.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 2/2020

Chủ Nhật, 01/03/2020|23:51

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 2/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đề cương kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy Khối năm 2020; Tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các các chức danh chủ chốt trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo về việc các đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung khác.

P.V

.
.
.
.