.
.
Kết quả bước đầu và những vướng mắc trong thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 13/02/2017, Ban Bí thư (khóa XII) đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Thực hiện Quy định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc tiến hành hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính thuộc Khối, đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc hợp nhất các cơ quan cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn cần quan tâm, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2019
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2019
.
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 18, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 của Đảng bộ Khối và thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.
.
Phát huy vai trò của lực lượng Đảng viên trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác bảo vệ Đảng, đấu tranh chống
Chưa bao giờ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng lại diễn ra quyết liệt và cấp bách như hiện nay. Quyết liệt và cấp bách là bởi các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng gia tăng cường độ và thủ đoạn chống phá, với nhiều chiêu trò và phương thức vừa tinh vi, vừa thâm độc, nguy hiểm, trong khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, nhận thức chưa đầy đủ tính chất gay gắt, phức tạp của cuộc đấu tranh phòng, chống các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng.
.
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò then chốt của nền kinh tế, như viễn thông, than, điện, xăng dầu, khai khoáng, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ công thiết yếu bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước diễn biến khá phức tạp, với nhiều loại hành vi khác nhau, gây hậu quả nghiêm trọng.
.
Vai trò của chi bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong bài viết "Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt" với bút danh "T.L", đăng Báo Nhân Dân, số 3503, ngày 31 tháng 10 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng".
.
Kể từ ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007) đến nay, Đảng ủy Khối luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp, thể hiện bằng việc ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị làm cơ sở để các cấp ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối bám sát và ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, khảo sát, làm việc với cơ sở; phối hợp với các ban đảng Trung ương, tổng hợp tình hình từ các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành những cơ chế, chính sách, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
.
Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Khóa XII
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
.
.
.
.
.
.