.
.

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2015

Thứ Ba, 22/12/2015|14:55

Ngày 19/12, tại trụ sở Tổng công ty Sông Đà, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2015 cho hơn 100 học viên là cán bộ thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà.

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị
Các đại biểu dự Lễ khai giảng

Đến dự có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trịnh Ngọc Đức – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Quản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban của Đảng ủy Khối DNTW, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà nói riêng và Đảng bộ Khối DNTW nói chung. Lớp học nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Bồi duỡng Chính trị Đảng ủy Khối và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam làm tốt công tác quản lý, xây dựng lớp học có kỷ luật, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học viên hoàn thành tốt khóa học. Bên cạnh đó, các học viên cần xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp; đoàn kết và tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt chỉ tiêu cuối khóa học có 100% học viên được nhận bằng tốt nghiệp.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi Lễ

Lớp học sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng với 1.056 tiết học gồm 7 phần kiến thức: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng và Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành); Nghiên cứu thực tế cuối khóa, ôn thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban Tổ chức lớp học tham dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2015
Ban Tổ chức lớp học tham dự Lễ khai giảng

Đồng chí Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà cho rằng, cùng với nhiệm vụ triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy cần được tiến hành thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Được biết, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà hiện có 43 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 4.727 đảng viên, trên tổng số 23.000 CBCNV. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà đã thường xuyên quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp và đạt được kết quả, như: đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề cho hơn 5.000 CBCNV. Ngoài ra, Tổng công ty đã phối hợp với các trường đại học, các trung tâm đào tạo trong nước và hợp tác với nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý, đặc biệt là công nghệ mới cho trên 3.500 lượt cán bộ, như: Cao cấp lý luận chính trị, an ninh quốc phòng; Quản trị doanh nghiệp, giám đốc tài chính; Giám đốc xây dựng; Quản trị rủi ro,…

P.V

.
.
.
.