.
.

Bưu điện Việt Nam - cánh tay nối dài trong cải cách hành chính

Thứ Tư, 30/10/2019|10:20

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cung ứng dịch vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

.
 
Ban Tuyên giáo - Truyền thông VNPost

 

.
.
.
.