.
.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017

Thứ Sáu, 15/09/2017|10:34

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.
Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Tới dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; TS Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Dương Khánh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà; Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối, cùng 70 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác đảng của các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Xăng dầu, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Đường sắt, Tổng công ty Hàng hải.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ khai giảng.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ khai giảng.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Theo chương trình, trong thời gian 6 tháng, các học viên được đào tạo về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của ngành (hoặc địa phương).

Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017.
Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa IV/2017.

Từ đó học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, cơ sở.

P.V

.
.
.
.