.
.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thứ Hai, 10/08/2020|15:01

Trong những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hiện nay đã phát hiện nhiều ca nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm; đồng thời xuất hiện nguy cơ lây lan dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thực hiện Công điện ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 2458-CV/ĐUK, ngày 29/77/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Toàn văn Công văn số 2458-CV/ĐUK xem tại đây

.
.
.
.