.
.

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 13/04/2015|08:08

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 19, thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, đề án quan trọng: Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II; phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ Khối và Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015 của Đảng bộ Khối.

Việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến 3 lần, BCH Đảng bộ Khối cho ý kiến lần 1 về đề cương và lần 2 tại kỳ họp thứ 18; tiểu ban văn kiện cho ý kiến nhiều lần. Đảng ủy Khối đã tổ chức 1 Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối và 1 Hội nghị các ban, bộ, ngành Trung ương để lấy ý kiến góp ý dự thảo. Tổ biên tập đã họp nhiều lần để tiếp thu, bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến tại Hội nghị.

Tại kỳ họp lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chia thành 4 tổ tiếp tục thảo luận và cho ý kiến vào toàn văn dự thảo Báo cáo. Đã có 45 lượt ý kiến của các đại biểu thảo luận tại tổ, tập trung vào các nội dung: tiêu đề báo cáo và chủ đề Đại hội; bố cục báo cáo; đặc biệt là về đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2010 - 2015, đi sâu làm rõ những kết quả đạt được trong lãnh đạo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm sau 1 nhiệm kỳ Đại hội. Các đại biểu cũng đã phân tích, dự báo bối cảnh quốc tế cũng như tình hình kinh tế-xã hội nước ta trong giai đoạn 2015 - 2020, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua để góp ý vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với dự thảo phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu cho rằng, cùng với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần chú trọng đến yếu tố hợp lý về số lượng,UVBCH các Đảng bộ trực thuộc, nhất là những đơn vị lớn, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế đất nước.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu và xem xét ban hành Dự thảo Báo cáo Chính trị để xin ý kiến tại Đại hội Đảng bộ các đơn vị trực thuộc; đồng thời tiến hành các quy trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II; Ban hành Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015 của Đảng bộ Khối.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và những quý còn lại của năm 2015, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II và kế hoạch công tác năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chủ động chuẩn bị hội nhập cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay cũng như thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết; chú trọng triển khai thực hiện các Bộ luật sửa đổi có hiệu lực trong năm nay liên quan đến doanh nghiệp. Quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội gắn với nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội. Chỉ đạo chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị; bảo đảm an toàn Đại hội đảng bộ các cấp.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường cũng đã giao Ban Tuyên giáo, các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các Đảng ủy trực thuộc triển khai Kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 23/3/2015 của Đảng ủy Khối về phát động phong trào thi đua, vinh danh các công trình, sản phẩm chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Thanh Tùng – Lan Hương

.
.
.
.