.
.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Thứ Hai, 06/04/2015|11:26

Ngày 27/3/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra Chính phủ…; các Đảng ủy trực thuộc Khối, các đồng chí thành viên, tổ giúp việc tiểu ban Văn kiện, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị .
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị .

Sau khi nghe đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thay mặt tổ giúp việc tiểu ban Văn kiện, báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải… đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo, tập trung vào các vấn đề: Tiêu đề của Báo cáo chính trị, cũng là chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ tới. Bố cục, kết cấu, nội dung Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối cần bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ cũng như các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ủy Khối; các chỉ số trong dự thảo Báo cáo nên có sự so sánh với chỉ số gốc để đưa ra số liệu, giá trị gia tăng hợp lý; cần làm sâu sắc hơn những điểm mới, nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện công bằng xã hội và tiến bộ xã hội của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ nội dung nhận định tình hình, bối cảnh quốc tế và trong nước, nhấn mạnh yêu cầu hội nhập sâu rộng với kinhh tế khu vực và thế giới. Trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp và những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực… của doanh nghiệp nhà nước cũng như vai trò, vị trí của Đảng ủy Khối trong giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã tiếp thu các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Thanh Tùng

.
.
.
.