.
.

Tạo sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác tại Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 27/09/2018|17:33

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cấp ủy và tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu. Hoạt động này đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, từng bước tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập, làm theo Bác được quần chúng học tập, noi theo.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018

Tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện

Nhận thức giá trị sâu sắc, to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 35/35 đảng bộ trực thuộc Khối đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện Chỉ thị. Các đơn vị có hướng dẫn cụ thể để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Một số đảng bộ tiến hành rà soát, bổ sung tiêu chí đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
 
Đảng ủy Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức trực tuyến, quán triệt nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho hơn 2.000 đảng viên (khoảng 98% tổng số đảng viên của Đảng bộ). Sau khi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank, các Bí thư cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động, các cán bộ, đảng viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao đạo đức cách mạng, tự giác rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Căn cứ chương trình công tác, Đảng ủy Vietcombank chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của mỗi người. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietcombank đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ. Qua đó, Đảng ủy Ngân hàng Vietcombank thực hiện tốt công tác sơ kết, đánh giá và khen thưởng những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Ngoài ra, Đảng ủy Ngân hàng đã thực hiện việc rà soát, bổ sung Quy định tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Ngân hàng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế tại Ngân hàng. Ngoài ra, Vietcombank còn ban hành bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên và Sổ tay văn hóaVietcombank.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở tại tỉnh Sơn La và Yên Bái
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở tại tỉnh Sơn La và Yên Bái năm 2017
Gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
 
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 05 với nhiều hình thức: tổ chức hội nghị trực tuyến, lồng ghép với các hoạt động sơ, tổng kết định kỳ, các hoạt động về nguồn, tọa đàm, nghe nói chuyện thời sự, tổ chức sinh hoạt định kỳ. Các đơn vị thuộc Tập đoàn đã chỉ đạo, thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, chi đoàn, chi hội, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị, đoàn thể đã gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trên 95% số cán bộ, đảng viên gửi bản cam kết về cấp ủy để theo dõi quản lý. Năm 2017, toàn Tập đoàn có 38 tập thể, 121 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác đã được khen thưởng.
 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị, đoàn thể trực thuộc đã chủ động nghiên cứu tình hình, điều kiện cụ thể và xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay trong năm 2017, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác sâu sát với với cơ sở, người lao động, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.
 
Cả hệ thống chính trị trong Tập đoàn đã tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc tại cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thành viên; về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững… Đặc biệt, Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo và giải quyết các dự án khó khăn thua lỗ hoặc chậm trễ, kéo dài như: Nhà máy xơ sợi Đình Vũ, các dự án nhiên liệu sinh học Dung Quất, Bình Phước. Bên cạnh đó, các dự án được tập trung triển khai như: Nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú, Sông Hậu…

 

Tạo sức lan tỏa

 

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam, công tác tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp ủy Đảng đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và gắn kết việc biểu dương các cá nhân có thành tích, sáng tạo trong khoa học và công nghệ, trong sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn. Các đơn vị chú trọng tuyên truyền cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.
 
Qua hai năm thực hiện hiện Chỉ thị, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm đạo đức, lối sống, được quần chúng tín nhiệm, thực sự là tấm gương cho quần chúng học tập noi theo. Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, chính quyền, đoàn thể, đoàn thanh niên và tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết thống nhất, kiên định mục tiêu đổi mới, đề ra nhiều giải pháp thiết thực trọng tâm để sắp xếp lại bộ máy quản lý, cải tiến phương thức sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung lãnh đạo phấn đấu thực hiện để đạt được mức cao nhất đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, từng bước tháo gỡ khó khăn, tranh thủ những thuận lợi để ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và giữ được mức thu nhập cao cho người lao động.
 
Có thể khẳng định, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào sáng kiến, tiết kiệm, phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng được triển khai có hiệu quả, từng bước khắc phục các hạn chế, yếu kém và đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị doanh nghiệp.
 
Nguyễn Hồng Điệp (Theo Báo Tin tức)

 

.
.
.
.