.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4 - 2024
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4 - 2024.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 3 - 2024
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3 - 2024.
.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm; phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước.
.
Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Báo điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương xin trân trọng giới thiệu bài viết.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 2 - 2024
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 2 - 2024.
.
Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
Sau 3,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trí tuệ và trách nhiệm cao, sáng 18/1, Quốc hội tiến hành phiên họp bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tạp chí Điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01 - 2024
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01 - 2024.
.
Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh
Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (lớp thứ ba).
.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023.
.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
.
.
.
.
.
.