.
.
Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở
Tối ngày 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở".
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9-2019
Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 9-2019.
.
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc
Ngày 30/8, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).
.
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Sáng ngày 20/8, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban Văn kiện.
.
Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
.
Đảng ủy EVN tổ chức nghiên cứu Chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều ngày 14/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 118 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc EVN.
.
Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, sáng 6/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp 1 và lớp 2).
.
Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, bất cứ đảng chính trị nào muốn tồn tại, phát triển và được đông đảo quần chúng ủng hộ thì phải có một hệ tư tưởng làm kim chỉ nam để xây dựng cương lĩnh, đường lối của mình. Hệ tư tưởng mà đảng xây dựng hoặc lựa chọn không chỉ giải quyết lợi ích của đảng mà còn phải thỏa mãn được nhu cầu, lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân dân.
.
Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thứ nhất
Chiều ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối, chủ trì phiên họp.
.
.
.
.
.
.