.
.
EVN kiến nghị các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tận dụng lấy nước tối đa từ các hồ thủy điện để phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024
Căn cứ văn bản số 8128/TB-BNN-TL, ngày 10/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; theo đó, thời gian lấy nước gồm 02 đợt với tổng cộng 12 ngày. Cụ thể đợt 1: từ 0h ngày 23/01 đến 24h ngày 30/01/2024 (8 ngày); đợt 2: từ 0h ngày 18/02 đến 24h ngày 21/02/2024 (4 ngày).
.
Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản suất kinh doanh năm 2024
Ngày 02/01/2024, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
.
EVN và 6 đơn vị thành viên được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB+
Một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - Fitch Ratings đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (Long-term Issuer Default Ratings - IDR) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 6 đơn vị thành viên từ "BB" thành "BB+" (Triển vọng ổn định).
.
Tiếp tục xuất hiện trang Website giả mạo thương hiệu EVN
Gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang website giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN có địa chỉ: http://www.tietkiemdienxanh.com. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin khẳng định trang web tại địa chỉ http://www.tietkiemdienxanh.com hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN.
.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam.
.
Tạ Minh Hiện - đảng viên nhiệt huyết, gương mẫu của Đảng bộ Truyền tải điện miền Tây 2
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy "Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân", đó là phương châm phấn đấu và học tập của đảng viên trong Đảng bộ bộ phận Truyền Tải điện miền Tây 2. Với Chi bộ Quản lý vận hành trạm thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 2 thì đồng chí Tạ Minh Hiện nổi bật là một Đảng viên nhiệt huyết và gương mẫu.
.
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm theo lời Bác
Luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đến thăm ngành Điện cách đây gần 70 năm là "phải đoàn kết, thi đua, tiết kiệm", trong những năm qua, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn đoàn kết thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đến nay hệ thống truyền tải điện Việt Nam lớn mạnh tự hào "sánh vai với các cường quốc năm châu".
.
Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Cơ hội và thách thức
Thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên hải đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách toàn diện, đồng bộ với chuyển đổi số của doanh nghiệp theo hướng tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý điều hành.
.
Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Cơ hội và thách thức
Nghiên cứu khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những nội dung cơ bản của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất. Nhận thức đúng vai trò của công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
.
Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Cơ hội và thách thức
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành điện. Việc ứng dụng các giải pháp, các công nghệ tiên tiến sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hoá sản xuất, giảm chi phí. Nhận thấy tầm quan trọng này, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đặc biệt chú trọng chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty triển khai nhiều giải pháp về phần mềm chuyển đổi số góp phần giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong vấn đề quản lý sản xuất.
.
.
.
.
.
.