.
.

Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án, Nghị quyết về "Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thứ Ba, 20/04/2021|16:28

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết; đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổ phó Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, một số chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và Hội đồng khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối; các đồng chí thường trực đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài Khối.

Chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019, về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã chỉ ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó khẳng định “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược phát triển đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII cũng khẳng định “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ trương về chuyển đổi số quốc gia; nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, theo kịp xu thế và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 08/03/2021 về xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết, trong đó, Tổ trưởng Tổ Biên tập là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo một số các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng chia sẻ, chuyển đổi số là vấn đề mới, nội hàm phức tạp và có tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối. Vì vậy, để có được Nghị quyết lãnh đạo công tác chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với xu thế quốc tế, đáp ứng được mục tiêu, sứ mệnh; khẳng định vai trò nòng cốt, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm mong nhận được nhiều ý kiến của các doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học, các bộ, ban, ngành để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung dự thảo Nghị quyết sát với thực tiễn, ngang tầm nhiệm vụ và đảm bảo tính khả thi.

đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết báo cáo đề dẫn Hội thảo.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết chia sẻ tại Hội thảo: chuyển đổi số là khái niệm mới ra đời và là bước nối tiếp của quá trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng trong xã hội. Với các doanh nghiệp, chuyển đổi số đem lại nhiều cơ hội phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, tính cạnh tranh; nhiều lợi ích thiết thực như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên… Chuyển đổi số không phải là mục tiêu, nhưng là công cụ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Với một số lĩnh vực kinh doanh như tài chính – ngân hàng, vận tải hàng không, viễn thông và công nghệ thông tin, năng lượng, sản xuất công nghiệp, … chuyển đổi số hiện nay là nhu cầu tự thân và là yêu cầu mang tính sống - còn đối với doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trong Khối là những tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có quy mô lớn, là lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ứng phó với những biến động thị trường, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng quốc gia; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi thực hiện chuyển đổi số các đơn vị trong Khối sẽ tạo ra một hệ sinh thái số, vừa phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, vừa phục vụ nhiệm vụ dẫn dắt ngành, vừa góp phần quan trọng xây dựng kinh tế số và xã hội số của đất nước. Có thể nói, chuyển đổi số là việc cấp bách, là nhiệm vụ chính trị mà các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định nhiệm vụ "Phấn đấu mỗi tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thực sự là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Chủ động dẫn dắt, tích cực tham gia và đi đầu chuyển đổi nền kinh tế số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nâng cao tính tự chủ của DN trong nền kinh tế".

Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã đề ra nhiệm vụ trong năm 2021 là ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về "Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệpTrung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Để thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ biên tập, Tổ giúp việc xây dựng Đề án, xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số.

đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổ phó Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết trình bày tóm tắt dự thảo Đề án.
Đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổ phó Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết trình bày tóm tắt dự thảo Đề án.

Tất cả 35 đơn vị trong Khối đã xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và mức độ trưởng thành chuyển đổi số của doanh nghiệp, đồng thời Tổ biên tập đã tiến hành khảo sát sâu, trực tiếp tại 09 đơn vị là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đề án đánh giá, làm rõ mức độ trưởng thành số của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, tầm nhìn và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chuyển đổi số của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Riêng với việc đánh giá hiện trạng sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, do trên thế giới hiện chưa có một bộ tiêu chí thống nhất để đánh giá chung cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau, bởi vậy trong phạm vi đề án, Đảng ủy Khối lựa chọn phương pháp tiếp cận dựa trên việc tham khảo các bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ trưởng thành số của TMForum, các chỉ tiêu đánh giá của VNR500 và dự thảo của Bộ Thông tin và Truyền thông để lựa chọn các chỉ tiêu phổ quát nhất và đưa vào nội dung khảo sát nhằm có cái nhìn cơ bản về mức độ trưởng thành số của các doanh nghiệp trong Khối.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận về nhận thức chuyển đổi số. vài trò, xu thế chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên thế giới và trong nước; quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về thực hiện chuyển đổi số tại Việt Nam; kinh nghiệm thành công, thất bại, nhận diện các cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kết thúc Hội thảo, Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện Đề án và dự thảo Nghị quyết, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, những đề xuất giải pháp mang tầm vĩ mô quan trọng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét để tạo điều kiện cho việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia thành công.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

PGS, TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tham luận tại Hội thảo.
PGS, TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đại biểu Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ông Phạm Văn Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Đại biểu Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Đồng chí Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT.
Đại biểu Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT.
đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo.

PV

.
.
.
.