.
.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí).
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 2-2023
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 2-2023.
.
Petrovietnam đồng hành cùng chương trình nghệ thuật
Ngày 28/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" năm 2023.
.
Hội nghị Toạ đàm thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới
Vừa qua, tại Hà Nội, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Toạ đàm thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1-2023
Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 1-2023.
.
Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Chiều 6/12, sau hai ngày làm việc, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đã hoàn thành yêu cầu đề ra. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
.
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022
Sáng ngày 30/11/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy trực thuộc năm 2022. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.
.
Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12 - 2022
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12 - 2022.
.
Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải phát triển năng động hơn
Ngày 16/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
.
.
.
.
.
.