.
.
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập
Ngày 27/8, tại Nghệ An, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (28/8/2007 – 28/8/2017).
.
Đảng ủy MobiFone tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Ngày 10/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
.
Khối thi đua các cơ quan của Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ngày 25/7/2017, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan của Đảng đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Ngày 18/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cùng với 3 điểm cầu của Đảng ủy Khối tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị được kết nối tới 195 điểm cầu của các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, với tổng số gần 13.000 đại biểu tham dự.
.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Trong hai ngày (13,14/7), tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiến hành kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
.
Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác
Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác.
.
Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án và Nghị quyết về "Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương". Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.
.
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
Sáng 29/6, tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII của Đảng.
.
Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp
Sáng 13/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp".
.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).
.
.
.
.
.
.