.
.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị - Kinh nghiệm từ Vietcombank
Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị của các nước và đặt nền kinh tế chung của toàn cầu trước những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ.
.
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XI VỀ PHÁT TRIỂN KHCN: ĐỘNG LỰC GIÚP EVN CHUYỂN ĐỔI SỐ MẠNH MẼ
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cụ thể hóa Nghị quyết này bằng những chương trình hành động thiết thực, với những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế.
.
VietNam Post với định hướng phát triển hạ tầng bưu chính hiện đại, hiệu quả và tiện ích cho người dân
VietNam Post với định hướng phát triển hạ tầng bưu chính hiện đại, hiệu quả và tiện ích cho người dân
.
Cho vay vốn nước ngoài góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ
Nhìn lại 15 năm quá trình thực hiện nghiệp vụ cho vay vốn nước ngoài, Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam, được Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ là cơ quan kiểm soát chi vốn ODA cho vay và là một đầu mối quan trọng tham gia tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế về thu hút, quản lý, thẩm định, cho vay và giải ngân vốn ODA.
.
Dĩ bất biến - ứng vạn biến
Dĩ bất biến - ứng vạn biến
.
Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020
Trong tiến trình cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2015. Sau 5 năm, Chi nhánh được củng cố và phát triển đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước trên bốn địa bàn kinh tế gồm: Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và Tỉnh Sóc Trăng.
.
Ngày 02/10/2020, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT lần 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được đề ra.
.
Bệnh viên quốc tế Phương Châu vươn tầm trong hệ thống y tế tại Đồng bằng sông Cửu Long
Bệnh viện quốc tế Phương Châu có tiền thân là bệnh viện phụ sản với quy mô 200 giường. Sau 10 năm hoạt động và phát triển, Bệnh viện đã mở rộng thêm các chuyên khoa Nhi - Sơ sinh, Hiếm muộn, Thẩm mỹ, Đa khoa, mở thêm 02 chi nhánh tại thành phố Sa Đéc, và thành phố Sóc Trăng để đáp ứng đầy đủ hơn cho nhu cầu khám chữa bệnh của khách hàng trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng các khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
.
Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới về quản trị và nguồn nhân lực
Thời gian qua, Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Hudland đã có nhiều giải pháp đột phá trong công tác cán bộ, chỉ đạo chuyên môn xây dựng các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, trong quản trị doanh nghiệp. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc điều hành, từng bước đổi mới tư duy của cán bộ, dần loại bỏ tư tưởng thụ động, chuyển sang chủ động, kiến tạo, sáng tạo",...
.
Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị cũng như sức khỏe, đời sống người lao động. Thời gian qua, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.
.
.
.
.
.
.