.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12-2023
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2023.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2023
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2023.
.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị Thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị.
.
Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo:
.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương (2-8/10), nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
.
Tọa đàm
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, chiều ngày 6/10, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Tọa đàm "Xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương".
.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 8. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
.
Hội thảo về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong các cấp ủy, cơ quan đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
Sáng 26/9/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong các cấp ủy, cơ quan đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và trao đổi về một số vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ hai).
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9-2023
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9-2023
.
.
.
.
.
.