.
.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 03/05/2018|15:52

Thực hiện chương trình toàn khóa và chương trình công tác năm 2018, ngày 27/4, tại Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 12, đánh giá kết quả công tác quý I/2018, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018 và cho ý kiến về một số nội dung khác. Các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng TW Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các đảng ủy trực thuộc không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Báo cáo do đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tại Hội nghị cho biết, quý I/2018 các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm túc, nền nếp các mặt công tác xây dựng Đảng. Triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trọng tâm là thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, cán bộ, hợp nhất văn phòng các ban xây dựng Đảng cơ quan Đảng ủy Khối về Văn phòng Đảng ủy Khối; triển khai công tác chuẩn bị kế hoạch thực hiện hợp nhất các ban xây dựng đảng với các phòng ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng tại doanh nghiệp. Thực hiện đánh giá cán bộ năm 2017, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý năm 2018; tập trung kiện toàn cán bộ chủ chốt ở các vị trí khuyết thiếu và công tác cán bộ khi chuyển hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, góp phần tăng cường kỷ luật trong đảng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của Đảng ủy Khối để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng duy trì sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, lợi nhuận toàn Khối tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017; tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp; quan tâm chăm lo Tết cho người lao động vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng tại các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: Cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp đối với một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đặc thù; tăng cường phối hợp thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng khen thưởng bậc cao đối với cả nhân cho đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Thanh Khê - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng khen thưởng bậc cao đối với cả nhân cho đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Thanh Khê - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, quý II/2018, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và các chương trình công tác của cấp ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng các giải pháp tập trung đẩy mạnh thực hiện những mặt công tác còn hạn chế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác cơ cấu lại doanh nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh hợp tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý chi phí, quản trị doanh nghiệp trong điều kiện phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối DNTW, nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chú trọng thực hiện công tác cán bộ đảm bảo kịp thời, chất lượng và ổn định. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường công tác truyền thông đến với cộng đồng xã hội trên cơ sở công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

 

.
.
.
.