.
.
Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp
Sáng 13/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp".
.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).
.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH).
.
Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến ở 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.
.
Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Ngày 13/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) và Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017 bằng hình thức trực tuyến tại 175 điểm cầu trong toàn hệ thống.
.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5
Chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, bế mạc Hội nghị.
.
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương: Ban hành 3 Nghị quyết về kinh tế
Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành ba Nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
.
Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị.
.
Các nội dung thảo luận chính tại Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 5/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
.
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư
Sáng 5/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.
.
.
.
.
.
.