hiện tư tưởng còn lệch lạc, giữ vững ổn định chính trị trong toàn Cơ quan.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ BHTGVN
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Huy hiệu 
30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ BHTGVN.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý. Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống ngân hàng. Thực hiện việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 17 của BTCTW. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; thực hiện nghiêm Chỉ thị 07 của Đảng ủy Khối về “tăng cường công tác phát triển đảng viên”. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí cho rằng, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 theo hướng tăng cường số cuộc kiểm tra với trọng tâm kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 2 đồng chí
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu và Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 2 đồng chí.

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BHTGVN nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng và tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 1 đảng viên và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 2 đồng chí của Đảng ủy BHTGVN. Ngoài ra, Đảng ủy BHTGVN tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục và năm 2018.

Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ BHTGVN nhận Giấy khen của Đảng ủy BNTGVH vì có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ BHTGVN nhận Giấy khen của Đảng ủy BNTGVH vì có 
thành tích xuất sắc trong năm 2018.

 P.V

 

.
.
.
.