.
.
Hội thảo đánh giá việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Chiều 09/9, tại TP.HCM, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9-2022
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9-2022.
.
Đảng uỷ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Ngày 23/8/2022, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống Mobimeeting tại điểm cầu 24 tổ chức đảng trực thuộc cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty.
.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 08/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 8-2022
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8-2022.
.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Từ ngày 21-22/07, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.
.
Triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12-KL/TW) và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 (Nghị quyết 169/NQ-CP).
.
Gặp mặt các Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công.
.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu thực tiễn
Ngày 23/6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị- Những vấn đề lý luận và thực tiễn" khu vực phía Nam.
.
Luân chuyển để đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ vừa được diễn ra tại Hải Dương.
.
.
.
.
.
.