.
.

Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và triển khai 6 nhiệm vụ tháng cuối năm 2017

Thứ Hai, 10/07/2017|18:19

Trong các ngày 7-9/7/2017, tại TP.HCM, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí là thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm cho biết: Thời gian qua, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và điều chỉnh đối tượng kịp thời do yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn UBKT; triển khai thực hiện được một số cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy theo chương trình năm 2017. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo quy định. UBKT Đảng ủy Khối và UBKT các đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cấp ủy xây dựng báo cáo, các phụ lục và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT để phục vụ đoàn kiểm tra theo Quyết định số 420-QĐ/UBKTTW của UBKT Trung ương.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và phát biểu tại Hội nghị

UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện có kết quả nhiệm vụ cấp ủy giao trong việc xây dựng các quy định, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị và công tác cán bộ. Đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chú trọng nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã có chuyển biến tích cực, UBKT Đảng ủy Khối và một số đơn vị đã nắm tình hình và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu năm, từng bước khắc phục tồn tại được Đoàn Kiểm tra số 420 của UBKT Trung ương chỉ ra.

Công tác thi đua khen thưởng và đào tạo, tập huấn được quan tâm; tổ chức hướng dẫn, thảo luận chuyên đề về “năm tình hình, phát hiện và xác định dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên” giúp UBKT, cán bộ kiểm tra nắm vững quy định, hướng dẫn thực hiện tốt bước chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đã đi vào nền nếp, UBKT các cấp đã quan tâm hơn trong việc nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Qua thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, 6 tháng đầu năm 2017, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối vẫn còn tồn tại, hạn chế. Một số UBKT tham mưu cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; có chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT chưa xác định rõ hình thức và đối tượng kiểm tra, giám sát. Hiệu quả hoạt động của một số cơ quan UBKT các đảng ủy trực thuộc còn chưa cao; một số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chưa bảo đảm quy trình, chất lượng; chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; việc năm tình hình, phát hiện và xác định để kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa kịp thời, chưa tập trung kiểm tra về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế,…

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2017, UBKT các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cụ thể, tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên, ủy viên UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các đảng ủy trực thuộc; kiện toàn UBKT, bổ sung cán bộ cho Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối. Tiếp tục hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định; nắm bắt, trao đổi thông tin và xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở cũng như đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền; tham mưu giúp cấp ủy phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát,…

Cùng ngày, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và quán triệt những nội dung mới trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn chuyên đề kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thảo luận, giải đáp các đề xuất, nội dung cần làm rõ.

Nhân dịp này, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chương trình Về nguồn tại Côn Đảo. Tại đây, đoàn dâng hương, hoa và kính cẩn nghiêng mình trước hàng vạn anh linh các bậc tiền nhân, những anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ Quốc đã vĩnh viễn nằm xuống nơi này.

Qua chương trình này, nhằm nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, phấn đấu trở thành người cán bộ, người công dân có ích cho xã hội, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền Biển, Đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương
Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương
Đoàn thăm quan một số di tích lịch sử tại Côn Đảo
Đoàn đi thăm quan một số di tích lịch sử tại Côn Đảo

P.V

.
.
.
.