.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12-2021
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2021.
.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sáng ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
.
Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Những chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Kết luận số 72- KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện Kết luận số 72 - KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị "về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020", 10 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với 03 đảng ủy trực thuộc
Ngày 5/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2021
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2021.
.
Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021 đã thành công tốt đẹp. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn tài liệu "Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII" để phổ biến trong toàn Đảng.
.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội Trung ương 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII
Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10.
.
.
.
.
.
.