.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Năm, 01/12/2016|14:49

Ngày 30/11, tại các điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW: Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công cùng gần 1.200 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; báo cáo viên Đảng ủy Khối; toàn thể đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối; Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch, thành viên HĐQT/HĐTV, Ban Tổng giám đốc/điều hành; kế toán trưởng, kiểm soát viên, trưởng, phó Ban xây dựng Đảng, chánh, phó Văn phòng các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng - Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng - Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài; coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Khối về.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Khối DNTW.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức đảng, bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tập trung quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW đến tất cả đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng và tiến độ, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng - Hà Nội.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng - Hà Nội.

Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề nổi cộm của từng đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tự mình học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức để nêu gương, lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả.

PGS.TS Phạm Ngọc Anh -
PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, người lao động phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; nâng cao trách nhiệm, đạo đức, tính gương mẫu, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết chống các biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa", quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. Trước mắt, triển khai kịp thời và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến và xử lý vi phạm theo Điều lệ Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05/CT-TW; Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 16-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP. HCM
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP. HCM

P.V

.
.
.
.