.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Hai, 17/07/2017|16:54

Trong hai ngày (13,14/7), tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiến hành kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện quy trình và danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020, giới thiệu quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017; dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tờ trình về Đề án “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW đến năm 2020”. Bỏ phiếu thực hiện bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

P.V

.
.
.
.