.
.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Triển khai các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Thứ Sáu, 20/04/2018|16:22

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, tập thể lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối và văn phòng các Ban xây dựng Đảng cùng các đồng chí cán bộ được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng Đề án số 04 – ĐA/ĐUK, ngày 05/4/2018 về chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn phòng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối về Văn phòng Đảng ủy Khối và công tác cán bộ của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Tấn Công trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.
Đồng chí Phạm Tấn Công trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kết thúc hoạt động văn phòng của các ban xây dựng Đảng; quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 12 đồng chí cán bộ các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 12 cán bộ các ban, đơn vị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, việc xây dựng và triển khai Đề án về công tác tổ chức và cán bộ cho thấy tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Đảng ủy Khối trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các ban, đơn vị và Văn phòng Đảng ủy Khối khẩn trương bàn giao công việc; kiện toàn tổ chức; bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, chức năng, nhiệm vụ và các công tác chuẩn bị để chính thức đi vào hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ mới từ ngày 2/5/2018.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn và tin tưởng, các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, điều động sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, phát huy những điểm mạnh, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả./.

P.V

 

.
.
.
.