.
.
Cùng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trên địa bàn đứng chân, những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Công ty Thủy điện Ialy thường xuyên củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Công ty đã tham gia cùng các địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, dân tộc và đặt công tác dân tộc trong mối quan hệ gắn bó với chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của cả nước.
.
Dân vận khéo - kinh nghiệm quý báu của Ban quản lý Dự án điện 1
Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt tại Quyết định đầu tư số 400/QĐ-EVN ngày 30/3/2021. Dự án được khởi công vào ngày 28/11/2021, dự kiến đóng điện vào tháng 12/2022. Để đảm bảo tiến độ của dự án, ngay từ thời điểm đầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 chú trọng và chỉ đạo quyết liệt theo hướng tập trung triển khai đồng bộ và đi trước một bước.
.
Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1: Những dấu ấn quan trọng
Được thành lập ngày 11/9/2017, sự ra đời của Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 (TTDVKT1) thuộc Đảng ủy Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng chất lượng dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện
Thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa các nhà máy điện trong toàn hệ thống.
.
Thực hiện tốt sứ mệnh đảm bảo an toàn vùng hạ du và an ninh năng lượng quốc gia
Sự phát triển của hệ thống thủy điện đã làm thay đổi cuộc sống người dân và nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam nhưng cũng đặt ra những tiềm ẩn về các thảm họa do vỡ đập và hệ lụy của sự phát triển nóng các hồ chứa đập thủy điện. Ngày 20/4/2021, Công ty Thủy điện Sơn La (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã thành lập Trung tâm kiểm soát An toàn công trình trên bậc thang Sông Đà (Trung tâm KSAT). Trung tâm đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vùng hạ du, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
.
Tuổi trẻ Thủy điện Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Công ty thủy điện Sơn La, lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị, Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La đã và đang tích cực thi đua lập thành tích cụ thể, thiết thực trên các mặt hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
.
Một số giải pháp trong xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", quyết định sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng. Để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, người cán bộ phải hội đủ 2 yếu tố: đức và tài, ở đó đức là gốc, là nền tảng. Như vậy, đạo đức chính là "cái gốc của mọi cái gốc".
.
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Trong 15 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành tổ chức đảng tiêu biểu trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
EVN thực hiện tốt sứ mệnh đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
Ngày 8/10/2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sáp nhập tổ chức đảng của Cơ quan Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong suốt hành trình 15 năm năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, sát sao, kịp thời toàn diện để EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nỗ lực thực hiện cương lĩnh điện khí hoá góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường
Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến ngành Điện và công nhân viên ngành Điện. Tình cảm của Bác đối với ngành Điện mãi mãi là tài sản tinh thần thiêng liêng và vô giá đối với mỗi cán bộ công nhân viên ngành Điện. Những lời căn dặn của Bác khi đến thăm CBCNV ngành Điện năm xưa chính là kim chỉ nam, là động lực để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không ngừng vươn lên, xây dựng và phát triển ngành Điện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
.
.
.
.
.
.