.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của VietinBank từ năm 2018 đến hết tháng 4/2019, trọng tâm công tác năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì buổi làm việc.
.
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị năm 2019
Ngày 21/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vibataba) tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị năm 2019 theo Hướng dẫn số 40, 41, 42. 43. 44.45-HD/BTGTW ngày 1/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương bằng hình thức trực tuyến tới 2 điểm cầu tại Hà Nội và TP.HCM cho cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ.
.
Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" không chỉ là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền mà còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.
.
Trao giải cuộc thi viết
Từ gần 2.400 tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".đã lựa chọn và trao giải cho 35 tác phẩm cá nhân và 8 tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được nhận giải tập thể và có 2 tác phẩm đạt giải cá nhân.
.
Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Chiều 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
.
Đảng ủy Mobifone học tập chuyên đề năm 2019
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bằng hình thức trực tuyến tới 45 điểm cầu cho các chi, đảng bộ trực thuộc.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5/2019
Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2019
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4/2019
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2019.
.
Ban Bí thư chỉ thị xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
.
Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu.
.
.
.
.
.
.