.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Nơi 3 lần được đón Bác về thăm

Chủ Nhật, 15/11/2020|17:12

Hòa chung những tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty Thuốc lá Thăng Long - đơn vị vinh dự ba lần đón Bác về thăm, vẫn luôn khắc ghi lời Bác đã căn dặn: "Phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết giữa cán bộ và công nhân, phải mở rộng các phong trào thi đua giữa các cá nhân và các bộ phận sản xuất; cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tập thể, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; phải giữ vững kỷ luật lao động. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên lao động phải gương mẫu về mọi mặt, lãnh đạo tốt phong trào thi đua sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao cho". 

Nhà máy Thuốc lá Thăng Long (nay là Công ty Thuốc lá Thăng Long) ra đời năm 1956 trong bối cảnh sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn và tin cậy cho miền Nam kiên cường đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Là một đơn vị có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, có bề dày truyền thống, Công ty Thuốc lá Thăng Long luôn tự hào là địa điểm lưu niệm ba lần được Bác Hồ tới thăm.

Ngày 24/2/1959, một niềm vui vô hạn đã đến với mọi người. Bác Hồ đến thăm! Trong buổi gặp mặt cán bộ công nhân Bác căn dặn: Các cán bộ công nhân trên công trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ nhà nước, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho. Người còn căn dặn: … Các đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động, cán bộ phải gương mẫu về mọi mặt, lãnh đạo cho tốt phong trào sản xuất.

Những lời căn dặn của Người đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi cán bộ công nhân nhà máy, trở thành nguồn động viên to lớn để mọi người cùng phấn đấu đẩy nhanh hơn nữa tốc độ sản xuất.

Ngày 23/5/1960, cán bộ và công nhân nhà máy lại vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dịp Người về dự lễ cắt băng khánh thành khu công nghiệp Cao – Xà – Lá. Sau đó, ngày 17/6/1960, Người lại cùng Ngài Hátgi Lêsi, Chủ tịch Nước Cộng hòa nhân dân Anbani đến thăm khu công nghiệp, trong đó có nhà máy thuốc lá Thăng Long. Trong hai lần về thăm này, Người căn dặn: Phải lao động tốt, thi đua tốt, thực hành tiết kiệm tốt. Những lời dạy bảo của Người đã được toàn thể cán bộ, công nhân Khu công nghiệp Cao – Xà – Lá ghi nhớ và quyết tâm phấn đấu thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ngài H.Gilêsi – Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Albani và phu nhân thăm nhà máy thuốc lá Thăng Long ngày 17/06/1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ngài H.Gilêsi – Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Albani và phu nhân thăm nhà máy thuốc lá Thăng Long ngày 17/06/1960. Ảnh tư liệu.

Trong sáu thập kỷ qua, Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lan tỏa tới các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Thuốc lá Thăng Long, trở thành tư tưởng hành động cho các phong trào thi đua và cho tới hôm nay, Lời căn dặn của Bác vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục đồng hành, khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty hăng hái thi đua, đưa thương hiệu Thăng Long vươn tới những tầm cao mới.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị Khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  trọng tâm là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm… với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,  xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;  tổ chức học tập, quán triệt và đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ các chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”; học tập các nội dung trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động. Tổ chức thăm quan nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu di tích lịch sử Đá Chông, quê Bác Nam Đàn - Nghệ An, trường Dục Thanh... bằng những giá trị thực tiễn và lịch sử giúp cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, tạo đư­ợc sự chuyển biến tích cực về rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh, tác phong làm việc công nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Đảng ủy lãnh đạo chủ động vượt mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững là đơn vị dẫn đầu toàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập của CBCNVC; vị thế, uy tín, thương hiệu của Công ty tiếp tục được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế; quản lý sử dụng vốn có hiệu quả, đóng góp vào ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,81%/năm, vượt 1,81% so với Nghị quyết, năm 2019 doanh thu đạt 5.277 tỷ đồng; Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 8,67%/năm, vượt 2,67 % so với Nghị quyết, năm 2019, nộp ngân sách đạt 3.604 tỷ đồng; Lợi nhuận thực hiện tăng 1%/năm; thu nhập bình của người lao động 21,3 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện qua các phong trào thi đua, cụ thể: trong 5 năm, phong trào lao động giỏi có trên 140 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng/năm; công tác thực hành tiết kiệm được quán triệt tới từng tổ sản xuất thực hiện giảm tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết kiệm sử dụng điện… giá trị thực hiện trên 10 tỷ đồng/năm. Phong trào thanh niên làm theo lời Bác, đồng hành vì cộng động với các hoạt động hiến máu tình nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo tại Hà Quảng - Cao Bằng, các hoạt động bảo vệ môi trường; các hoạt động xã hội từ thiện phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa tại huyên nghèo Bác Ái - Ninh Thuận, ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai, lũ lụt… được thực hiện thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện lời dạy của Người: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy Công ty luôn giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng không ngừng được đổi mới, tăng cường bám sát thực tế, chú trọng bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng trên mọi lĩnh vực sản xuất công tác. Để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy các cấp kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện nêu gương của cán bộ chủ chốt mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi công việc; thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Định kỳ hàng năm, Đảng ủy tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp đã khen thưởng 7 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến; 01 tập thể và 01 cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng; Đảng bộ Công ty luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”. Năm 2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”. Tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tặng Giấy khen Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Với truyền thống đơn vị vinh dự được 3 lần Bác về thăm, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Thuốc lá Thăng Long nguyện không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 20202025, đưa Công ty phát triển bền vững.

Chi bộ Dân Đảng - Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Thăng Long

.
.
.
.