.
.

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Thứ Hai, 13/02/2012|23:18

 

Ngày 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng.
 

 

Đồng chí Hà Thị Khiết trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng


Tại Quyết định số 464-QĐNS/TW ngày 03/02/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Vụ trưởng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học Dân vận giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

PV

.
.
.
.