.
.

Một số kết quả công tác dân vận của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2011

Thứ Năm, 19/04/2012|08:08

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; năm diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Tình hình kinh tế đang từng bước phục hồi, lạm phát giảm dần, kinh tế vĩ mô có bước chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc tích cực, chủ động nỗ lực ứng phó vượt qua khó khăn, thách thức để ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, cùng cả nước quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đảng ủy Khối lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận; tổ chức quán triệt các mục tiêu, quan điểm của Đảng, Chính phủ về thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đồng bào thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, trọng tâm là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh chủ động tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp về lao động, việc làm, tạo sự mối quan hệ hài hòa giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thời gian qua, các doanh nghiệp trong Khối không có đình công, bãi công gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức thực hiện “Năm thanh niên”; lãnh đạo Đoàn thanh niên Khối tiếp tục kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện của năm thanh niên, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuổi trẻ toàn Khối đã đăng ký đảm nhận gần 1000 công trình thanh niên các cấp trị giá hàng trăm tỷ đồng. Chú trọng công tác phát triển Đảng, tổ chức các lớp đối tượng Đảng cho đoàn viên ưu tú.

Các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các chế độ chính sách, quy chế, quy định liên quan đến cán bộ, CNVC, người lao động (hội viên, đoàn viên) tham gia xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định để công khai đến mọi người trong doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo điều hành các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối đã chủ động cử cán bộ công đoàn xuống cơ sở, trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người lao động, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ CNVC và người lao động. Những ý kiến, kiến nghị vướng mắc, bức xúc của cán bộ, công nhân và người lao động đã được các cấp uỷ cơ sở chú trọng, tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, kịp thời ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm, hoặc biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của các đảng ủy trực thuộc luôn được quan tâm đúng mức, vận dụng linh hoạt trên từng lĩnh vực công tác và đã đạt một số kết quả nhất định như:

Tập đoàn Dầu khí lãnh đạo tổ chức Công đoàn rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của luật lao động để vận dụng những điều khoản tốt nhất cho người lao động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân. Tập đoàn Sông Đà cử 83 cán bộ chủ chốt đi tập huấn nghiệp vụ. Tập đoàn Bưu chính viễn thông chỉ đạo Công đoàn Bưu điện ra văn bản phối hợp chỉ đạo Đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác. Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phấn đấu xây dựng chương trình phát triển nhà đến năm 2015 đạt 12 triệu m2 nhà ở. Tập đoàn Dệt may tổ chức tổng kết việc thí điểm thỏa ước lao động tập thể để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn ngành. Đảng ủy Tập đoàn Than & khoáng sản có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân mỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập đoàn công nghiệp cao su, Tổng công ty Thuốc lá, Tổng công ty cà phê, Tổng công ty Giấy tập trung phát triển trồng cây nguyên liệu gắn với phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở các địa phương. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam thực hiện tốt bộ Luật lao động, luật Công đoàn, không nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quan tâm đến việc thực hiện an sinh xã hội.

Đại diện cấp ủy, lãnh đạo Tổng công ty Xi măng, Tổng công ty Đường sắt thường xuyên tiếp xúc với đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên; Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Hàng không có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng đời sống thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Các Ngân hàng Đầu tư & Phát triển, ngân hàng TM cổ phần Ngoại thương, Ngân hàng TM cổ phần Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương và các doanh nghiệp trong khối luôn quan tâm, chú trọng việc xây dựng tiêu chí văn hóa Doanh nghiệp nơi công sở; Phòng thương mại& công nghiệp Việt Nam tham gia Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết BCHTW 6 (khóa X) đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành Quyết định số 162-QĐ/ĐUK ngày 24/02/2011 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối (khóa II); chỉ đạo việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy Đảng các cấp; kiểm tra, khảo sát 24 đơn vị cơ sở trong khối về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đến nay, hầu hết Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác; hướng dẫn cấp ủy cấp dưới tự tổ chức kiểm tra, khảo sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối theo Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ khối.

Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo”. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 30a của Chính phủ. Đến nay, có 26/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thực hiện cam kết hỗ trợ 54/62 huyện nghèo bằng 87% tổng số huyện nghèo trong cả nước, với số tiền đã hỗ trợ hơn 1.480 tỷ đồng bằng 85,23 % so với tổng số vốn đăng ký hỗ trợ. Trong đó, xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát, và đã hoàn thành được gần 53.000 căn nhà đạt 68,3%; 123 nhà bán trú dân nuôi, xây dựng 118 trường học, 69 trạm y tế xã. Với các chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp, các ngân hàng thương mại trong khối đã tích cực giải ngân số tiền cho vay hỗ trợ lãi suất đối với 16.224 hộ, tổng giá trị hỗ trợ trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mua 600 con trâu, bò giống và một số công cụ, thiết bị phục vụ lao động sản xuất của nông dân. Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 10 ngàn lao động.

Về công tác an sinh xã hội, với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, nhân đạo, từ thiện trong nước và quốc tế với số tiền gần 6.000 tỷ đồng. Ủng hộ Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung 34,450 tỷ đồng; đăng ký ủng hộ xây dựng công trình trung tâm văn hóa trên đảo Trường Sa 101,550 tỷ đồng; quyên góp giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất, sóng thần 280.000 USD và 18,026 tỷ đồng).

Kiện toàn Ban Dân vận các đảng ủy trực thuộc. Đến nay đã có 29/29 đảng ủy cấp trên cơ sở thành lập Ban Dân vận, 4 đảng ủy trực thuộc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận, 11 đảng ủy đã biên chế cán bộ Dân vận chuyên trách. Tổng số cán bộ dân vận hiện có 117 đ/c, trong đó có 14 đồng chí chuyên trách, 103 cán bộ kiêm nhiệm. Trình Thường trực Đảng ủy Khối về biên chế cán bộ của Ban Dân vận Đảng ủy Khối năm 2011 đến năm 2015. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011.

 Đề nghị Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen đối với 07 tập thể, 08 cá nhân; xét duyệt và đề nghị Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” đối với 16 đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng. Đề nghị cử 17 đồng chí lãnh đạo ban dân vận của các đảng ủy trực thuộc đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; vận động thực hiện “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bảo vệ thành công đề tài khoa học các ban đảng trung ương về: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc xây dựng văn hóa của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Xây dựng đề cương nghiên cứu chuyên đề về xây dựng đội ngũ công nhân, và đề cương xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa công sở.

 Hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 222-QĐ/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư và Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng; về nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động góp phần phát hiện, ngăn chặn các thành phần chống đối, kích động, lôi kéo biểu tình gây mất an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; nắm tình hình tổ chức hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong các đảng ủy trực thuộc về triển khai thực hiện nhiệm vụ chức trách và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Hướng dẫn về xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng, xét khen thưởng về công tác dân vận; về phòng chống dịch tay, chân, miệng và một số công văn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ.

Có thể nói, công tác dân vận luôn được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Ban Dân vận Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các quyết định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; Nghị quyết 11, Nghị quyết 30a của Chính phủ. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, chăm lo đến đời sống người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2012  

Lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương III và Nghị quyết Trung ương IV. Quán triệt triển thai thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 222-QĐ/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư và Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng và công tác dân tộc, tôn giáo.

Kiểm tra, giám sát, khảo sát các Đảng ủy trực thuộc kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Nghị quyết TW7 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, về công tác xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối; công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực công tác; chỉ đạo các đảng ủy thực thuộc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017) .

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”; 5 năm thực hiên Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Hội thảo về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Khối.

Nghiên cứu chuyên đề xây dựng đội ngũ công nhân, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở trong các doanh nghiệp thuộc khối. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, biên chế cán bộ làm công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Khối.

 Bài và ảnh: Đức Hiền

.
.
.
.