.
.
Kế hoạch của Đảng ủy Khối tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019
Ngày 19/4/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoach số 71-KH/ĐUK "Kế hoạch Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019. Toàn văn Kế hoạch như sau:
.
Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2019 Ban hành kèm theo Kế hoạch số 189 -KH/BTCTW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương.
.
Ngày 25-02-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 189 - KH//BTCTW về việc Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019.
.
Nhiều điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019
Sáng 26/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức thông tin tới các cơ quan báo chí về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV- năm 2019.
.
Trao giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018
Tối 25/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Lễ trao giải.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Chủ động thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TƯ về công tác dân vận
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" (gọi tắt là Nghị quyết 25) đã có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", công tác xây dựng đội ngũ trí thức ở nước ta nói chung và trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng đã có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong tình hình mới.
.
Kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018
Ngày 3/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.
.
Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).
.
Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018
Ngày 19/3/2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018.
.
.
.
.
.
.